Toekomstperspectief voor landschap en stad

Dit onderwerp in de Alphense gemeenteraad van 31 januari jl. gaat over nieuwe woningbouw locaties rondom de kern Alphen aan den Rijn. Na de commissievergadering eerder deze maand, zijn de voorgestelde locaties aangepast zoals gewenst door de ChristenUnie en andere commissieleden.

De Zuid- en Noordeinderpolder vervallen als woningbouwlocaties en de Oude Rijnzone is eraan toegevoegd. Bij dit punt is wel opgenomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor natuur en recreatie in de Zuid- en Noordeinderpolder, alles in goed overleg met de agrariërs. Daar moest tijdens een schorsing, die door Groen Links was aangevraagd, nog wel even goed over nagedacht worden door diverse partijen.

De ChristenUnie constateert dat we in de raad grote uitdagingen op ons pad vinden om een goede belangenafweging voor de ruimtelijke ontwikkeling van Alphen te maken.  Er zijn veel belangen die om voorrang strijden, zoals woonwensen van onze  inwoners, het bedrijfsleven waar banen te vinden zijn, een polderlandschap met groen en blauw genoeg om te kunnen recreëren. Wij vinden het belangrijk deze wensen te combineren.

De ChristenUnie is het eens met de verder uit te werken locaties. Het toevoegen van de Oude Rijnzone is een goed idee wat ons betreft.

De volgende stap die we gezamenlijk moeten gaan zetten is misschien nog wel moeilijker dan wat we tot nu toe bereikt hebben. De vraag van de ChristenUnie aan de wethouder is daarom om heel binnenkort de raad informatie aan te bieden met hoe hij wil komen tot een onderbouwing van:

  •          Het aantal te bouwen woningen
  •          Prijscategorie
  •          Huur of  koop
  •          Type woningen (rijtje, appartement, groepswonen)
  •          Grootte van de woningen (bijvoorbeeld voor alleenstaande, gezinnen)
  •          Doelgroepen (starters, begeleid wonen) 

Hierop aansluitend: in de commissie is gezegd dat het college met alle instrumenten wil sturen op 25% sociale woningbouw. Omdat er in de raad een motie werd aangenomen (op initiatief van SP, mede ingediend door de ChristenUnie) waarin de lat voor de wethouder hoger is gelegd, heeft wethouder Van As toegezegd om daar flink zijn best voor te gaan doen.

Daar zijn wij blij mee, want dat is hard nodig!

De inzet van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen is geweest (en is dus nog steeds) om bouwen van nieuwe woningen, woonwijken & sociaal domein duurzaam aan elkaar te knopen. Dat kan alleen met gedegen beginspraak & inspraak. En dat kost even tijd, maar dan gaan we snel aan de slag om te bouwen wat nodig is en gewenst wordt door degene die er willen gaan wonen.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 13:40

Fietsknelpunten Top 10 wordt vervangen door Programma Fiets

Gemeente Alphen aan den Rijn wil veel meer voorrang geven aan fietsers. Daarom is een visie gemaakt met een Fietsprogramma. Het gemeentelijke fietsbeleid vervangt de nu toe gebruikt Top 10 Fietsknelpunten van de Fietsersbond.

Blog Sport vandaag 12:26

Alphense Boys zondag speelt niet

De wedstrijd Hollandia – Alphense Boys die aanstaande zaterdag gespeeld zou worden gaat niet door. De reden daarvan is even zeldzaam als triest.  

Verkeer en vervoer vandaag 11:38

Hoge punctualiteit voor R-Net

R-Net is punctueel in Alphen. Bijna 100 procent van de treinen kwam op tijd op het station in Alphen aan.  

Advertorial Algemeen vandaag 10:35

Circle4life sponsordiner bij Maggie Blue

It was all a dream. Deze tekst staat op de muurschildering in restaurant Maggie Blue. Je vraagt je meteen af: wie droomde dat en hoe zag die droom eruit?

Politiek vandaag 09:55

Alphen aan den Rijn sluit vier buurtcentra in de gemeente

Vier buurtcentra sluiten eerdaags hun deuren: Het Anker in Hazerswoude Rijndijk en in Alphen aan den Rijn Wijkcentrum Ridderveld, Wielewaal en Westerhove. De buurthuisfuncties worden in een andere locatie ondergebracht.