Eveline Verhoeve

ROMEINEN Keizers van Rome

De Romeinse geleerde Suetonius (70-140) heeft, naast zijn schrijfwerk, ook een baan. Hij is een tijd hoofd van de kanselarij onder keizer Hadrianus. Daarom heeft hij toegang tot de keizerlijke archieven. Wat hij daar allemaal leest, is weergegeven in het boek Keizers van Rome.

Ondanks de degelijke onderbouwing leest Keizers van Rome als een eerste-eeuws romantisch drama vergeven van de roddel en achterklap. De voor het Alphense Albaniana interessante keizers in dit boek zijn Caligula, Claudius en Vespasianus.

Julius Caesar is een belangrijk man in het Romeinse Rijk, maar geen keizer. Hij leeft in de tijd van de Republiek. Na zijn gewelddadige dood wordt zijn geadopteerde zoon Octavianus, de kleinzoon van Julius’ zuster, de eerste keizer. Augustus, onder deze titel is Octavianus beter bekend, heeft van zijn eerste echtgenote een dochter en haar kleinzoon Caligula wordt in 37 de opvolger van Rome’s eerste keizer.

Caligula is de keizer die opdracht geeft om Albaniana te bouwen. Hij wil een goede bewaking van de Rijn om deze transportroute te kunnen gebruiken bij zijn geplande verovering van Britannia.

De opvolger van Caligula is in 41 Claudius. Een achterkleindochter van Julius’ zuster is getrouwd met de zoon van Livia uit haar eerste huwelijk. Livia is de tweede echtgenote van Augustus en zij huwde hem toen zij al zwanger was van haar eerste echtgenoot.
Achterkleindochter Antonia en Livia’s zoon Drusus hebben samen onder meer zoon Claudius. Hoewel er in rechte lijn meer kandidaten zijn, wordt Claudius in 43 min of meer gedwongen om op de keizerstroon plaats te nemen.

Claudius is de keizer die besluit om dan echt naar Britannia over te steken. Hij besluit ook om de rivier de Rijn tot grens te bestemmen. Langs de Rijn, een transportroute naar Britannia, worden vervolgens castella aangelegd. Albaniana wordt in 47 in deze rij grensforten opgenomen.

In het jaar 68 begint een opstand tegen het bewind van keizer Nero die in dat jaar wordt vermoord. Een jaar en drie keizers verder is het uiteindelijk Vespasianus die Rome in rustiger vaarwater brengt tijdens zijn tienjarige regering tussen 69 en 79.
Vespasianus is een succesvolle beroepsmilitair in het Romeinse leger en hij is sinds 41 aanvoerder van Legio Secunda Augusta, een van de legioenen die vanaf 43 Britannia verovert. In 68 dient hij in het opstandige Judea, hij heeft dan ongeveer een kwart van de Romeinse strijdmacht onder zijn commando. Dankzij deze troepen wordt Vespasianus in 69 tot keizer uitgeroepen.

In datzelfde jaar is een van de vele schermutselingen de Bataafse Opstand. Vespasianus stelt in het hele Rijk echter orde op zaken en eind 69 is het klaar met de noordelijke opstandelingen. Het Alphense fort Albaniana is dan al in vlammen opgegaan.

2022 is uitgeroepen tot het Limesjaar: Alphen, wereldstad aan de Limes. Met deze serie artikelen staan we stil bij het Romeinse verleden van Alphen aan den Rijn.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Oud Alphen vandaag 16:54

Oud Alphen: De Raadhuisstraat

De Raadhuisstraat, de straat waar het kantoor van Alphens.nl nu staat, is genoemd naar het oude raadhuis van de voormalige gemeente Aarlanderveen. Na eeuwenlang vergaderd te hebben in herbergen als de Vergulde Wagen kreeg de toenmalige gemeente Aarlanderveen in de 19e eeuw een eigen raadhuis.

Advertorial Theater vandaag 15:41

Ronald Goedemondt komt naar Castellum

Goed nieuws: Ronald Goedemondt speelt momenteel zijn achtste avondvullende cabaretprogramma. Overal is hij tot en met december 2022 uitverkocht. Castellum heeft het echter voor elkaar gekregen dat hij op zondag 19 maart 2023 zijn voorstelling ‘Met knielende knikjes’ speelt voor het Alphense publiek. De kaartverkoop start op 13 december om 13:00 uur.

Politiek plein vandaag 14:29

Inbreng ChristenUnie in debat over begroting

Op 3 november 2022 werd in de gemeenteraad de begroting voor 2023 besproken en het beleid dat hiermee gevoerd zal gaan worden. Dit beleid is samengevat in het uitvoeringsprogramma 'Zichtbaar en dichtbij' van de coalitiepartijen. Aan dit debat leverde de ChristenUnie-fractie een inhoudsvolle bijdrage.

Feestdagen vandaag 13:12

Laat je vuurwerkafval ophalen op 2 januari 2023

Van het aftelen tot 00:00 uur en vuurwerk afsteken naar vuurwerkafval waar je niet zo veel mee kan. Voor het opruimen van dit vuurwerkafval wordt door de gemeente Alphen aan den Rijn een oplossing bedacht.

Limesjaar 2022 vandaag 11:58

ROMEINEN Rantsoenen

Het Romeinse leger zorgt normaal gesproken goed voor haar manschappen. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. De commandant moet voor voldoende rantsoenen zorgen en dat is zelfs in vredestijd een behoorlijke klus.

Advertorial Horeca vandaag 10:37

Dit jaar een unieke kerst bij restaurant Bon Bini

Restaurant Bon Bini in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn komt dit jaar met een uniek concept. Op eerste kerstdag 2022 kun jij bij Bon Bini, in samenwerking met de chef, zelf jouw kerstdiner samenstellen.