Annelies Verhelst

Subsidie voor versterking techniekonderwijs

Het Minsterie van OCW heeft afgelopen maandag 1 juli bekendgemaakt welke voorstellen voor versterking van het techniekonderwijs in het vmbo gesubsidieerd gaan worden. Het Groene Hart Leerpark heeft samen met het Park College en het Scala College uit Alphen aan den Rijn, het Ashram college in Nieuwkoop, het Wellantcollege in Alphen en Boskoop en het Coenecoop College in Waddinxveen een bedrag van € 2.4 miljoen toegewezen gekregen.  

De scholen hebben samen met het bedrijfsleven in de regio en mboRijnland een ambitieus plan in elkaar gezet, dat ervoor moet zorgen dat het vmbo-lesprogramma in de regio beter aansluit op de vraag naar personeel uit het bedrijfsleven, zodat de leerlingen betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Enthousiasme kweken voor techniek bij de leerlingen, al vanaf het primair onderwijs, is hier een belangrijk onderdeel van. Een belangrijke voorwaarde waaraan het plan moest voldoen, was een bijdrage van het bedrijfsleven in de regio, in de vorm van bijvoorbeeld gastlessen of stageplaatsen.

De scholen zullen hebben zes hoofdpunten afgesproken om de verbetering van het techniekonderwijs vorm te geven.

• Er wordt geïnvesteerd in betere faciliteiten en materiaal, zoals in de realisatie van een Bouwacademie in Waddinxveen, modernisering van de leermiddelen op het Wellantcollege en investeringen in het technieklokaal van het Leerpark. 
• Er komen meer technische keuzevakken op de scholen. Zo gaat het Ashram College in Nieuwkoop samen met het TechniekHuis Nieuwkoop vakken rondom energietransitie en domotica (huisautomatisering) aanbieden. 
• De banden tussen het onderwijs en bedrijfsleven worden aangehaald. Er komt een regionaal projectleider die activiteiten organiseert en stakeholders samenbrengt.
• In het vak loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) komt meer aandacht voor techniek, met veel contacten bij bedrijven en meer kansen voor leerlingen om echte ervaringen op te doen in techniek.
• Er kom een doorlopende leerlijn techniek, waarin leerlingen van vmbo naar mbo2 kunnen doorstromen zonder herhalingen of juist gaten in het programma en met een gegarandeerde instroom op het mbo.
• Er worden nieuwe keuzevakken ontwikkeld die techniekonderwijs in de theoretische leerweg (tl) van het vmbo promoten. Zo zullen er meer leerlingen instromen in de technische richtingen op niveau mbo-4.

Wils van Leijden, directeur van het Groene Hart Leerpark: “Wij hebben erg veel zin om aan de slag te gaan met de actiepunten uit het plan. Het is een unieke samenwerking op het gebied van techniekonderwijs waar onze leerlingen optimaal van gaan profiteren.”


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek gisteren 20:58

Hoe het komt dat er zomaar leidingen liggen bij De Aarhof

Onlangs werd bekend dat de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de Alphense centrale  bibliotheek circa 6 ton meer zullen kosten. Dit komt omdat kabels moeten worden verlegd. De vraag rees uiteraard waarom het vooraf niet bekend was dat deze kabels er liggen.

Politiek gisteren 19:50

Commissaris van de Koning bezoekt Alphen aan den Rijn

Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, brengt donderdag 14 november een officieel werkbezoek aan de gemeente Alphen aan den Rijn. In het Oude Raadhuis aan het Burgemeester Visserpark voert Smit verschillende gesprekken.

Calamiteiten gisteren 19:43

24-jarige man vermist

Op dit moment is een 24-jarige man vermist vanaf de Argostraat in Alphen.  

Politiek gisteren 18:37

Sluitende begroting gemeente ondanks miljoenen tegenvaller

Het Rijk heeft onlangs bekendgemaakt hoeveel geld er naar de gemeenten gaat. Naar nu blijkt, gaat het landelijk zo goed dat de gemeenten minder geld in het laatje krijgen. Dat komt omdat landelijk minder geld wordt uitgegeven dan verwacht.

Advertorial Horeca gisteren 17:16

Culinair genieten in de wintermaanden bij Wet ’n Wild

Wet ’n Wild pakt in de wintermaanden uit met een culinair wintermenu. De nieuwe dinerkaart is seizoensgebonden en verandert iedere maand, om zo de meest passende seizoensproducten voor te schotelen.