CDA
Advertorial Politiek plein

Terugblik op een jaar vol actie en vernieuwing

Rond de jaarwisseling is het goed om terug te kijken op de afgelopen 12 maanden. Een spannend jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Fractievoorzitter Marjon Verkleij en wethouders Han de Jager en Kees van Velzen droegen na vele jaren trouwe dienst het stokje over aan een jongere generatie. Zo kregen we een deels nieuwe ploeg met een mooie mix van jong met nieuwe ideeën en wat ouder met gedegen kennis en veel ervaring. Allemaal met frisse energie en goed verspreid over Alphen kern en de dorpskernen.

De lijst werd aangevoerd door Jeroen van Gool, die als lijsttrekker in de voetsporen van Marjon trad. Boskoopse volksvertegenwoordiger pur sang Helma van der Louw en ervaren ondernemer en Alphenaar in hart en nieren Winfried Ponsioen vormden naast Jeroen de top-3 van de lijst. Met een grote ploeg van raads-, bestuurs- en andere actieve leden, zijn we vol energie campagne gaan voeren.

Uiteindelijk zijn wij erg trots op het resultaat van 5 zetels in de raad, dankzij maar liefst 5404 stemmen. Hierdoor zijn naast de top 3 ook jongste raadslid Floris Out en multi-talent Cheryl Oosterman in de raad gekomen. Mark Vermeulen, Kirsten Bruijnes en Bert Helder maken het team compleet als commissieraadslid.

Samen Leven, is Samen DOEN

Vanuit ons motto Samen Leven is Samen Doen, zijn we actief aan de slag gegaan en op veel plekken zichtbaar geweest en met heel veel mensen en organisaties in gesprek geweest om op te halen wat er leeft, met als gevolg een mooi resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen en een plek in de coalitie met NieuwElan, VVD en D66. Na de onderhandelingen is het coalitieakkoord “Zichtbaar en Dichtbij - Samen bouwen aan een duurzame en vitale gemeente” gesloten. De komende vier jaar gaan wij met veel plezier door met onze inzet om de gemeente nog mooier te maken!

Nieuwe wethouder

Relus Breeuwsma is onze nieuwe wethouder op Verkeer en vervoer, Water, Recreatie en toerisme, Buitenruimte en parkeren, Natuur, milieu en afval en Coördinerend wethouder buitengebied. Relus gelooft in de kracht van een goed gesprek, ook als je het oneens bent met elkaar. Heeft u een vraag, idee of klacht? Laat het ons weten.

Waar staan we voor?

Het CDA Alphen heeft 10 speerpunten waarbij mens en milieu centraal staan. Wij werken aan een Alphen waar het goed wonen, werken en recreëren is. Wij zijn een brede middenpartij die er voor alle inwoners wil zijn. Samen zijn we Alphen aan den Rijn.

Wij geloven in mensen die verantwoordelijkheid nemen. Voor hun eigen leven en hun naasten.

Wij polariseren niet, wij verbinden. Wij geloven in de positieve kracht van mensen.

Niet tegenover elkaar, maar zij aan zij, het elke dag een beetje beter doen.

Resultaten

De afgelopen maanden hebben we onder andere het volgende bereikt/gedaan:

 • Er is spoedhuisvesting mogelijk gemaakt voor honderden Oekraïners, door de gemeente en inwoners.
 • We hebben een nieuw armoedebeleid vastgesteld vanwege de grote financiële zorgen in de gemeente.
 • Ook is er een nieuw veiligheidsbeleid én zijn wij weer de veiligste 100.000+ gemeente.
 • Wij hebben het aandeel sociale bouw en betaalbare koop bij nieuwbouw verhoogd. Zodat mensen met een kleinere beurs, jongeren of alleenstaande eenvoudiger een woning kunnen kopen of huren. De opgave is duidelijk: er moet meer (betaalbaar) gebouwd worden voor de inwoners van onze gemeente mét behoud van groen. Voor starters en senioren, sociale woningbouw en middeldure huur, voor jong en oud. Deze ambitie sluit perfect aan bij de ambitie van onze CDA-fractie.
 • Groen licht voor de Gnephoek en voor 91 nieuwe (flex)woningen aan de Zaagmolenweg in Alphen aan den Rijn. Hiermee wordt een belangrijke eerste stap gezet in het uitvoeren van het CDA-initiatiefvoorstel.
 • Er is schot in de zaak gebracht als het gaat om woningbouw in de Gnephoek. Minister De Jonge heeft de deur open gezet om een plan voor woningbouw te ontwikkelen.
 • De fractie heeft nadrukkelijk aandacht gegeven aan wat we kunnen doen tegen de verruwing in de samenleving en ook het college gevraagd hier actie op te ondernemen.
 • De eerste jeugdlintjes zijn uitgereikt.
 • We hebben een stikstofbijeenkomst in het Groene Hart georganiseerd over een nieuw perspectief voor boeren en milieu. Statement: Gebruik je boerenverstand! Want met het aanpakken van de boeren, raak je onze voedselvoorziening en de hele keten die daarmee samenvalt. Benader de problematiek integraal. Dat lucht- en scheepvaart en de industrie buiten schot blijven is onverteerbaar. Zorg voor maatwerk en bied boeren perspectief!
 • We zetten ons in op Alphen groener en gezonder maken (100.000 bomen/boompjes planten). De 1e boom is door de fractie, symbolisch aan de burgemeester overhandigd.
 • De fractie heeft de mogelijkheid gecreëerd om het huren van hulpmiddelen voor chronisch zieken eenvoudiger en toegankelijker te maken.
 • Wij hebben samen met de PvdA geregeld dat ‘menstruatiearmoede’ tegen wordt gegaan.
 • Bijdrage aan Burendag en NL Doet en eindelijk (na 2 jaar corona) konden we weer actief aanwezig zijn op de Braderie in Boskoop en bij de ‘Trekkertrek’ in Koudekerk.
 • Vele werkbezoeken aan bedrijven, belangen- en vrijwilligersorganisaties en lopende projecten.

