Advertorial Politiek

OZB de melkkoe van gemeenten?

Nu de verkiezingen naderen is in bijna elke krant te lezen hoe lokale overheden hun beurs spekken met de Ontroerend Zaak Belasting (OZB). De VVD is geen voorstander hiervan en pleit al jaren voor het laag houden van de woonlasten. Wat betreft de VVD wordt de OZB niet de 'melkkoe' van de gemeente Alphen aan den Rijn.

De VVD is altijd voorvechter geweest van lage lasten voor haar burgers. Dat geldt dus ook voor de OZB. De OZB kan je eigenlijk niet los zien. Het is een onderdeel van de gemeentelijke lasten die bestaan uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De focus ligt nu voor op de OZB, maar eigenlijk moet je naar de totale lasten kijken die een gemeente belast.

Dat totaal aan gemiddelde gemeentelijke woonlasten in Alphen aan den Rijn bedraagt € 600,- voor een eenpersoonshuishouden en € 736,- voor een meerpersoonshuishouden. De woonlasten in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn daarmee de laagste in de regio. Alleen de gemeente Zoetermeer heeft vergelijkbare tarieven. Zij hanteren € 672,- voor eenpersoonshuishoudens en € 714,- voor een meerpersoonshuishoudens. Voor de meerpersoonshuishoudens zijn de woonlasten in Zoetermeer dus nog iets lager dan in de gemeente Alphen aan den Rijn. In alle andere gemeenten in de regio worden de burgers geconfronteerd met aanmerkelijk hogere woonlasten.

De VVD maakt zich al jaren sterk voor het zo laag mogelijk houden van de woonlasten. De OZB is in 2014 niet verhoogd en daarna alleen aangepast met een inflatiecorrectie. Een al jaren consequent volgehouden aanpak, waaraan de VVD ook de komende raadsperiode zal vasthouden.

Als het aan de VVD ligt wordt de OZB geen melkkoe! Dat heeft de VVD de afgelopen raadsperiode uitgedragen en heeft de VVD aan vastgehouden – wat overigens ook geldt voor de periode daarvoor – en dat zal ook voor de komende raadsperiode voor de VVD uitgangspunt en richtlijn zijn.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws