Advertorial Politiek

Serieus werk maken van succesvol Alphens stadshart

Nu het Thorbeckeplein klaar is en de laatste klus rond het Aarplein gaat beginnen, is het tijd om serieus werk te maken van een succesvol Alphens stadshart. Daarvoor is een Plan van Aanpak gemaakt, dat in september aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wordt voorgelegd.

"Het doel van het Plan van Aanpak voor het stadshart is een blijvende verandering. Er zijn veel deelplannen, maar dit is het eerste alles omvattende plan", meldt Gerard van der Klaauw, coördinator Economisch Development Board Alphen (EDBA). Joost Berkhout, directeur EDBA, voegt hieraan toe: "We hebben veel zinvolle input gekregen uit een aantal brainstormsessies. Het meeste wisten we al en dat is bevestigd, maar 20 procent bestaat uit nieuwe inzichten."

Om de versnipperde informatie tot een geheel te smeden is het Plan van Aanpak 'Op naar een vitaal Stadshart' geschreven. Het plan is gebaseerd op de inzichten van een werkgroep met daarin de gemeente, EDBA, VOA, de Stadshart winkeliers en een aantal creatieve bureaus. Daaraan toegevoegd zijn de uitkomsten uit het onderzoek van Erik Braun naar de kansen voor citymarketing en de brainstormsessies met inwoners.

De rode draad is dat het Alphense stadshart vooral een recreatieve functie heeft. "Mensen willen een leuke tijd hebben, het gaat niet alleen om shoppen", aldus wethouder Gerard van As. "Dat zie je ook in andere steden." Daarvoor moeten er meer terrassen komen en moet er meer met het water worden gedaan. "Meer doen met de Oude Rijn komt uit de brainstormsessie", aldus Berkhout. "Het winkelaanbod is al een bespreekpunt bij het centrummanagement", vult Van der Klaauw aan. Een pijnpuntje is het ontbreken van concrete plannen van de eigenaren van winkelcentrum Aarhof.

Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak bestaat uit zeven stappen: 1. expertise binnenhalen, 2. deelonderzoeken verzamelen en doen, 3. een over-all visie laten opstellen door een deskundig extern bureau, 4. besluitvorming, 5. faciliteren van Boost Your Business Retail congres, 6. communicatie en 7. visie, imago en actieplan in een convenant opnemen.

Voor het eind van dit jaar moet er dan een strategie liggen om van het stadshart van Alphen aan den Rijn een aantrekkelijk, recreatief winkelgebied te maken.

Op de foto v.l.n.r. Gerard van der Klaauw, Gerard van As en Joost Berkhout


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Sport gisteren 18:21

Binnensporten weer mogelijk op drie gemeentelijke locaties

Vanaf woensdag 1 juli is het toegestaan om weer binnen te sporten. Als beheerder komt Gemeente Alphen aan den Rijn verenigingen tegemoet die gebruik willen maken van de gemeentelijke sportaccommodaties. De overheid stelt echter stevige voorwaarden aan het gebruik van een accommodatie. Zomaar een locatie openstellen is met deze voorwaarden niet verantwoord. Daarom heeft de gemeente er als start voor gekozen om drie sportlocaties te openen, verspreid in de gemeente.

Overige gisteren 17:39

Wijkcentrum Kaju Putih officieel geopend

Op woensdagmiddag 1 juli vond de officiële opening plaats van het nieuwe wijkcentrum Kaju Putih. De sleutel werd overhandigd aan Kaju Putih in het bijzijn van wethouder Kees van Velzen en andere belangstellenden.

Gezondheid en welzijn gisteren 16:04

Alcohol drinkende jongeren in de regio sterk verminderd

Sinds 2013 is het percentage jongeren in de leeftijdscategorie 13 tot en met 16 jaar dat alcohol drinkt, sterk gedaald in Alphen. Dat blijkt uit een meting van het GGD Hollands Midden in het najaar van 2019.