Alphens EV

Project Aquathermie Planetenbuurt weer een stap dichterbij

Samen met woningcorporatie Woonforte, ziekenhuis Alrijne, verpleeghuis Oudshoorn,​ Stichting Driehoorne, het Scala College en Hoogheemraadschap van Rijnland ondertekent​ Gemeente Alphen aan den Rijn de intentieovereenkomst ‘Duurzame warmte Planetenbuurt’.​ Daarmee is de​ volgende grote stap in het project Aquathermie gezet.​ 

In de intentieovereenkomst staat onder andere omschreven welke vervolgstappen genomen​ moeten worden om het project tot een goed einde te brengen. Een participatietraject met de​ inwoners in de Planetenbuurt maakt hier deel van uit. Inwoners worden tijdens dit traject​ uitgebreid geïnformeerd over het hele project en krijgen de kans om hierover mee te​ denken en advies te geven.

Aquathermie

Met Aquathermie wordt warmte uit de Oude Rijn benut als duurzaam alternatief voor​ aardgas. Warmte uit het oppervlaktewater wordt in de zomer door een installatie​ opgeslagen in de bodem, om in de winter benut te worden als verwarmingsbron. Door​ middel van een collectief warmtenetwerk kunnen alle organisaties, bedrijven en woningen in​ de Planetenbuurt gebruik maken van deze verwarmingsbron.​

De partijen waarmee de gemeente de intentieovereenkomst ondertekend, zijn samen goed​ voor 70% van de warmtevraag in de Planetenbuurt. Daarmee heeft het project een grote​ kans van slagen. Om het project financieel mogelijk te maken, is ook subsidie nodig. De​ gemeente dient daarom namens de andere partners een aanvraag in voor een subsidie van​ het Rijk.

Aardgasvrij Alphen aan den Rijn​

Gemeente Alphen aan den Rijn is bezig om stapsgewijs van het aardgas af te gaan om de​ CO2-uitstoot te verminderen. De verwachting is dat we tot 2050 nodig hebben om volledig​ aardgasvrij te worden. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een​ Transitievisie Warmte. Deze moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. Daarin staat onder andere een​ planning wanneer welke wijken van het gas af gaan.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie gisteren 20:02

MINERVA Bouwen bouwen bouwen

De strijdkreet van de VVD was het afgelopen jaar: bouwen bouwen bouwen. Te pas en te onpas kwam de kreet bovendrijven zodra er in de lokale politiek gesproken werd over al dan niet bestaande bouwlocaties.

Politiek gisteren 17:05

Bouwlocatie Noordrand wordt verder onderzocht

Ondanks tegenstand van de provincie Zuid-Holland wil de gemeente Alphen aan den Rijn verder gaan met voorbereidingen van een bouwlocatie aan de Noordrand. Er wordt een masterplan uitgewerkt waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Overige gisteren 16:23

Donatie aan Alphense voedselbank door gedetineerden PI Alphen

Tijdens een gespreksgroep van geestelijk verzorger Geert van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen ontstond twee weken geleden spontaan het idee om in de PI voedsel in te zamelen voor de Alphense voedselbank. Met succes, want op vrijdagmiddag 29 mei zijn er heel wat kratten met lang houdbare producten daadwerkelijk aan de voedselbank gedoneerd.

Coronavirus in Alphen gisteren 15:56

Kaartjes met een boodschap te vinden op bankjes in Alphen

‘Noem op waar je dankbaar voor bent’, of ‘Je bent prachtig’. Dit soort boodschappen staan op de kaartjes die te vinden zijn op verschillende bankjes in Alphen. De Alphense Lara is het brein achter de kaartjes: “Ik wilde iets doen wat men niet meteen verwacht.”

Advertorial Sport gisteren 15:11

Global Running Day: de dag waarop we het hardlopen vieren

Op woensdag 3 juni is het Global Running Day: dé dag waarop heel Nederland wordt opgeroepen om in beweging te komen. Dit moet nog wel op 1,5 meter afstand van elkaar, maar het mag wel weer samen met jouw hardloopmaatjes!