Verkeer en vervoer

Regionale oplossing gezocht voor N207-zuid en N209

De zuidkant van de gemeente Alphen aan den Rijn is een agrarisch landschap met veenweidegebied en kassencomplexen. Er zijn echter ook flinke verkeersknelpunten rond de Boskoopse hefbrug en de N209 dwars door Hazerswoude-Dorp. Hoe moet dat worden opgelost?

Er wordt al jaren gepraat en gesteggeld over de N207-zuid. Onder het VVD-regime van de afgelopen jaren werd vooral gezocht naar meer asfalt als oplossing. Dat resulteerde in steun voor het plan van de Provincie om de Verlengde Bentwoudlaan aan te leggen. Deze weg verergert echter de druk op Hazerswoude-Dorp.

Wethouder Kees van Velzen die het dossier sinds augustus vorig jaar beheert, ziet dat anders. Er moet een regionaal plan komen, omdat de oorzaken regionaal zijn. Bovendien wil de Alphense gemeenteraad helemaal niets aanleggen als er geen structurele oplossing voor de lokale knelpunten komt.

Uitdaging
De uitdaging zit niet alleen in een oplossing voor de druk van het vrachtverkeer op de hefbrug in Boskoop of voor de doorsnijding van het dorp Hazerswoude door de provinciale weg N209. De uitdaging zit vooral in de verkeersstromen in de hele regio. Zo wordt de N209 vanuit buurgemeente Zoetermeer intensief gebruikt om naar de N11 te rijden en is het bootverkeer op de vaarweg Gouwe tussen Gouda en de Oude Rijn, de Randstedelijke staande mastenroute, ook zeer intensief.

Informatiemarkt
Donderdag 13 september werd tijdens een informatiemarkt in het Alphense gemeentehuis de stand van zaken belicht. Deze ging vooral over de lopende onderzoeken. Voor een volle zaal werden presentaties gegeven door de gemeente Alphen aan den Rijn en door de provincie Zuid-Holland. Een alternatief plan vanuit de gemeenschap werd aan de provincie aangeboden.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Wilhelmus op de boom
Gemeente vandaag 13:43

Wilhelmus op de boom

Eind april 1945 was het tij geheel ten gunsten van de geallieerden gekeerd. De bevrijding van het nog bezette deel van Nederland was slechts een kwestie van dagen. Het verschuiven van de avondklok van 8 naar 9 uur was een van de eerste tekenen van de naderende bevrijding. In de nacht van 28 op 29 april trouwden Adolf Hitler en Eva Braun. Op de 30e april pleegden ze zelfmoord.  Hitler werd opgevolgd door Groot-Admiraal Dönitz. Zijn belangrijkste opdracht volgens hemzelf was het leven van de Duitsers redden. Daartoe was overgave aan de geallieerden noodzakelijk.