Eveline Verhoeve

ROMEINEN Munten

Tijdens de grote opgravingen van het Alphense castellum Albaniana in 2001-2002 zijn maar liefst 742 Romeinse munten gevonden. Dat komt omdat er systematisch naar is gezocht met een metaaldetector. Het grootste aantal van maar liefst 324 komt voor rekening van keizer Caligula.

In 2001-2002 zijn in Albaniana 83 munten gevonden geslagen voordat het Romeinse leger het Alphense castellum heeft gebouwd en die dus lang in omloop zijn. Uit de periode van de Republiek (voor 31 voor Chr.) zijn zelfs 17 zilveren denarii gevonden. Deze zijn in de hele eerste eeuw min of meer gangbaar.

De muntslag in Rome is niet altijd even groot. Dit komt omdat er in bepaalde perioden, namelijk in oorlogstijd, meer behoefte is aan geld om de soldij te voldoen. Dan is er een piek zichtbaar in vondsten in het hele Romeinse Rijk.

Het grootste aandeel in de munten in castellum Albaniana heeft keizer Caligula. De meeste van deze 324 munten zijn gedateerd op 37-38 na Chr. Dat is het eerste regeringsjaar van de keizer die slechts vier jaar op de troon zit. Latere Caligula-munten zijn weinig gevonden en dat is in het hele keizerrijk zo. Dit houdt kennelijk verband met een verminderde muntslag.
Van de gevonden Caligula-munten zijn de meeste geslagen in Rome, een aantal in Gallië en er is een zeldzaam exemplaar dat uit Korinthe komt.

Net als tegenwoordig zijn er verschillende soorten munten. De waarde hangt samen met het gebruikte metaal en met het gewicht. Soms wordt met een stempel, een klop, aangeduid dat de waarde is gewijzigd of dat een keizer of een andere hoogwaardigheidsbekleder de munt heeft goedgekeurd. Ook worden munten in tweeën gedeeld, waarbij elke helft een nieuwe waarde krijgt.

Naast de 83 munten uit de periode voordat het Alphense castellum is gebouwd en de 324 van stichter Caligula zijn er 67 Claudische munten. Van andere keizers zijn telkens weinig exemplaren gevonden.
Wel zijn er veel munten waarvan niet duidelijk is onder welke keizer deze zijn geslagen. Zo zijn er 61 die als Julisch-Claudisch worden betiteld, 4 komen uit de tweede eeuw en er zijn 111 onbekende exemplaren.

Eerder zijn ook munten aangetroffen. In 1998-1999 zijn bijvoorbeeld 43 Romeinse munten gevonden. Het algemene beeld is hetzelfde als in het opgravingsjaar 2001-2002.

2022 is uitgeroepen tot het Limesjaar: Alphen, wereldstad aan de Limes. Met deze serie artikelen staan we stil bij het Romeinse verleden van Alphen aan den Rijn.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Sport gisteren 15:57

Voor de zomer meer duidelijkheid over nieuwe locatie TV Nieuwe Sloot

Eerder deze maand kreeg Tennisvereniging Nieuwe Sloot slecht nieuws: het racketcentrum kon niet vernieuwd worden. Sinds vorige week kan de vereniging weer wat optimistischer naar de toekomst kijken. Voor de zomer komt namelijk meer duidelijkheid over een nieuwe locatie.

Natuur, recreatie en reizen gisteren 13:45

Afronding Klimaatbos uitgesteld vanwege regenval

De afgelopen maanden is langs de N11 hard gewerkt aan het Alphense Klimaatbos. Hoewel de werkzaamheden op 28 maart afgerond hadden moeten zijn, is het Klimaatbos nog niet af. Dit vanwege weeromstandigheden.

Overige gisteren 11:32

Zuid-Holland overweegt centrumlinkse coalitie

Met Fred Teeven als verkenner en de grote winnaar van de verkiezingen, BoerBurgerBeweging, worden de verschillende mogelijke coalities voor een nieuw college in Zuid-Holland onderzocht. Woensdag maakte de verkenner bekend welke partijen als eerst met elkaar om de tafel gaan.