Josh Walet

Partijen hoogheemraadschap van Rijnland bereiken akkoord

De nieuwe dagelijks bestuurders (hoogheemraden) van Rijnland zijn op 31 mei 2023 tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur (VV) geïnstalleerd. BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuur en JA21 hebben een akkoord bereikt en zullen gaan samenwerken.

Een aanpak met oog voor de toekomst, dat is het uitgangspunt in het coalitieakkoord ‘Rijnland op peil’. De coalitiepartijen willen werken vanuit de basis: droge voeten, schoon en voldoende zoet water. Door de veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, de grote woningbouwopgave en de sterk gestegen kosten, staat de basis onder druk. In het akkoord staat dat de partijen verantwoordelijkheid nemen door nu te investeren ten behoeve van de volgende generatie.

De coalitie wil extra geld vrijmaken voor de bouw en renovatie van gemalen, zuiveringen en dijken. Daarnaast is er nóg intensievere samenwerking nodig met partners die de veranderende omstandigheden zien. Samenwerken betekent meer denkkracht, meer kennis en ervaring, samen goede besluiten nemen en samen een nieuwe toekomstvisie ontwikkelen. De coalitiepartijen stellen voor de gemeenten te informeren en adviseren over de klimaatopgave en voor bestaand (stedelijk) gebied en duidelijke regels voor gebiedsontwikkelingen te formuleren.

Verdeling portefeuilles

Naast het overeenkomen van het coalitieakkoord zijn ook de portefeuilles verdeeld. Namens de BBB wordt Aad Straathof deze bestuursperiode verantwoordelijk voor de portefeuille Voldoende Water. Bas Knapp (VVD) heeft de portefeuilles Waterketen en Waterveiligheid, daarnaast is het thema circulaire economie toegevoegd. Hans Schouffoer (natuurterreinen) gaat aan de slag met de portefeuille Schoon en Gezond water en energie.

Het CDA wordt vertegenwoordigd door Marjon Verkleij, zij gaat zich richten op de thema’s Water en bodem sturend en Organisatie en Dienstverlening. Als vijfde is Jan de Vries (agrarisch) de portefeuillehouder voor de thema’s Financiën en Assetmanagement. JA21 is de zesde coalitiepartner, maar levert geen dagelijks bestuurder (volgens de wet zijn er maximaal vijf hoogheemraden). Dijkgraaf Rogier van der Sande is verantwoordelijk voor bestuur, communicatie, erfgoed en calamiteitenbeheersing.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Werken vandaag 11:45

Vacatureoverzicht: de nieuwste vacatures van week 39

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, check je hier.

Advertorial Voorkeuren van bezoeker vandaag 09:11

Dansen: "Quality time" voor twee!

Dansen is plezier voor twee was jarenlang de slogan van de Nederlandse dansscholen. Het was in een tijd dat werkelijk iedereen wekelijks danslessen bezocht bij zo'n 500 dansscholen in het hele land, het was in een tijd dat de discomuziek letterlijk uit de radio schalde en dat je op vrijdagmiddag de Top-40 volgde voor de belangrijkste verschuivingen in de hitparade. Platen (vinyl) in singles en lp's gingen grif over de toonbank want je wilde die muziek ook echt graag in huis hebben.

Blog Opinie gisteren 20:34

MINERVA Ongehinderd

Volgende week is er een evenement in het Alphense Stadshart. Op het Thorbeckeplein is een hindernisbaan ingericht met obstakels om het mensen die slecht zien, in rolstoelen zitten of met rollators lopen moeilijk te maken. Iedereen mag de uitdaging aangaan op donderdagmiddag 5 oktober.