Advertorial Politiek

Politiek Café Nieuw Elan in Koudekerk aan den Rijn

Nieuw Elan houdt op woensdag 28 februari een informatieve bijeenkomst in De Hoek in Koudekerk aan den Rijn. De deur is open vanaf 19.30 uur, het gesprek begint om 20.00 uur. Aanwezig zijn wethouder Gerard van As, lijsttrekker André de Jeu en een aantal topkandidaten op de kieslijst.

Nieuw Elan presenteert haar visie op de ontwikkeling van Koudekerk, licht haar verkiezingsprogramma toe en gaat in op vragen, opmerkingen en suggesties van het dorpsoverleg en andere aanwezige inwoners.

In een gesprek wordt pas duidelijk welke ideeën op korte of lange termijn echt leven, welke ook echt kunnen worden uitgevoerd en welke oplossing de beste is. Op voorhand zijn belangrijke onderwerpen: verkeersveiligheid, woningbouw (Rijnpark) en ontsluiting, actieplan dorpsoverleg, vrijwilligerswerk en statushouders.
Verder wil Nieuw Elan van iedere inwoner graag weten welke ideeën er zijn over het heden en vooral over de toekomst van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hiervoor kunnen inwoners ook een idee inleveren via de website www.nieuwelan.nl, kies de tab ‘ideeënbox’.

Nieuw Elan is momenteel de grootste partij in de Alphense gemeenteraad met zeven zetels. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is Nieuw Elan lijst 2. De bijeenkomst in Koudekerk is op woensdag 28 februari, 19.30 uur inloop, 20.00 uur begin gesprek. Locatie Café de Hoek, Dorpsstraat 50, Koudekerk aan den Rijn.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Verkeer en vervoer vandaag 18:42

Drukte op de weg door boeren

Het was op woensdagmiddag 19 februari druk op de weg. Op de N207 en N446 waren er een hoop tractoren op weg naar huis.

Gemeente vandaag 17:11

Aantal bijensoorten mede door gemeente Alphen aan den Rijn gestegen

Sinds 2015 is de gemeente Alphen aan den Rijn actief betrokken bij het Groene Cirkel Bijenlandschap. Het doel is om de soortenrijkdom van bijen en andere bestuivende insecten in de regio aanzienlijk te vergroten. In 2018 is het aantal bijensoorten hierdoor al met 34% toegenomen.

Advertorial Overige vandaag 15:38

Productiehuis Alphen bouwt aan werktheater op broedplaats De Werf

Nog even en er kan geen creatieve, ondernemende huurder meer bij op De Werf, de hotspot van de Alphense maakindustrie. Ook Productiehuis Alphen (PA) heeft een plek gekregen tussen de ambachtslieden, kunstenaars en ondernemers.

Blog Opinie vandaag 14:25

Komt een vrouw bij de bank...

Daar zat ze dan op maandagochtend bij mij aan tafel, geheel ontredderd. Het was pas een paar maanden geleden dat ze op dezelfde plek zat, nu alleen, destijds nog met haar man.