Scala College

Scala College hervat fysiek onderwijs op 2 juni

Middelbare scholen in Nederland mogen vanaf 2 juni weer hun deuren openen. Maar hoe gaat dit eruit zien? En waarom is het belangrijk om het fysieke onderwijs voor de zomervakantie nog te hervatten? Raymond Pet, vestigingsdirecteur van het Scala College aan de Diamantstraat, legt het uit.

Eerder schatte het Scala College de kansen nog laag in van het hervatten van het fysieke onderwijs voor de zomervakantie, maar de persconferentie van 6 mei bracht daar verandering in.

Protocol Scala-proof maken

De details zijn nog niet uitgedacht, maar de grote lijnen zijn er. “Alle leerlingen kunnen weer naar school, maar niet allemaal tegelijk”, begint Raymond Pet, vestigingsdirecteur van het Scala College aan de Diamantstraat. “Het komt erop neer dat klassen in drieën opgesplitst moeten worden, omdat er in één lokaal maximaal tien leerlingen tegelijkertijd mogen zitten. Voor de onderbouw zal de mentor van elke klas de verdeling bepalen. Voor de bovenbouw gaat dat net iets anders, omdat leerlingen in één klas verschillende vakken volgen. De roostermakers zullen voor hen een apart rooster samenstellen.”

Het Scala College heeft bij het uitdenken van de regels veel gehad aan het protocol van de VO-raad. “Het is een behoorlijk boekwerk met richtlijnen op alle vlakken, maar het scheelt dat we dit niet allemaal zelf hebben hoeven bedenken. Er staan bijvoorbeeld regels in met betrekking tot de hygiëne, maar ook richtlijnen over hoe het verkeer zoveel mogelijk beperkt kan worden, bijvoorbeeld door docenten te laten verplaatsen in plaats van leerlingen. Het protocol moet nu alleen nog Scala-proof gemaakt worden.”

Leerlingen staan te springen

Als de leerlingen weer naar school mogen, is het al vrij snel weer zomervakantie. Toch vindt het Scala College het van belang dat het fysieke onderwijs al voor de zomervakantie weer wordt hervat. “De leerlingen missen het sociale contact, dat is de voornaamste reden. We hebben een enquête afgenomen bij leerlingen met de vraag wat zij zouden willen. Hierop reageerden veruit de meeste leerlingen dat ze het contact met andere leerlingen misten.”

Maar er waren nog meer argumenten om hiertoe te besluiten. “We willen leerlingen ook het vertrouwen geven dat ze het schooljaar goed af kunnen ronden. Daarom doen we ook ons best om een toetsweek te organiseren, maar dit zal uiteraard niet allesbepalend worden voor de overgang van leerlingen naar het volgende leerjaar”, vertelt Pet.

Klaarmaken voor ‘het nieuwe normaal’

Daarnaast vormt het hervatten van het fysieke onderwijs vanaf 2 juni een goede oefening voor na de zomervakantie. “Als in september het nieuwe schooljaar start, zal de coronacrisis nog niet achter ons liggen. We zullen ons klaar moeten maken voor ‘het nieuwe normaal’, waarin we 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar. Deze periode willen we daarom volop gebruiken om te kijken wat werkt, maar vooral ook wat niet werkt.”

Pet vervolgt: “Het zou heel onverstandig zijn om deze periode niet optimaal te benutten. De afgelopen periode hebben we grote stappen gezet wat betreft het onderwijs op afstand. Het is ons heel goed bevallen, maar we moeten natuurlijk terug naar het fysieke onderwijs. Dat is ook voor de docenten beter. Het is nu eenmaal eenvoudiger om te zien hoe het met leerlingen gaat als je ze voor je ziet in het klaslokaal.”

Pet ziet het naast elkaar bestaan van onderwijs op afstand en het fysieke onderwijs niet gebeuren. “Het is lastig om dat naast elkaar goed te kunnen laten werken. En uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat we teruggaan naar onderwijs met volle klaslokalen. Dat is ook wat de docenten het liefst zien”, licht Pet toe. “Maar dat betekent niet dat we alles wat we hebben geleerd de afgelopen weken links laten liggen. We zullen bepaalde elementen meenemen. Denk aan het streamen of het toetsten op afstand.”

De docenten en leerlingen hebben er in ieder geval zin in. “Het zal spannend worden en in de voorbereiding gaat ook nog wat tijd zitten, maar bovenal hebben we zin om de leerlingen weer te zien. Dat is uiteindelijk waarom we voor dit beroep hebben gekozen!”


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Onderwijs gisteren 17:18

Dit zijn de geslaagde leerlingen van het Scala College

De vlaggen kunnen uit vandaag, op nationale slaagdag! Hier vind je alle geslaagde examenkandidaten van het Scala College (eerste tijdvak) in Alphen aan den Rijn. Van harte gefeliciteerd allemaal!

Evenementen gisteren 16:52

Zesde editie Triathlon Alphen blijft voorlopig doorgaan

Veel wedstrijden worden geannuleerd in verband met het coronavirus, maar de zesde editie van de Triathlon Alphen vindt voor alsnog gewoon doorgang op 20 september 2020. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

Advertorial Horeca gisteren 16:11

Genieten op het vernieuwde terras van Alfreds

Buiten genieten van een hapje en een drankje, het kan weer. Dat de terrassen weer open zijn is iets waar Alfreds zich enorm op had verheugd. Zo kunnen gasten eindelijk het totaal vernieuwde terras komen bewonderen!

Coronavirus in Alphen gisteren 15:38

Eindexamenleerling zijn in coronatijd, hoe is dat?

Vandaag, op nationale slaagdag, zetten we eindexamenleerlingen extra in het zonnetje. Hoe hebben eindexamenleerlingen dit jaar ervaren? Eindexamenleerlingen van het Ashram College delen hun verhaal.