Advertorial Politiek

Politiek Café Nieuw Elan in Koudekerk aan den Rijn

Nieuw Elan houdt op woensdag 28 februari een informatieve bijeenkomst in De Hoek in Koudekerk aan den Rijn. De deur is open vanaf 19.30 uur, het gesprek begint om 20.00 uur. Aanwezig zijn wethouder Gerard van As, lijsttrekker André de Jeu en een aantal topkandidaten op de kieslijst.

Nieuw Elan presenteert haar visie op de ontwikkeling van Koudekerk, licht haar verkiezingsprogramma toe en gaat in op vragen, opmerkingen en suggesties van het dorpsoverleg en andere aanwezige inwoners.

In een gesprek wordt pas duidelijk welke ideeën op korte of lange termijn echt leven, welke ook echt kunnen worden uitgevoerd en welke oplossing de beste is. Op voorhand zijn belangrijke onderwerpen: verkeersveiligheid, woningbouw (Rijnpark) en ontsluiting, actieplan dorpsoverleg, vrijwilligerswerk en statushouders.
Verder wil Nieuw Elan van iedere inwoner graag weten welke ideeën er zijn over het heden en vooral over de toekomst van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hiervoor kunnen inwoners ook een idee inleveren via de website www.nieuwelan.nl, kies de tab ‘ideeënbox’.

Nieuw Elan is momenteel de grootste partij in de Alphense gemeenteraad met zeven zetels. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is Nieuw Elan lijst 2. De bijeenkomst in Koudekerk is op woensdag 28 februari, 19.30 uur inloop, 20.00 uur begin gesprek. Locatie Café de Hoek, Dorpsstraat 50, Koudekerk aan den Rijn.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws