Alphens EV
Politiek

Subsidies voor dorps- en buurthuizen worden herverdeeld

Binnenkort komt er een herverdeling van subsidies voor sociaal-maatschappelijk werk voor alle dorps- en buurthuizen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarmee komt een einde aan de ongelijke behandeling.

Na de fusie in 2014 zijn alle regels voor de drie fusiepartners gelijkgetrokken. Er zijn echter een paar zaken blijven hangen. Het subsidiestelsel voor dorps-, wijk- en buurtvoorzieningen is er daar een van. Wethouder Kees van Velzen is al jaren druk bezig om het hele stelsel te herzien en om de regelgeving gelijk te trekken.
Van oudsher wordt een sociaal-maatschappelijke subsidie wel gegeven in de voormalige gemeente Alphen aan den Rijn en niet in het voormalige Rijnwoude en Boskoop, omdat dat in die gemeenten niet gebruikelijk was.

De sociaal-maatschappelijke subsidies worden binnenkort herijkt. De wethouder maakt een praktijkplan met als basis een onlangs afgeronde inventarisatie. Het komt er op neer dat de oude regelgeving van Alphen aan den Rijn ook gaat gelden voor de dorps- en buurthuizen in voormalig Rijnwoude en Boskoop. Door deze subsidies eerlijk te verdelen, is het voor de dorps- en buurthuizen mogelijk om met een sluitende exploitatie te komen.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

MINERVA Polderen
Blog Opinie gisteren 19:55

MINERVA Polderen

De provincie Zuid-Holland heeft dan eindelijk ook een nieuwe coalitie. Als een van de laatste in Nederland. Net als elders zijn hier een paar kunststukjes uitgehaald om Forum voor Democratie eruit te houden.