Eveline Verhoeve

ROMEINEN Waternetwerk

De locatie van het Alphense castellum Albaniana is direct aan de Oude Rijn. Het Romeinse fort strekt zich uit van de huidige Castellumstraat tot aan het Omloopkanaal. Deze plek is gekozen, omdat aan de overkant van de rivier de monding van de Aar ligt.

De Romeinse castella in het Limesgebied in het westen van Nederland bewaken de monding van een belangrijke zijrivier aan de overkant van de Oude Rijn of liggen pal naast een monding van een waterloop op de zuidelijke oever. Zo ligt Albaniana tegenover de monding van de Aar en Nigrum Pullum, Zwammerdam, ligt tegenover de monding van de Meije. Tussen beide forten op de zuidelijke oever is de monding van de Gouwe waar zowel een brug als een wachttoren moeten hebben gelegen.

Onder de Romeinse castella is dat van Alphen aan den Rijn relatief klein. Dat heeft veel te maken met het landschap. Op de geplande locatie past een groter fort nu eenmaal niet. De ondergrond is wel natter dan een paar honderd meter verder landinwaarts.
Toch is de locatie zorgvuldig en goed gekozen. Vanaf de torens en muren van het castellum is behalve de Oude Rijn ook de monding van de Aar uitstekend te bewaken. De Aar ligt immers landinwaarts in ‘vijandelijk’ gebied. De Limes mag dan een diffuse grens zijn, het is wel een grens.

De rivier Aar verzorgt de afwatering van een netwerk van kleinere beken, stroompjes en geulen op de Oude Rijn. Dit behoorlijk dichte netwerk is het wegenstelsel van de oudheid. Sterker nog: water is tot ver in de negentiende eeuw de belangrijkste infrastructuur voor reizigers en handelaren.
Direct langs de Oude Rijn en de Aar liggen oeverwallen, dan volgen veenbossen die overgaan in een relatief smalle strook riet en zeggevelden. Uiteindelijk volgen uitgestrekte moerassige veengronden. En overal zijn waterwegen.

De kleine waterwegen zijn gemakkelijk bevaarbaar voor boomstamkano’s en voor een deel ook voor platbodems. Bij het castellum Nigrum Pullum zijn de zes Schepen van Zwammerdam gevonden, drie boomstamkano’s en drie platbodems. Net zulke boten voeren ook langs het Alphense castellum en legden daar aan de kade aan om goederen uit te laden, reizigers af te zetten en om vis te verhandelen.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Sport gisteren 15:57

Voor de zomer meer duidelijkheid over nieuwe locatie TV Nieuwe Sloot

Eerder deze maand kreeg Tennisvereniging Nieuwe Sloot slecht nieuws: het racketcentrum kon niet vernieuwd worden. Sinds vorige week kan de vereniging weer wat optimistischer naar de toekomst kijken. Voor de zomer komt namelijk meer duidelijkheid over een nieuwe locatie.

Natuur, recreatie en reizen gisteren 13:45

Afronding Klimaatbos uitgesteld vanwege regenval

De afgelopen maanden is langs de N11 hard gewerkt aan het Alphense Klimaatbos. Hoewel de werkzaamheden op 28 maart afgerond hadden moeten zijn, is het Klimaatbos nog niet af. Dit vanwege weeromstandigheden.

Overige gisteren 11:32

Zuid-Holland overweegt centrumlinkse coalitie

Met Fred Teeven als verkenner en de grote winnaar van de verkiezingen, BoerBurgerBeweging, worden de verschillende mogelijke coalities voor een nieuw college in Zuid-Holland onderzocht. Woensdag maakte de verkenner bekend welke partijen als eerst met elkaar om de tafel gaan.