Josh Walet

Partijen hoogheemraadschap van Rijnland bereiken akkoord

De nieuwe dagelijks bestuurders (hoogheemraden) van Rijnland zijn op 31 mei 2023 tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur (VV) geïnstalleerd. BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuur en JA21 hebben een akkoord bereikt en zullen gaan samenwerken.

Een aanpak met oog voor de toekomst, dat is het uitgangspunt in het coalitieakkoord ‘Rijnland op peil’. De coalitiepartijen willen werken vanuit de basis: droge voeten, schoon en voldoende zoet water. Door de veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, de grote woningbouwopgave en de sterk gestegen kosten, staat de basis onder druk. In het akkoord staat dat de partijen verantwoordelijkheid nemen door nu te investeren ten behoeve van de volgende generatie.

De coalitie wil extra geld vrijmaken voor de bouw en renovatie van gemalen, zuiveringen en dijken. Daarnaast is er nóg intensievere samenwerking nodig met partners die de veranderende omstandigheden zien. Samenwerken betekent meer denkkracht, meer kennis en ervaring, samen goede besluiten nemen en samen een nieuwe toekomstvisie ontwikkelen. De coalitiepartijen stellen voor de gemeenten te informeren en adviseren over de klimaatopgave en voor bestaand (stedelijk) gebied en duidelijke regels voor gebiedsontwikkelingen te formuleren.

Verdeling portefeuilles

Naast het overeenkomen van het coalitieakkoord zijn ook de portefeuilles verdeeld. Namens de BBB wordt Aad Straathof deze bestuursperiode verantwoordelijk voor de portefeuille Voldoende Water. Bas Knapp (VVD) heeft de portefeuilles Waterketen en Waterveiligheid, daarnaast is het thema circulaire economie toegevoegd. Hans Schouffoer (natuurterreinen) gaat aan de slag met de portefeuille Schoon en Gezond water en energie.

Het CDA wordt vertegenwoordigd door Marjon Verkleij, zij gaat zich richten op de thema’s Water en bodem sturend en Organisatie en Dienstverlening. Als vijfde is Jan de Vries (agrarisch) de portefeuillehouder voor de thema’s Financiën en Assetmanagement. JA21 is de zesde coalitiepartner, maar levert geen dagelijks bestuurder (volgens de wet zijn er maximaal vijf hoogheemraden). Dijkgraaf Rogier van der Sande is verantwoordelijk voor bestuur, communicatie, erfgoed en calamiteitenbeheersing.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Werkzaamheden Raadhuisstraat vandaag 17:12

Bij MijnTafel in de mooie Raadhuisstraat is het ‘elke dag anders’

In januari 2016 vestigde MijnTafel zich in de Raadhuisstraat. Acht en een half jaar later bloeit de zaak als nooit tevoren. In de vierde aflevering van reportages over de vernieuwde Raadhuisstraat het verhaal van MijnTafel, opgetekend door initiatiefneemster Janneke Vorenkamp.  

Evenement gisteren 16:59

Doe mee aan het Alphens Kampioenschap Blindproeven!

Heb je zin in een leuke uitdaging met familie, vrienden of collega’s? Schrijf je dan in voor het Alphens Kampioenschap Blindproeven op zaterdag 24 augustus tijdens het Alphens Wijn Event!

Politiek gisteren 14:28

Versoepeling van alcoholverbod in Gemeente Alphen aan den Rijn

Tot voor kort gold er een streng alcoholverbod in de openbare ruimte van de hele gemeente Alphen aan den Rijn. Recentelijk heeft het college van burgemeester en wethouders echter besloten om deze regels te versoepelen. Het algehele alcoholverbod wordt niet langer proportioneel geacht, en daarom is er nu een gerichter beleid van kracht.