Verder wordt hard gewerkt aan:

 • Een oplossing voor de verkeersknelpunten in Boskoop en Hazerswoude
 • Er komt een nieuw NS-station met ruime parkeergelegenheid in Hazerswoude-Rijndijk.
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid van Hazerswoude-Dorp en Boskoop staat hoog op de agenda. Nieuw onderwerp van gesprek wordt een ‘noodoplossing’ om ook op de korte termijn al iets voor Boskoop te kunnen doen.
 • Voor onze gemeente is de aanleg van de Bodegravenboog van groot belang. In Den Haag lijken we de handen op elkaar te krijgen daarvoor.
 • Jaarlijks worden veel meldingen gedaan over het groen en de straten. Met nieuwe energie werken we aan de goede afwikkeling van klachten en het voorkomen daarvan.
 • In 2023 gaat kamperen ‘bij de boer’ weer wat makkelijker worden. Voor boeren komen er meer mogelijkheden voor een aantal camperplaatsen. Zo bieden we toeristen de mogelijkheid langer te genieten van het Groene Hart.
 • Het bijdragen van een oplossing voor de stikstofproblematiek Voor veel boeren is er nog steeds onzekerheid door stikstof. In 2023 worden gebiedsprocessen gestart samen met de sector en onze wethouder heeft de hoop en verwachting uitgesproken in onze regio een stap in de goede richting te kunnen zetten. Ook als Den Haag (nog) onvoldoende perspectief biedt, gaan we dat zelf organiseren. Maar niet tegen elke prijs. We willen zekerheid van de provincie dat de PAS-melders een oplossing wordt geboden. In onze gemeente geldt dat voor 10 bedrijven. Het zal hard werken worden, gesprekken aan iedere keukentafel en maatwerk is nodig. Ons doel is dat in goed overleg op een respectvolle wijze samen te doen.

Vol vertrouwen op naar 2023

Het bestuur kijkt met trots terug op 2022 en met vertrouwen uit naar 2023. Met elkaar gaan we er een mooi jaar van maken waarbij we ons vol energie en met plezier in blijven zetten voor de inwoners van Alphen. Omzien naar elkaar, niet alleen in de dagen rondom kerst, maar het hele jaar!

Bestuur CDA Alphen

Alexandra Geers, Patricia de Sain (voorzitter a.i.), Marco de Goede, Kees van Velzen (vice-voorzitter), Rens van Nierop.


Meer nieuws

Advertorial Sport gisteren 17:43

D.O.S. viert groot succes met Clubkampioenschap

Op zondag 21 april kwamen de schijnwerpers te staan op de turntalenten van Gymnastiekvereniging D.O.S. Alphen aan den Rijn tijdens het Clubkampioenschap voor recreatieve turners en turnsters. Met een deelname van 155 enthousiaste leden, waarvan velen voor het eerst deelnamen aan een wedstrijd, was het een sportieve en gezellige dag.

Politiek gisteren 16:22

Gemeentelijke erepenning voor Museumpark Archeon

Tijdens een feestelijke Limesbijeenkomst is woensdag 24 april de gemeentelijke erepenning door burgemeester Liesbeth Spies uitgereikt aan Museumpark Archeon. Het museum krijgt de penning voor verdiensten voor gemeente Alphen aan den Rijn op het gebied van educatie, cultuurbehoud, toerisme, sociale betrokkenheid en werkgelegenheid.

Advertorial Theater gisteren 15:09

Het boek Rust en Vreugd van Hendrik Groen in het theater!

Iedereen kent ze wel, de succesvolle dagboeken van Hendrik Groen waarin hij het dagelijks leven in zijn verzorgingshuis beschrijft. De schrijver heeft in een van zijn meest recente werken, Rust en Vreugd, zijn verzorgingshuis verruilt voor een volkstuin, waarvan de voorstelling binnenkort in Castellum te zien is!

Politiek gisteren 13:51

Subsidie voor 2000 jaar geschiedenis en 10 jaar eenheid

Gemeente Alphen aan den Rijn viert dit jaar dat tien jaar geleden uit drie gemeenten één gemeente is ontstaan. In de hele gemeente worden kleinschalige feestjes gevierd. Organisatoren kunnen hiervoor subsidie aanvragen. In de pot zit in totaal € 75.000,- voor inwonersactiviteiten.

Politiek gisteren 12:17

Plan voor sportcomplex De Bijlen nog niet klaar

De Rijnstreekhal wordt opnieuw voor een half miljoen euro opgeknapt. De hal is dan voor de komende vijf jaar geschikt voor gebruik. De reden is dat het plan voor een nieuw sportcomplex in De Bijlen nog niet klaar is. Dit plan kan pas worden afgemaakt na de komende bezuinigingsronde door de Alphense gemeenteraad.

Politiek gisteren 10:46

Subsidie voor isolatie goedkope koopwoningen

Eigenaar-bewoners van goedkope slecht geïsoleerde koopwoningen in gemeente Alphen aan den Rijn kunnen subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Het gaat om vloerisolatie, dubbel glas en dakisolatie. Het maximale subsidiebedrag is € 1.460,- per woning.