Advertorial Politiek

Serieus werk maken van succesvol Alphens stadshart

Nu het Thorbeckeplein klaar is en de laatste klus rond het Aarplein gaat beginnen, is het tijd om serieus werk te maken van een succesvol Alphens stadshart. Daarvoor is een Plan van Aanpak gemaakt, dat in september aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wordt voorgelegd.

"Het doel van het Plan van Aanpak voor het stadshart is een blijvende verandering. Er zijn veel deelplannen, maar dit is het eerste alles omvattende plan", meldt Gerard van der Klaauw, coördinator Economisch Development Board Alphen (EDBA). Joost Berkhout, directeur EDBA, voegt hieraan toe: "We hebben veel zinvolle input gekregen uit een aantal brainstormsessies. Het meeste wisten we al en dat is bevestigd, maar 20 procent bestaat uit nieuwe inzichten."

Om de versnipperde informatie tot een geheel te smeden is het Plan van Aanpak 'Op naar een vitaal Stadshart' geschreven. Het plan is gebaseerd op de inzichten van een werkgroep met daarin de gemeente, EDBA, VOA, de Stadshart winkeliers en een aantal creatieve bureaus. Daaraan toegevoegd zijn de uitkomsten uit het onderzoek van Erik Braun naar de kansen voor citymarketing en de brainstormsessies met inwoners.

De rode draad is dat het Alphense stadshart vooral een recreatieve functie heeft. "Mensen willen een leuke tijd hebben, het gaat niet alleen om shoppen", aldus wethouder Gerard van As. "Dat zie je ook in andere steden." Daarvoor moeten er meer terrassen komen en moet er meer met het water worden gedaan. "Meer doen met de Oude Rijn komt uit de brainstormsessie", aldus Berkhout. "Het winkelaanbod is al een bespreekpunt bij het centrummanagement", vult Van der Klaauw aan. Een pijnpuntje is het ontbreken van concrete plannen van de eigenaren van winkelcentrum Aarhof.

Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak bestaat uit zeven stappen: 1. expertise binnenhalen, 2. deelonderzoeken verzamelen en doen, 3. een over-all visie laten opstellen door een deskundig extern bureau, 4. besluitvorming, 5. faciliteren van Boost Your Business Retail congres, 6. communicatie en 7. visie, imago en actieplan in een convenant opnemen.

Voor het eind van dit jaar moet er dan een strategie liggen om van het stadshart van Alphen aan den Rijn een aantrekkelijk, recreatief winkelgebied te maken.

Op de foto v.l.n.r. Gerard van der Klaauw, Gerard van As en Joost Berkhout


Meer nieuws

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.