Gemeente Alphen aan den Rijn

Regels Jeugdzorg, Wmo en Participatie worden aangepast

Door verschillende oorzaken moeten de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende Nadere Regels worden aangepast. Het gaat daarbij vooral om wijzigingen door wettelijke regels. Ook zijn er aanpassingen nodig omdat de wet Breed Offensief inmiddels is ingegaan.

Donderdag 11 april heeft de raadscommissie Sociaal Domein de wijzigingen in de Verordening en in de Nadere Regels Sociaal Domein besproken. Het gaat daarbij om wijzigingen die geen politieke achtergrond hebben. De fracties zijn over de hele linie blij met het document, ook al is het niet gemakkelijk leesbaar.

Wethouder Anouk Noordermeer legt uit waarom dit is: "We kunnen hier geen publieksvriendelijke versie van maken, omdat het een technische verhandeling is die aansluit op wettelijke regelgeving. Dat moet heel precies worden omschreven. De Verordening en de Nadere Regels liggen als documenten onder andere zaken, net zoals een wetboek."

De maatschappelijke doelen van de verordening en de nadere regels zijn in het kort:

 • Zelfredzame inwoners eventueel met professionele ondersteuning
 • Inwoners zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor hun sociale netwerk
 • De buurt en wijk is een prettige leefomgeving
 • De Alphense jeugd groeit veilig op

Het gaat hierbij vooral om de uitvoering van Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.

Belangrijke wijzigingen

Wmo:

 • Tarief huishoudelijk hulp wordt verhoogd voor een pgb
 • Tarief begeleiding wordt verhoogd voor een pgb
 • Er is een kader toegevoegd dat wordt gebruikt om te zien hoeveel huishoudelijke ondersteuning nodig is

Jeugdhulp:

 • Afspraken in een jeugdhulptraject worden vastgelegd in een dossier
 • Gezinsbrede aanpak is opgenomen, want het gezin staat centraal
 • Er wordt geïnformeerd over bezwaarprocedures

Participatiewet:

 • Wet Breed Offensief is opgenomen, daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de modelverordening van het VNG
 • Loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking
 • Ouders van middelbare scholieren kunnen onder voorwaarden een computer voor de ouders aanvragen
 • Duurzame gebruiksgoederen kunnen met terugwerkende kracht van één maand worden vergoed

Schuldhulpverlening:

 • Looptijd, saneringstraject en minnelijke schikking worden aangepast van 36 naar 18 maanden

Wet inburgering:

 • Wijzigingen die samenhangen met de Participatiewet zijn opgenomen

Klachtenprocedure en invulformulier

Vanuit de fracties komen verschillende verzoeken. De belangrijkste twee zijn een betere klachtenprocedure en het invoeren van een integraal invulformulier. Wethouder Noordermeer meldt dat de klachtenprocedure in de contracten is opgenomen en dat dit zeker in de toekomst anders moet. "We zullen dit meenemen in nieuwe onderhandelingen en aanbestedingen."

Aan een integraal invulformulier wordt gewerkt. Het doel is om vroeg in het proces eenmalig een formulier in te vullen waar onder meer op staat voor welke regelingen iemand in aanmerking komt. Dit formulier moet dan voor alle relevante hulpverleners in te zien zijn, zodat niet steeds hetzelfde verhaal moet worden verteld en zodat inwoners ook goed geholpen worden. Noordermeer: "Op het Serviceplein wordt nu geoefend met een dergelijk formulier. Dat blijkt niet heel gemakkelijk te zijn, het formulier moet steeds worden aangepast. Het is nu nog niet goed genoeg om uit te rollen."

Gemeenteraad

De aangepaste Verordening Sociaal Domein Alphen aan den Rijn wordt door de gemeenteraad met terugwerkende kracht naar 1 januari 2024 vastgesteld. Van de Nadere Regels wordt kennis genomen. Het raadsvoorstel hierover wordt als hamerstuk op de agenda geplaatst en daarom wordt het onderwerp niet opnieuw in de gemeenteraadsvergadering van 25 april besproken.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Advertorial Onderwijs gisteren 17:09

25 jaar sportklassen bij het Scala College

In 1999 is het Scala College gestart met de sportklassen. Dit betekent dat dit schooljaar het 25-jarig jubileum wordt gevierd en dat was afgelopen week goed te merken op het Scala College. Het docententeam van Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft zich keihard ingezet om deze sportieve feestweek tot een succes te maken!

Politiek gisteren 16:17

Geen hulp in de huishouding meer voor 19 euro per maand

Het afschaffen van het abonnementstarief van 19 euro per maand voor hulp in de huishouding levert 1,5 miljoen per jaar op vanaf 2027. Tot nu toe betaalt gemeente Alphen aan den Rijn deze kosten. De Wmo-regeling huishoudelijke hulp wordt inkomensafhankelijk.

Overige gisteren 15:26

Dag van de Vluchteling gevierd met speciale bijeenkomst

Op 20 juni 2024, de Dag van de Vluchteling, bundelen Kwadraad, Participe, Friends for Friends, Mix Support en de Gemeente Alphen aan den Rijn hun krachten voor een bijzondere bijeenkomst. In Buurthuis De Mozaïek nodigen zij eenieder uit om samen de Dag van de Vluchteling te vieren. Een warme, multiculturele ontmoeting staat centraal, waarbij de nadruk ligt op het delen van verhalen, dromen, en het groeien als gemeenschap.

Sport gisteren 14:58

Girls-Only Basketball Clinic groot succes

'Basketball is een teamsport en je moet het samen doen, daar leer van hoe je met elkaar om moet gaan' en 'Goed de duimen achter de bal, anders krijg je hem tegen je neus', waren enkele van de tips die burgemeester Spies gaf aan de bijna dertig meiden die afgelopen zaterdag meededen aan de Girls-Only Basketball Clinic. De Clinic werd verzorgd door BV Alphia Tigers. Burgemeester Spies, zelf oud-basketballster bij BVA deed het welkomstwoord. “Basketball is een leuke sport, ik heb het altijd met plezier gedaan”, vertelde ze.

Politiek gisteren 14:43

Kinderboerderij Bospark wordt gesloten

Een van de kleine bezuinigingen op de gemeentelijke begroting is de voorgenomen sluiting van Kinderboerderij Bospark in 2026. De sluiting levert jaarlijks € 30.000 op.