Eveline Verhoeve
Advertorial Politiek plein

René Driesen: "cultuur is van levensbelang"

Cultuur is belangrijk en de echte rijkdom van een gemeente is af te meten aan de plaats die cultuur inneemt. Raadslid René Driesen van Groen Links geeft zijn -bevlogen- visie op cultuur.   

Wie kent René niet? Niet alleen is hij één van de aardigste en meeste betrokken leden van de gemeenteraad, maar het blijft bij hem niet bij woorden alleen. Wanneer een muzikaal evenement hulp nodig heeft, een bevolkingsgroep buiten de boot dreigt te vallen of wanneer een monument onder de slopershamer lijkt te komen: Driesen is aanwezig om belangstelling te tonen, te helpen, te initiëren of te beschermen.

Hij is één van de weinige politici die over de partijmuurtjes heen kan kijken en de samenwerking verkiest boven strijd. 

"Cultuur is van levensbelang"

Het zijn de verhalen die we elkaar vertellen, de beelden die we vormen, de muziek die we maken en het cultureel erfgoed in onze woon- en leefomgeving. 

Cultuurgoeroe

“Ik word in de media de cultuurgoeroe van Alphen genoemd. En ongeacht of dat goed bedoeld is, ik ben eigenlijk wel blij met deze geuzennaam".

Of het nu muziek is of beeldende kunst of een andere cultuuruiting: het helpt in moeilijke tijden, maakt vrolijk, en zet soms heerlijk op het verkeerde been. Via cultuur ontmoet je bovendien andere mensen. Ook mensen van een andere kleur: Surinamers, Molukkers, Indo’s noem maar op. Je hoort het enthousiasme in zijn stem en de oprechte betrokkenheid bij de Alphense gemeenschap.

"Zo leer ik ook weer andere ideeën en gewoonten kennen. Ik ben blij dat ik als muzikant en als medeorganisator van evenementen heb kunnen zien wat cultuur voor en mét mensen doet". 

Kunst en cultuur laten ons zien wie we zijn en zorgt ervoor dat we elkaar ontmoeten. Dat cultuur verbindt bewees het fusieconcert in 2013 waarvan hij één van de initiatiefnemers van was. Muzikanten waren de eerste burgers, die goede en blijvende contacten legden toen Alphen samenging met Boskoop en Rijnwoude.

Groene Hart Live

Al pratende geeft René Driesen nog een primeur af: hij gaat samen met samen met een paar muzikanten uit verschillende Alphense kernen een groot muzikaal evenement organiseren onder de noemer "Groene Hart Live". 40 Muzikanten uit de hele gemeente gaan samen een geweldig concert geven in  wisselende samenstellingen. 

Zuurstof

"Voor mij is kunst en cultuur de zuurstof van onze Alphense samenleving én onze economie. Alphen aan den Rijn stond 4 jaar geleden nog in het rechterrijtje op het gebied van cultuur. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Ik heb me er als mezelf én als gemeenteraadslid namens GroenLinks voor ingezet om cultuur op de Alphense kaart te zetten. Zo heb ik ervoor gepleit dat er een  de nieuwe cultuurvisie kwam, die de basis heeft gelegd voor de komende jaren". 

Driesen heeft met succes gepleit voor meer geld voor cultuur en evenementen. Festivals als Parkkunst en het Bevrijdingsfestival en evenementen als Boskoop 800 jaar worden zo mede mogelijk gemaakt. 

Door het aanstellen van de nieuwe cultuurmakelaar en het oprichten van cultuurplatform Khabbaz werkt de cultuursector beter samen. De eerste resultaten daarvan zijn al zichtbaar. Driesen is blij dat de Molukse wijk de status van immaterieel erfgoed heeft gekregen. "Ook cultuur!" Dat zijn inspanningen gewaardeerd werden moge blijken uit het feit dat hij als spreker was uitgenodigd bij de onthulling van het Molukse monument.

"Dit alles is niet alleen leuk, maar geeft ook ruimte aan nieuw talent en maakt onze gemeente een prettiger plaats om in te wonen. En het is weer goed voor onze economie indien de horeca een graantje meepikt en de mensen naar een theater of popconcert gaan in onze eigen gemeente. Als mensen zich gelukkig in hun omgeving voelen, heeft dat een positief effect op gezondheid. Ook hier levert cultuur een onvermoede aan de economie: mensen zijn trots op hun woonplaats, hun bedrijf dat daar deel van uitmaakt en vertellen dat aan elkaar door. Daar kan geen verzuimbeleid of personeelsadvertentie tegenop". 

 Het lijkt wel alsof cultuur alleen in de verkiezingstijd belangrijk is

Volgens Driesen is er echter nog veel te doen om cultuur in Alphen verder op de kaart te zetten. Zo kan er nog meer uit broedplaats De Werf worden gehaald en is het nog wel erg wit als het gaat om cultuurbezoekers en cultuuruitingen. Hij heeft zich ook ingezet voor het behoud van monumenten en getracht om het Nationale Popmuziekmuseum in het Oude Raadhuis aan het Visserpark te krijgen. Hij kreeg er onvoldoende handen voor op elkaar in gemeenteraad.

"Nog steeds een gemiste kans. Jammer genoeg blijken de meeste Alphense politieke partijen alleen in tijd van verkiezingen iets met cultuur te hebben. Een poppodium voor jongeren, die nu helaas buiten de stad naar muziekoptredens en feesten gaan, wordt node gemist. Alphen aan den Rijn moet geen grijze, ingedutte stad worden, maar bruisen, bewegen en swingen!"

GroenLinks en vooral René Driesen staan klaar om zich de komende 4 jaar weer vol in te zetten voor de Alphense cultuur. 

René Driesen,  Lijst 4  Plaats TWEE 


Meer nieuws

Advertorial Winkels gisteren 17:06

Geen last meer van warme nachten

Dit weekend kunnen de temperaturen oplopen tot 30 graden. Zie je er ook zo tegen op? Die warme zomernachten… Bloedheet in bed en zwetend wakker worden. Gelukkig kan dat anders! Met Dutch Dream Slaapcomfort kom je goed voorbereid de warme zomernachten door.

Gemeente gisteren 15:59

Gemeente onderzoekt ondermijning in buitengebied

In augustus 2022 heeft de Gemeente een onderzoek gestart naar ondermijning in het buitengebied. Dit onderzoek, waarbij 198 adressen zijn bezocht, is onlangs afgerond.