Toekomstperspectief voor landschap en stad

Dit onderwerp in de Alphense gemeenteraad van 31 januari jl. gaat over nieuwe woningbouw locaties rondom de kern Alphen aan den Rijn. Na de commissievergadering eerder deze maand, zijn de voorgestelde locaties aangepast zoals gewenst door de ChristenUnie en andere commissieleden.

De Zuid- en Noordeinderpolder vervallen als woningbouwlocaties en de Oude Rijnzone is eraan toegevoegd. Bij dit punt is wel opgenomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor natuur en recreatie in de Zuid- en Noordeinderpolder, alles in goed overleg met de agrariërs. Daar moest tijdens een schorsing, die door Groen Links was aangevraagd, nog wel even goed over nagedacht worden door diverse partijen.

De ChristenUnie constateert dat we in de raad grote uitdagingen op ons pad vinden om een goede belangenafweging voor de ruimtelijke ontwikkeling van Alphen te maken.  Er zijn veel belangen die om voorrang strijden, zoals woonwensen van onze  inwoners, het bedrijfsleven waar banen te vinden zijn, een polderlandschap met groen en blauw genoeg om te kunnen recreëren. Wij vinden het belangrijk deze wensen te combineren.

De ChristenUnie is het eens met de verder uit te werken locaties. Het toevoegen van de Oude Rijnzone is een goed idee wat ons betreft.

De volgende stap die we gezamenlijk moeten gaan zetten is misschien nog wel moeilijker dan wat we tot nu toe bereikt hebben. De vraag van de ChristenUnie aan de wethouder is daarom om heel binnenkort de raad informatie aan te bieden met hoe hij wil komen tot een onderbouwing van:

  •          Het aantal te bouwen woningen
  •          Prijscategorie
  •          Huur of  koop
  •          Type woningen (rijtje, appartement, groepswonen)
  •          Grootte van de woningen (bijvoorbeeld voor alleenstaande, gezinnen)
  •          Doelgroepen (starters, begeleid wonen) 

Hierop aansluitend: in de commissie is gezegd dat het college met alle instrumenten wil sturen op 25% sociale woningbouw. Omdat er in de raad een motie werd aangenomen (op initiatief van SP, mede ingediend door de ChristenUnie) waarin de lat voor de wethouder hoger is gelegd, heeft wethouder Van As toegezegd om daar flink zijn best voor te gaan doen.

Daar zijn wij blij mee, want dat is hard nodig!

De inzet van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen is geweest (en is dus nog steeds) om bouwen van nieuwe woningen, woonwijken & sociaal domein duurzaam aan elkaar te knopen. Dat kan alleen met gedegen beginspraak & inspraak. En dat kost even tijd, maar dan gaan we snel aan de slag om te bouwen wat nodig is en gewenst wordt door degene die er willen gaan wonen.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:10

Vraagtekens bij verkoop van Theater Castellum

Wethouder Leo Maat meldt dat er inmiddels een uitvraag is gedaan voor belangstellenden om zich te melden voor aankoop of huur van het noodlijdende Theater Castellum in Alphen aan den Rijn. In december moet dan duidelijk worden of dit zal lukken.

Onderwijs vandaag 15:33

Duurzame samenwerking tussen mboRijnland en LessGo

Onlangs tekenden mboRijnland en LessGo een samenwerkingscontract. De samenwerking is zowel op het terrein van onderwijs als op levering van goederen. LessGo levert slim en duurzaam goederentransport vanuit (grote) bedrijven naar Alphen aan den Rijn (plus omgeving) en omgekeerd.

Politiek vandaag 14:58

‘Sport is kiezen voor vitaliteit in de samenleving’

Wethouder Gert-Jan Schotanus maakt in de nieuwe Sportvisie een duidelijke keuze: "Wij kiezen met sport voor vitaliteit in de samenleving. Dat is een maatschappelijke opdracht die we onszelf hebben gegeven."

Politiek vandaag 14:04

Raad kiest uitwerking reddingsplannen voor Alphens tennis

De politieke partijen spreken vanavond, donderdag 14 november, over een aantal voorstellen om het Alphense tennis te redden. Een van de voorstellen is al eerder uitgewerkt door de gemeente. Nu komen daar een of twee alternatieven bij.

Evenementen vandaag 13:01

Sinterklaas kan Alphen toch via het water bereiken

Even was het niet zeker of Sinterklaas en zijn Pieten via het water het centrum van Alphen konden bereiken. Maar goed nieuws: de Sint komt zaterdag 16 november tóch via het water aan.