Politiek

Oorzaak wachtlijst: te weinig sociale huurwoningen

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Alphen aan den Rijn is 6,9 jaar. Dat komt niet door voorrang voor bepaalde doelgroepen. "Er zijn gewoon te weinig sociale huurwoningen", aldus Rob Donninger, directeur van Woonforte.

Om een grotere slagingskans te creëren om een sociale huurwoning te krijgen, wordt nagedacht over andere manieren van toewijzing. Nu is het zo dat de inschrijvingsduur, gemiddeld 6,9 jaar, bepalend is. Daarnaast is een relatief klein aantal woningen bestemd voor bepaalde doelgroepen.

Loting
Een experiment is het systeem van loting. Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, gelden de normale voorwaarden zoals inschrijving en aantal bewoners. In plaats van toewijzing aan de langst ingeschreven kandidaat wordt er onder alle belangstellenden geloot. Het experiment is beperkt tot 7 procent van het aanbod en geldt voor de hele regio Holland Rijnland. Na een jaar wordt geëvalueerd.

Doelgroepen
Voor een aantal doelgroepen heeft elke gemeente een taakstelling en er zijn meer doelgroepen bij gekomen. De gemeente moet onder meer mensen die voorheen in een GGZ-instelling verbleven huisvesten. Senioren die vroeger in een bejaardentehuis gingen wonen, blijven in gewone huizen wonen. Vaak komen zij allemaal in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Migranten
Dat migranten, statushouders en gezinshereniging, onevenredig veel huizen in beslag zouden nemen, bestrijdt Rob Donninger van Woonforte de grootste woningcorporatie in de gemeente. "Het gaat om een kleine groep mensen en zij komen vaak niet terecht in woningen die een verbetering betekenen voor Alphenaren die langer op de wachtlijst staan. De gemeentelijke opvangplicht is er gewoon en afschaffen van voorrang zal het aanbod niet beter maken."

Oplossing
Donninger denkt dat er wel een kleine verbeterslag mogelijk is: "Meer inzet op bijzondere voorzieningen. Statushouders vestigen in kamers en bij gezinshereniging pas een sociale huurwoning aanbieden. En, eventueel in de particuliere woningvoorraad kijken of er iets mogelijk is."

Hoe je het ook wendt of keert, essentieel is dat er in totaal te weinig sociale huurwoningen zijn voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt. "Er zijn gewoon te weinig sociale huurwoningen", aldus Donninger. Wethouder Gerard van As noemt het 'dweilen met de kraan open'. Ondanks dat de gemeente minder mag bouwen dan gewenst, wil zij de achterstand wel degelijk inlopen. In de afgelopen vijf jaar was 29 procent van de nieuwbouw sociaal. Het ‘normale’ percentage voor nieuwbouw is 25.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

MINERVA Calimeroland
Blog Opinie 16 aug. 2019 19:57

MINERVA Calimeroland

Het is inmiddels meer dan 5 jaar later. Je zou zeggen dat het oude zeer dan wel een keer voltooid verleden tijd is. Maar nee, in de kleine dorpjes die met de grote boze stad tot één gemeente Alphen aan den Rijn zijn gefuseerd, is het nog altijd kommer en kwel.