Parkvilla
Advertorial Cultuur

Subsidie project ‘Kunst dichterbij opent deuren’

Goed nieuws voor cultuurcentrum Parkvilla. Het Fonds voor Cultuurparticipatie verleent subsidie voor het project ‘Kunst dichterbij opent deuren en verlegt grenzen’ in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. ''Daar zijn we zeker blij mee'', reageert Fatima Koote, coördinator onderwijs van Parkvilla. 

''Deze regeling stimuleert kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Zij geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Maar dat gaat niet zomaar. Je moet van goeden huize komen om een subsidie in de wacht te slepen. We hebben een goed gefundeerd plan ingediend en het is gelukt. Wij mogen aan de slag!''

Culturele kennis waarborgen

Wat staat er de komende jaren op de agenda? ''Teveel om op te noemen'', vertelt Koote. ''Het begint op school met het ontwikkelen en het vastleggen van een eigen cultuurvisie. Vervolgens willen wij de culturele kennis van leerkrachten en medewerkers van culturele instellingen naar een hoger peil brengen met een gevarieerd aanbod op het gebied van deskundigheidsbevordering. Zodat zij met meer kennis en vertrouwen culturele lessen in de klas kunnen geven. Een soortgelijk traject willen wij ook aanbieden op de BSO’s, zodat ook zij beter geschoold aan de slag kunnen met culturele activiteiten. Een ander belangrijk punt is het verbinden van binnenschools met buitenschools leren, het initiëren van mogelijkheden voor talentontwikkeling in de vrije tijd. In Ter Aar zijn wij onderdeel van de werkgroep Brede School, wij hopen daar het hele jaar door een naschools aanbod te organiseren.''

Samenwerking

''Tenslotte vinden wij het heel belangrijk om de samenwerking te stimuleren tussen de lokale culturele instellingen en scholen onderling. Deze initiatieven komen tot stand door het inzetten van vakdocenten en met de deskundigheid van andere culturele instellingen in de regio, zoals het Cultuurpalet, Jeugdtheaterhuis, Kunstgebouw en de bibliotheek Rijn en Venen'', aldus Fatima Koote.


Meer nieuws