Josh Walet
Advertorial Gezondheid en welzijn

Tom blijft in de buurt: meer expertise in huis voor iedere hulpvraag

Sinds 2015 is Tom in de buurt actief in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Ook in 2022 blijft Tom in de buurt in deze gemeenten. Volwassenen kunnen bij Tom in de buurt terecht voor álle vragen over zorg en ondersteuning. “Dankzij de samenwerking van zes organisaties, kan Tom in de buurt de beste begeleiding aan inwoners bieden. Nu kunnen inwoners ook voor elke vraag over de Wmo bij Tom in de buurt terecht. Daarmee is Tom in de buurt dé Wmo-organisatie in de Rijnstreek,” vertelt Wilko Kuus, directeur-bestuurder van Tom in de buurt.

“Met elkaar zijn we een samenleving, en dat zijn we pas als iedereen mee kan doen,” begint Wilko zijn verhaal. Vandaar dat Tom staat voor Talent, Ondersteuning en Meedoen. “De medewerkers bij Tom in de buurt kijken naar individuele kwaliteiten en talenten. Zo houden we het persoonlijk en bereiken we ons gemeenschappelijke doel: meedoen.”

Hoe werkt Tom in de buurt?

“Samen met de inwoner zoeken we naar passende ondersteuning.” Meldt een inwoner zich bij Tom in de buurt voor een vraag of informatie? Of meldt bijvoorbeeld een huisarts, wijkverpleegkundige of andere professional de inwoner aan bij Tom in de buurt? Dan volgt er, als dat nodig is, een leefgesprek met de casemanager van Tom in de buurt. Zij maken samen een inschatting van de ondersteuning die past bij de hulpvraag en formuleren de ondersteuningsdoelen: hoe kan de inwoner weer meedoen? “We sluiten zeker niet onze ogen voor de problemen, maar we denken juist graag in kansen en mogelijkheden.” Vervolgens gaan de inwoner en wijkcoach samen aan de slag met deze doelen. “Zo is de hulpverlener van begin tot eind betrokken bij het proces. Dat is wel zo overzichtelijk.”

“De hulpverlener is van begin tot eind betrokken bij het proces van de inwoner. Dat is wel zo overzichtelijk.” 
Wilko Kuus, directeur-bestuurder Tom in de buurt

In 2022 kunnen inwoners ook voor Wmo-voorzieningen bij Tom terecht

Achter de schermen is er veel veranderd, maar de cliënt zal hier weinig van merken. “Het wordt alleen maar beter,” aldus Wilko. “Alle zorg die men van Tom kon verwachten, blijft zoals hij is. Met extra ruimte voor informatie en advies wordt voornamelijk de kwaliteit verbeterd.”

Tom in de buurt blijft dus vertrouwd: inwoners kunnen nog steeds aankloppen voor hulp bij allerlei levensvragen. Denk aan hulp bij relaties, mantelzorg, dagbesteding, eenzaamheid, rouw, verlies of begeleiding als iemand bijvoorbeeld dementie, autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH), een licht verstandelijke beperking of psychische problemen heeft.

Vanaf 2022 kunnen inwoners ook met vragen en meldingen over Wmo bij Tom in de buurt terecht. “Dit is een prettige toevoeging voor de inwoner; hierdoor kijken we met de inwoner naar het totaalbeeld. Hoe kan hij of zij écht weer meedoen? Doordat we diep geworteld zijn in de samenleving, weten we wat er lokaal speelt. Daarmee zijn wij dé Wmo-partij voor de Rijnstreek.”

Samenwerken voor de inwoner

“Tom is een samenwerkingsverband tussen Gemiva-SVG Groep, Ipse de Bruggen Maatwerk, Kwintes, Kwadraad, De Binnenvest en ActiVite. We hebben dus ontzettend veel expertise onder één dak. Dat is nodig, want elke hulpvraag vraagt een andere oplossing. De vraag die we stellen is hoe we het leven van iemand zo prettig mogelijk kunnen maken. Ondersteuning bij dementie vraagt immers iets anders dan iemand die een beperking heeft of juist behoefte heeft aan huishoudelijke hulp.”

Waar nodig, werkt Tom in de buurt samen. “We werken samen met lokale instellingen, zorgboeren en kleine instellingen. Eén van deze belangrijke partners is Participe. Als we de expertise zelf niet in huis hebben, kunnen we met ondersteuning van deze specialisten toch de juiste zorg bieden, ook voor zeer specifieke problemen.”

“We hebben ontzettend veel expertise onder één dak. Dat is nodig, want elke hulpvraag vraagt een andere oplossing.”
Wilko Kuus, directeur-bestuurder Tom in de buurt

Altijd in de buurt

“Tom in de buurt is diep geworteld in de kernen, waardoor we weten wat er speelt.” Een overzicht van alle locaties van Tom in de buurt staat op deze pagina. Inwoners kunnen ook bellen naar 088 900 4567 of gebruik maken van de chatfunctie op de website. Daar kun je anoniem en gratis met een professional praten.


Meer nieuws

Politiek vandaag 09:21

Onteigening voor Kringloop en voor voormalig Shellpand

De woningbouwplannen in Rijnhaven-Oost gaan niet helemaal over rozen. Er is inmiddels een onteigeningsprocedure tegen twee bedrijven met milieu-uitdagingen en de gemeenteraad stemt in december in met nog twee onteigeningen, namelijk van de Kringloop en van een voormalig Shellpand.

Wonen en bouwen gisteren 11:37

Sloop gestart nieuwbouwlocatie SteekterOever Alphen aan den Rijn

Afgelopen week is de sloop gestart van de huidige opstallen op de SteekterOever-locatie aan de Steekterweg in Alphen aan de Rijn. Op deze plek zullen het komende jaar 25 luxe Oeverwoningen, Hofwoningen en Kadewoningen verrijzen.