Josh Walet
Advertorial Politiek plein

Stikstof in het Groene Hart 2 November 2022

Het CDA Alphen aan den Rijn ziet grote onzekerheid rond om de toekomst van het platteland. De kamerbrief over de gebied gerichte aanpak van 10 juni heeft veel los gemaakt in het land. Zo ook in de gemeente Alphen aan den Rijn.

In meerdere kernen hebben bezorgde agrariërs omgekeerde vlaggen aan alle lantarenpalen gehangen ook is er een protest geweest bij het gemeentehuis voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. Het CDA heeft, bij monde van fractievoorzitter Jeroen van Gool, vragen gesteld over de effecten van de landelijke plannen voor onze lokale agrarische sector en opgeroepen om het gesprek tussen de gemeente en de agrariërs op te starten.

Omdat wij als CDA ook graag het gesprek aangaan organiseren wij een gespreksavond voor de agrariërs van het Groene Hart. Op deze avond kunnen de aanwezigen in gesprek gaan met een aantal kernspelers in de Haagse discussie. Deze kernspelers zijn onder andere LTO-voorman Sjaak van der Tak en CDA Kamerlid Derk Boswijk. Verder nodigen wij melkveehoudster Marjon Verkleij en wethouder buitengebied Relus Breeuwsma om elkaar in gesprek gaan over de lokale situatie. Ook is er de mogelijkheid voor de agrariërs om vooraf of tijdens de bijeenkomst vragen te stellen en deel te nemen aan het gesprek. Om zo samen toe te werken naar een aanpak met perspectief.

Het programma op woensdag 2 november ziet er als volgt uit:

18:45 -19:00 Inloop

19:00 -19:05 Opening Bestuur CDA Alphen aan den Rijn

19:05 -19:35 Rondetafelgesprek 1: Feiten over stikstof en Stikstof en Den Haag

19:35 -19:45 Vragen uit de zaal

19:45-20:10 Rondetafelgesprek 2: Stikstof in het Groene Hart

20:10-20:25 Vragen uit de zaal

20:25 – 20:30 Afsluiting

20:30 – 21:00 Borrel

Aanmelden: wij verzoeken u zich aan te melden via hier.

Locatie: Multifunctioneel landbouwbedrijf Jeu de boer, Galgweg 5, 2391 MV Hazerswoude-Dorp


Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.