Josh Walet

Schadepost jaarwisseling loopt flink in de papieren

Ondanks dat er deze jaarwisseling een vuurwerkverbod van kracht was, werd er behoorlijk wat vuurwerk afgestoken. Daarnaast is er ook voor tienduizenden euro’s aan schade aangericht.

De totale schade van de jaarwisseling 2020/2021 bedroeg zo’n € 50.000. De gemeente heeft na een inventarisatie geconstateerd dat er rondom de jaarwisseling 2021/2022 meer schade is aangericht in het openbaar gebied. Het gaat in totaal om ruim € 90.000. En dat is zowel van voor als tijdens de jaarwisseling. “De schade veroorzaakt voor de jaarwisseling komt uit op een bedrag van € 42.900. De schade tijdens de jaarwisseling bedraagt € 48.000”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Tekst loopt door onder de foto

Bushokje vuurwerk kapot

Wat er dan aan schade is aangericht in Alphen aan den Rijn? Er zijn onder meer tientallen prullenbakken beschadigd geraakt door vuurwerk, net als ondergrondse containers. Daarnaast is er schade aangebracht aan een voetbalkooi en lichtmast. Een concreter overzicht van wat er precies allemaal is vernield in het openbaar gebied, volgt later.

Diverse speeltuinen moesten het ontgelden. De gemeente heeft daar geen goed woord voor over. “Het meest betreuren wij schade die aan verschillende speeltuinen in de gemeente is toegebracht. Dit is niet alleen een grote kostenpost, maar beïnvloedt ook in negatieve zin het woongenot van kinderen en hun buurtgenoten”, legt een woordvoerder uit.

“Waar wij kunnen achterhalen wie de schade veroorzaakt heeft, verhalen wij de kosten voor vervanging en reparatie bij de betreffende personen.” Verder klinkt er waardering voor onder meer de hulpverleners. “Los daarvan spreken wij onze dank uit richting medewerkers van hulpdiensten, jongerenwerkers en vrijwilligers zoals buurtvaders, die zich hebben ingezet voor een veilige en feestelijke jaarwisseling.”

Lees ook: Jaarwisseling 'beheersbaar' maar druk verlopen voor hulpverleners in Alphen aan den Rijn

Brand picknicktafel jaarwisseling


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:49

Plan voor bescherming van cultuurhistorie valt goed

De plannen van wethouder Erik van Zuylen voor beleid rond cultuurhistorie vallen goed bij de Alphense politiek. De beheersverordening en het bestemmingsplan cultuur gaan beide als hamerstuk naar de gemeenteraad die dit beleid zal goedkeuren. Bij de plannen gaat het vooral om bescherming van historisch erfgoed.

Advertorial Kinderen vandaag 15:33

Theater Castellum geeft Mad Science V.I.Pakketje weg

Op zondag 6 februari gaat het er knallend aan toe in Castellum met de voorstelling Mad Science (5+). Het theater mag twee V.I.Pakketjes vol met proefjes en experimenten weggeven. 

Wonen en bouwen vandaag 12:10

Nieuwbouw Scala College officieel begonnen: eerste paal is de grond in

De eerste paal voor de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg is de grond in. De realisatie van de nieuwbouw voor het Scala College is daarmee gestart. De bouw is in handen van Du Prie bouw & ontwikkeling. De oplevering wordt verwacht in juni 2023.