Josh Walet

Startbijeenkomst Scholen op Koers naar 2030

Op woensdag 23 juni vond voor schoolbesturen uit gemeente Alphen aan den Rijn een online startbijeenkomst over Scholen op Koers naar 2030 plaats.

Scholen op Koers is een ondersteuningsprogramma voor de verduurzaming van schoolgebouwen. Vanuit het landelijke klimaatakkoord is het streefdoel om in 2030 49% CO2 reductie voor bestaande schoolgebouwen te realiseren. Ook gaf de Provincie Zuid-Holland een toelichting op het ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed om kleine schoolbesturen te helpen bij deze grote duurzaamheidsopgave. Bij de bijeenkomst waren 6 schoolbesturen aanwezig uit het primair en voortgezet onderwijs. Zij vertegenwoordigen samen 48 scholen.

Voor veel schoolbesturen is onderhoud van de gebouwen en duurzaamheid geen dagelijkse taak. Hun prioriteit en expertise ligt uiteraard bij goed onderwijs. Dit maakt dat ze behoefte hebben aan informatie op basis waarvan ze een afgewogen keuze kunnen maken uit verschillende maatregelen. Ze willen graag duidelijkheid over wat de effecten zijn op het energieverbruik van de schoolgebouwen, welke investeringen daarmee gepaard gaan en wat de financiële consequenties voor de langere termijn zijn. Het programma Scholen op Koers naar 2030 ondersteunt hen hierbij.

Wat maakt een schoolgebouw duurzaam?

Een duurzaam schoolgebouw staat optimaal ten dienste van het onderwijs, biedt een veilige en gezonde leer-werkomgeving voor leraren en leerlingen, heeft een prettig binnenklimaat, is flexibel en toekomstbestendig, is aardgasvrij en energieneutraal, is inclusief (houdt rekening met kinderen vanuit verschillende achtergronden) en toegankelijk en heeft een lage CO2 uitstoot.

Rol van de gemeente

Gemeente Alphen aan den Rijn wil met dit ondersteuningsprogramma samen met de schoolbesturen de volgende stap zetten om schoolgebouwen te verduurzamen. Veel schoolbesturen hebben al een energiescan van hun gebouwen gehad. Nu krijgen ze ondersteuning om daadwerkelijk in actie te komen. De gemeente biedt schoolbesturen daarnaast een stimuleringslening aan om hun panden te verduurzamen. Ook kunnen scholen van de gemeente een bijdrage krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. Een schoolplein met (eetbaar) groen en water (vandaar groenblauw) heeft veel voordelen voor de ontwikkeling van een kind. Het is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Het biedt een plek die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Daarnaast helpt een groenblauw schoolplein wateroverlast en hitte te verminderen. 

Meer informatie over dit aanbod staat op www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.

Op de foto: het groenblauwe schoolplein van OBS De Vroonhoeve en Vianova


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek plein vandaag 12:26

Nominatie Groen Lintje van start!

Ben je een inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn? Ben of ken je iemand die zich inzet voor een duurzame en groene wereld? Geef jezelf of die ander dan op voor het Groene Lintje 2022!

Advertorial Natuur en recreatie vandaag 11:39

Verre reizen, honderden euro’s voordeliger

Na bijna twee jaar kunnen we eindelijk weer eens gaan nadenken over de volgende verre reis die al een tijdje op het verlanglijstje staat. Zo’n reis plannen willen we natuurlijk zo voordelig mogelijk. Door direct bij de verre reizen specialist te boeken, scheelt dit tot honderden euro’s.

Overige vandaag 10:07

Uitbreiding van de Ontmoetingswinkel Leger des Heils Alphen aan den Rijn

De kledingwinkel van het Leger des Heils gaat uitbreiden en van naam veranderen. Dankzij nieuwe enthousiaste vrijwilligers gaan ze vanaf februari naast de woensdagochtend ook op de donderdagochtend open. Zo gaat de kledingwinkel een Ontmoetingswinkel worden voor iedereen.

Horeca gisteren 20:05

Alphense horeca weer open: we hebben jullie gemist

Namens All4Finance, Alphen Marketing, Bibliotheek Rijn en Venen, Carwash Easy and Go, Dool Assurantiën, JansenDeJong, Kocomon, Planet Gaming, Rijschool Joe en WikiWork: Alphense horeca, wat hebben we jullie gemist!