Josh Walet
Advertorial Politiek plein

Provinciaal adviseurs kritisch over plannen Gnephoek

Zowel de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) als de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) zijn kritisch over het Contourenplan Gnephoek. Dat blijkt uit de rapporten die zij hebben opgesteld op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) Zuid-Holland. Beide adviseurs signaleren een toenemende spanning tussen enerzijds de Gnephoek als woningbouwlocatie en anderzijds water, bodem, natuur en leefbaarheid.

Water- en bodemproblemen afwentelen

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) concludeert dat het contourenplan niet voldoet aan het leidende principe ‘water en bodem sturend’: bij ruimtelijke afwegingen moet rekening worden gehouden met de impact op het water- en bodemsysteem, zonder problemen af te wentelen naar toekomstige generaties of andere gebieden. De gemeente Alphen aan den Rijn noemt dit in het Contourenplan het uitgangspunt voor de Gnephoek, maar volgends de PAL levert het plan problemen op als bodemdaling, verzilting en waterbeheer. Daarnaast zorgt de gekozen methode om het gebied bouwrijp te maken, door middel van het opbrengen van een laag zand, extra druk op het omliggende gebied dat bestemd is voor natuur en water.

Niet alles kan overal

De PAL concludeert: "Uit het plan blijkt dat vooral de ambitie een gebiedsontwikkeling te realiseren sturend is. Water en bodem spelen een ondergeschikte rol in de locatiekeuze." De PAL pleit daarom voor een ondergrens aan open landschap. "Niet alles kan overal". Het advies aan Gedeputeerde Staten is om ‘water en bodem sturend’ ook toe te passen in de locatiekeuze, niet alleen op het detailniveau van de uitwerking.

Onduidelijk

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) constateert daarnaast dat de financiële uitvoerbaarheid een bedreiging voor de drie pijlers van ruimtelijke kwaliteit: toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde.  Ook signaleert hij een spanning tussen de ambities op papier, zoals natuurinclusiviteit en energiezuinigheid, en de behoeften van de markt. Zijn advies is daarom om duidelijkheid te scheppen over hoe deze ambities precies worden nagestreefd.

Gewone suburbane wijk

De PARK vindt ook dat duidelijk moet worden gemaakt dat de bouwplannen ten koste gaan van de weidevogels, en dat er een harde eis voor compensatie van weidevogels in de bestuursovereenkomst moet zitten. Ook verwacht hij een toename van het autoverkeer en de parkeerdruk. Wat hem uiteindelijk het meest stoort: "Het contourenplan doet wel alsof  het een heel bijzonder plan is, maar wie nuchter kijkt naar de los uit de pols stedenbouwkundige schetsen ziet toch een vrij gewone suburbane wijk". Zijn advies: leg de lat hoger en maak zichtbaar aan welke randvoorwaarden op gebied van woningbouw, buitengebied en infrastructuur het plan leidt. Hij verwacht dat dit lastig zal zijn.

Reactie GroenLinks Alphen aan den Rijn

"Deze adviezen verbazen ons niet," zegt GroenLinks raadslid Gé Kapteijn. "Dit is in lijn met wat wij vanaf het begin al zeggen over deze bouwplannen: de grond is ongeschikt, de kosten te hoog, de water en de bodem raken uit balans, en het open gebied en het weidevogelgebied worden vernietigd. Wij hopen dat deze waarschuwingen eindelijk serieus worden genomen."


Meer nieuws

Wonen en bouwen vandaag 17:11

Feestelijke start bouw Watersportcentrum in Rijnhaven

Vandaag vond in de Rijnhaven een feestelijke bijeenkomst plaats ter viering van de start van de bouw van het toekomstbestendige watersportcentrum van Nova Watersport. Tijdens het evenement deelden eigenaren Floris en Rutger samen met Wethouder Gerard van As hun visie op de toekomst van het gebied en de rol van het nieuwe gebouw.

Evenement vandaag 16:59

Laatste kans! Beleef het EK Voetbal in Park Rijnstroom

Oranjefans, pak je kans! Morgen, op 21 juni, transformeert Park Rijnstroom in dé plek waar je moet zijn voor een onvergetelijke avond vol oranjegekte, live muziek en natuurlijk de spannende wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk, live te volgen op een reusachtig scherm.

Sport vandaag 15:37

Maxime Takken wint zilver op NK Tijdrijden

De 14-jarige Maxime Takken uit Alphen heeft gisteren een knappe prestatie geleverd door de zilveren medaille te winnen op het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden in Steenbergen. Over een winderig parcours van 18,9 kilometer wist Maxime in de categorie Nieuweling-meisjes (U17) een gemiddelde snelheid van ruim 38 km/u te behalen, wat haar een tweede plaats opleverde.

Calamiteiten vandaag 15:05

Zwaarbewapende politie-eenheid rijdt verdachte klem op N207

Donderdag is de auto van een verdachte klemgereden door een gespecialiseerde, zwaarbewapende eenheid van de politie. De N207, de provinciale weg tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop, werd speciaal voor de arrestatie in beide richtingen afgesloten.

Politiek vandaag 14:28

Bezwaren tegen komst AZC aan Genielaan Alphen aan den Rijn

De voorgenomen vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Genielaan in Alphen aan den Rijn stuit op bezwaren van omwonenden. Op woensdag 19 juni vond een belangrijke hoorzitting plaats, voorafgaand aan de aankomende beslissing over de omgevingsvergunning.

Evenement vandaag 13:02

Romeinse Dag in Alphen aan den Rijn volledig uitverkocht

De Romeinse Dag op vrijdag 28 juni in het Alphense stadshart is volledig uitverkocht. Op deze dag wordt Alphen-Stad omgetoverd tot een levendig Romeins dorp voor alle leeftijden, met een gevarieerd programma dat onder andere een speurtocht en Romeinse vaartochten omvat. Helaas zijn alle beschikbare tijdsloten voor de Romeinse vaartochten volgeboekt.