GroenLinks

Studenten onderzoeken hoe inwonersparticipatie omhoog kan

Samen met gemeenteraadsleden gaan studenten van een hogeschool ideeën bedenken en uitvoeren om inwoners van Alphen aan den Rijn meer bij de lokale politiek te betrekken. Dat is het resultaat van de motie van GroenLinks en VVD die in de raadsvergadering van donderdag 22 september werd aangenomen. 

De aanleiding voor de motie is onder andere de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook blijkt uit de laatste belevingspeiling dat inwoners het idee hebben dat de overheid zich niet sterk inzet voor samenwerking met burgers. GroenLinks raadslid Erik van Zuylen vindt dit een kwalijke zaak. "Het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek is een van de taken van de gemeenteraad. Maar om goed te kunnen onderzoeken hoe we dit het beste kunnen bereiken zijn de juiste tools en genoeg tijd nodig."

Hij vervolgt: "De afgelopen paar jaar zijn verschillende gemeenteraadsleden informeel betrokken geweest bij onderzoeken van leerlingen van de Hogeschool Utrecht over het vergroten van sociale cohesie en participatie in onze gemeente. Wij merken dat samenwerking met onderwijsinstellingen veel kansen biedt. Om het niet alleen bij ideeën te laten vroegen wij het college een bescheiden budget ter beschikking te stellen. Zo kunnen studenten zaalhuur of promotiemateriaal betalen om hun plannen uit te voeren."

Het college gaat aan de slag met een voorstel voor een pilot. Eerst wordt, in samenwerking met de griffie, uitgewerkt hoe gemeenteraadsleden het beste kunnen worden betrokken. De gemeenteraad beslist namelijk uiteindelijk welke voorstellen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook wordt er een planning gemaakt en een evaluatiemoment gekozen. Op basis hiervan kan vervolgens besloten worden of de samenwerking in die vorm door kan gaan. "Het is belangrijk dat de opdrachten zowel een meerwaarde hebben voor ons als voor de hogeschool", voegt VVD-raadslid Vanessa Scholtens toe. "De gemeenteraad kan gebruik maken van de kennis en kunde van studenten en de studenten kunnen ervaring opdoen in een praktijkomgeving. Een win-winsituatie."


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie gisteren 20:00

MINERVA Feestmaand

Het is net Sinterklaas geweest en de Kerstman is zich al aan het voorbereiden. Op het dorp zie je feestelijke etalages, in het winkelcentrum kerstbomen, in de supermarkt kerstbroden, op tv kerstfilms en op facebook kerstfoto’s en kerstverhalen.

Politiek gisteren 14:38

Miljoenenprojecten woningen en wegen

Elk jaar wordt een 'lijst' gemaakt met welke grote projecten op stapel staan in gemeente Alphen aan den Rijn. Het gaat daarbij om woningbouw, bijvoorbeeld het masterplan voor de Gnephoek, en om infrastructuur, bijvoorbeeld de aanleg van de Bodegravenboog en doorfietsroutes. De lijst het MIPWI en wordt regelmatig bijgesteld.