Eveline Verhoeve

ROMEINEN Keizers van Rome

De Romeinse geleerde Suetonius (70-140) heeft, naast zijn schrijfwerk, ook een baan. Hij is een tijd hoofd van de kanselarij onder keizer Hadrianus. Daarom heeft hij toegang tot de keizerlijke archieven. Wat hij daar allemaal leest, is weergegeven in het boek Keizers van Rome.

Ondanks de degelijke onderbouwing leest Keizers van Rome als een eerste-eeuws romantisch drama vergeven van de roddel en achterklap. De voor het Alphense Albaniana interessante keizers in dit boek zijn Caligula, Claudius en Vespasianus.

Julius Caesar is een belangrijk man in het Romeinse Rijk, maar geen keizer. Hij leeft in de tijd van de Republiek. Na zijn gewelddadige dood wordt zijn geadopteerde zoon Octavianus, de kleinzoon van Julius’ zuster, de eerste keizer. Augustus, onder deze titel is Octavianus beter bekend, heeft van zijn eerste echtgenote een dochter en haar kleinzoon Caligula wordt in 37 de opvolger van Rome’s eerste keizer.

Caligula is de keizer die opdracht geeft om Albaniana te bouwen. Hij wil een goede bewaking van de Rijn om deze transportroute te kunnen gebruiken bij zijn geplande verovering van Britannia.

De opvolger van Caligula is in 41 Claudius. Een achterkleindochter van Julius’ zuster is getrouwd met de zoon van Livia uit haar eerste huwelijk. Livia is de tweede echtgenote van Augustus en zij huwde hem toen zij al zwanger was van haar eerste echtgenoot.
Achterkleindochter Antonia en Livia’s zoon Drusus hebben samen onder meer zoon Claudius. Hoewel er in rechte lijn meer kandidaten zijn, wordt Claudius in 43 min of meer gedwongen om op de keizerstroon plaats te nemen.

Claudius is de keizer die besluit om dan echt naar Britannia over te steken. Hij besluit ook om de rivier de Rijn tot grens te bestemmen. Langs de Rijn, een transportroute naar Britannia, worden vervolgens castella aangelegd. Albaniana wordt in 47 in deze rij grensforten opgenomen.

In het jaar 68 begint een opstand tegen het bewind van keizer Nero die in dat jaar wordt vermoord. Een jaar en drie keizers verder is het uiteindelijk Vespasianus die Rome in rustiger vaarwater brengt tijdens zijn tienjarige regering tussen 69 en 79.
Vespasianus is een succesvolle beroepsmilitair in het Romeinse leger en hij is sinds 41 aanvoerder van Legio Secunda Augusta, een van de legioenen die vanaf 43 Britannia verovert. In 68 dient hij in het opstandige Judea, hij heeft dan ongeveer een kwart van de Romeinse strijdmacht onder zijn commando. Dankzij deze troepen wordt Vespasianus in 69 tot keizer uitgeroepen.

In datzelfde jaar is een van de vele schermutselingen de Bataafse Opstand. Vespasianus stelt in het hele Rijk echter orde op zaken en eind 69 is het klaar met de noordelijke opstandelingen. Het Alphense fort Albaniana is dan al in vlammen opgegaan.

2022 is uitgeroepen tot het Limesjaar: Alphen, wereldstad aan de Limes. Met deze serie artikelen staan we stil bij het Romeinse verleden van Alphen aan den Rijn.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 10:23

Meer tijdelijke woningen in gemeente Alphen aan den Rijn

Er lopen onderzoeken naar locaties voor tijdelijke woningen bestemd voor spoedzoekers en voor opvang van vluchtelingen. Aan Hoorn-West, vlakbij de PI, is een locatie in onderzoek waar mogelijk 350 tot 400 asielzoekers kunnen worden opgevangen.

Calamiteiten vandaag 08:39

Auto te water bij afrit N11

Van dinsdag- op woensdagnacht is een auto te water geraakt bij het Rietveldsepad. De hulpdiensten kwamen ter plaatse.