Alphens EV

Ondanks beren op het pad akkoord met onorthodoxe bouwlocaties

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gaat akkoord met voorbereidingen voor nieuwbouw op een aantal onorthodoxe locaties: Klompenmaker, GHL Bospark, Asfaltcentrale, parkeerterrein Oudshoorn en parkeerterrein ARC.

Van de zes voorgestelde locaties had wethouder Gerard van As, tot genoegen van de meeste politieke partijen, er een teruggetrokken. Aan de Saffierstraat wordt geen appartementencomplex gebouwd. De andere vijf locaties kunnen rekenen op steun van een raadsmeerderheid, ondanks een aantal protesten.

Klompenmaker
Zo heeft GroenLinks moeite met de locatie Klompenmaker, omdat een aantal bomen en een trapveldje moeten sneuvelen. “Seniorenwoningen zijn erg belangrijk en er zijn vrijwel geen geschikte locaties”, legde Van As uit, die deze locatie niet af wilde voeren en de raad hierin aan zijn zijde vond.

Bospark
Over de locatie Bospark was een misverstand, vooral omdat een aantal raadsleden de stukken niet goed had gelezen en de locatie niet kende. Het gaat namelijk om nieuwbouw op de plek van een te slopen school met als locatienaam Bospark, genoemd naar het naastgelegen stadspark. Toen dat eenmaal opgehelderd was, was er geen probleem meer met de locatiekeuze.

Parkeerterrein ARC
Verschillende partijen zien problemen bij ontwikkeling van het grote parkeerterrein van voetbalclub ARC tot woonwijk met eronder een parkeergarage. Want: hoe moeten ARC-ers dan parkeren tijdens de bouwwerkzaamheden en hoe zit het met lichtmasten en geluiden van het voetbal? Van As: “Het gaat hier wel om een flink aantal sociale- en middenhuur woningen. Natuurlijk gaan we het parkeren dan goed regelen.”

Verder onderzoek
De uitbreiding bij Oudshoorn en tijdelijk of permanent bouwen op het terrein van de voormalige Asfaltcentrale langs de Heijmanswetering stuitte niet op problemen.
Nu de onorthodoxe locaties zijn goedgekeurd door de raad moet er verder onderzoek worden gedaan naar de gewenste woningbouw. Ook, zo meldde de wethouder, wordt verder gekeken of er binnenstedelijk elders nog een mogelijkheid is voor een aantal inbreidwoningen.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie gisteren 20:01

MINERVA Theater

Er moet opnieuw geld worden bijgelegd bij Theater Castellum. Nu gebeurt dat elk jaar, dus we hoeven hier niet verbaasd over te zijn. Deze keer al helemaal niet, want het is een gevolg van de coronacrisis. Iedereen staat nu in het rood speciaal in de culturele sector.

Voor Kinderen gisteren 17:21

Culturenplein op het Topaasplantsoen feestelijk geopend

Onder toeziend oog van veel publiek is op vrijdagmiddag 10 juli het Culturenplein aan het Topaasplantsoen in Alphen geopend. Wethouder Gert-Jan Schotanus was aanwezig bij de onthulling van het bord.

Overige gisteren 16:08

Goedkeuring Zorgunit voor Maarten van den Bergh

Maarten van den Bergh, woonachtig in Alphen, liep vorig jaar een hoge dwarslaesie op bij een ongeluk. Sindsdien staat zijn wereld op zijn kop. Maar nu is er goed nieuws voor Maarten: er is overeenstemming bereikt over het plaatsen van een zorgunit.

Overige gisteren 15:12

Scootmobielruimte voor bewoners aan de Aardster

Voorheen moesten de bewoners van de Aardster in Alphen hun scootmobiel in de galerij stallen, maar daar komt verandering in. Vanaf volgende week kunnen zij namelijk gebruikmaken van een nieuwe scootmobielruimte naast het gebouw.