Gemeente Alphen aan den Rijn

Ondertekening intentieovereenkomst Gemeente Alphen aan den Rijn en Ipse de Bruggen

Een intensief traject van samenwerking tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en Ipse de Bruggen ging eraan vooraf. Maar nu is de handtekening gezet onder de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van een deel van het landgoed Hooge Burch in Zwammerdam.

Als onderdeel van een strategische herontwikkeling van het gehele terrein is duidelijk geworden dat de Spoorlaanzone een ander bestemming kan krijgen dan het verlenen van zorg aan de cliënten van Ipse de Bruggen.

Wethouders Gerard van As en Kees van Velzen, beiden betrokken bij dit initiatief, zijn enthousiast over de plannen. ‘Een bestemming als reguliere woningbouw vult niet alleen de vraag naar woningen voor het dorp Zwammerdam in, maar biedt ook de kans om het dorp en het landgoed dichter bij elkaar te brengen. Deze kans wordt nog verder vergroot doordat de gemeente de locaties aan de Buitendorpstraat en een grootschalige aanpassing aan de rotonde, betrekt in deze herontwikkeling.’

Verbinding dorp en landgoed

Dit past geheel binnen de ingezette lijn van verdere verbinding tussen het dorp en het landgoed. Ook de wooncommissie van de belangenvereniging van Zwammerdam juicht deze verbinding toe. Begin dit jaar opende de kleinschalige supermarkt in Zwammerdam, waar cliënten van Ipse de Bruggen werken. Al eerder opende Grandcafé De Haven op het landgoed van Ipse de Bruggen. Dit zijn twee voorbeelden van deze ingezette lijn om de integratie te bevorderen.

Toekomstbestendige nieuwbouw

De komende periode voeren Ipse de Bruggen en de gemeente Alphen aan den Rijn de nodige onderzoeken uit, als voorbereiding op de wijziging van de bestemming en zal het traject voor verkoop van het perceel aan de Spoorlaanzone starten. Hierbij wordt door Ipse de Bruggen ook voorbereidingen getroffen om het behandelcentrum Middenweg uit te breiden en op termijn ook de (tijdelijke) kantoren te vervangen voor toekomstbestendige nieuwbouw. Verkend wordt nog in welke mate sportfaciliteiten gedeeld kunnen worden met het dorp Zwammerdam.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Romeinen vandaag 12:00

ROMEINEN Kampdorp

Het Romeinse castellum Albaniana was een klein grensfort. Net als alle andere forten was ook het Alphense fort een magneet voor handelaren en ambachtslieden. Zij woonden in de vicus, het kampdorp. Daar woonden trouwens ook vrouwen en kinderen van de legionairs.

Politiek vandaag 10:35

Veel informatiemarkten na zomerreces politiek

De politieke partijen in Alphen aan den Rijn hebben donderdag 9 juli gevraagd om meer informatie over een waslijst aan onderwerpen die in de jaarstukken 2019, voorjaarsnota 2020 en kaderbrief 2021 voorbij komen. De raad wil inhoudelijk meer weten over waar de gemeente haar geld aan uitgeeft.

Horeca gisteren 17:55

Twee weken na de grote brand bij Proto: Nikos en Alekos willen sterker terugkeren

Vandaag, zaterdag 11 juli, is het precies twee weken geleden dat Nikos en Alekos Baloumis zagen hoe een grote brand een ravage aanrichtte aan hun geliefde restaurant Proto. De broers zijn momenteel druk bezig om zo snel mogelijk weer open te kunnen: "We willen Proto terugbrengen op een efficiëntere, mooiere manier." 

Natuur en recreatie gisteren 15:03

Wet ’n Wild WakePark is een nieuw obstakel rijker: de ‘poolgap’

Het begon allemaal in april 1999. Toen draaide de baan zijn eerste rondje en begon het Wet ’n Wild WakePark met nul obstakels in het water. Nu, 21 jaar later, liggen er negen obstakels in het water. En zaterdag 11 juli is daar het grootste obstakel van Nederland bij gekomen: de ‘poolgap’.