Josh Walet

Uitbreiding woonwagenpark: 12 nieuwe plaatsen voor standplaatszoekenden

Al langere tijd is er sprake van een uitbreiding van de woonwagenlocatie aan het Goudse Rijpad. Eerder werd aan het college gevraagd of het aantal plaatsen genoeg zou zijn voor de wachtlijst en hoe de uitbreiding samen zal gaan met het nieuwe hondenspeelpark.

In december werd door raadslid De Groot-Slagter (RijnGouweLokaal) een aantal vragen gesteld over de ontwikkelingen van nieuwe standplaatsen voor woonwagens aan het Goudse Rijpad.

Archeologisch onderzoek

Zo vroeg zij zich af of het archeologisch onderzoek van de Limes-route consequenties heeft voor de bouw van de nieuwe plaatsen. “Als er belangwekkende vondsten worden gedaan dan wordt bepaald hoe daar mee wordt omgegaan”, reageert het college. “Dit kan consequenties hebben voor de uitbreiding op de huidige locatie. Alternatief is om dan uit te wijken naar een naastgelegen locatie. Een inpassing op de huidige locatie is afhankelijk van de vondsten.”

Wachtlijst

Er zullen volgens het huidige plan twaalf nieuwe plaatsen bij komen. Raadslid De Groot-Slagter vroeg het college of de wachtlijst hiermee weggewerkt wordt en hoe de selectie plaatsvindt. “Worden (vertegenwoordigers van) de huidige bewoners bij de selectie betrokken?” De gemeente laat weten dat er momenteel een wachtlijst van 20 standplaatszoekenden is.

“Voor woonwagenbewoners geldt net als bij reguliere woningen dat er een wachttijd op zit. Standplaatszoekenden kunnen zich inschrijven vanaf 18 jaar, maar het is niet mogelijk om dan direct een standplaats te krijgen”, legt de gemeente uit. Verder is de uitbreiding van het woonwagenkamp niet de enige manier dat de wachtrij weggewerkt wordt. Natuurlijk verloop, zoals bijvoorbeeld huuropzeggingen, speelt hierin ook een rol.

Hondenspeelpark

Verder waren er vragen bij het hondenspeelpark. Dit park, deels openbaar en deels gesloten, zal gerealiseerd worden op het perceel aan het Goudse Rijpad. Het gesloten deel zal beheerd worden door een huurder, die ook zal zorgen voor toezicht in het park. Volgens het raadslid wilden de woonwagenbewoners geen hondenpark en zijn de bewoners hier ook niet over geïnformeerd.

Het college zegt echter het tegenovergestelde. “De bewoners van de locatie Goudse Rijpad worden door ons betrokken bij de planvorming voor de hondenlocatie, in overeenstemming met het eerder verspreide participatieplan’, verklaart de gemeente. “In november is er een informatiebrief verspreid, en in december jl. is er een belronde uitgevoerd bij de woonwagenbewoners. De komende periode staat in het teken van de bestemmingsplanwijziging en het vinden van een geschikte huurder waarbij we ook de woonwagenbewoners betrekken.”


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Advertorial Milieu en duurzaamheid vandaag 16:59

Ondernemers, doe mee aan onderzoek naar duurzaam ondernemen!

Verschillende partijen, waaronder EDBA, VOA, Greenport Boskoop, mboRijnland, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en de Gemeente Alphen aan den Rijn, hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk onderzoek onder ondernemers in onze gemeente. Dit onderzoek heeft tot doel de uitdagingen en behoeften van ondernemers op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen in kaart te brengen.

Politiek vandaag 14:46

Alphense politiek tevreden over nieuw dierenbeleid

De aanvulling op het Alphense dierenbeleid is een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat vindt wethouder Gert-Jan Schotanus over de uitwerking van een initiatiefvoorstel over dierenwelzijn van de Alphense gemeenteraad. De Alphense politiek is het hiermee eens en zal de Aanvulling Kader Dierenwelzijn in haar komende gemeenteraadsvergadering goedkeuren.

Politiek vandaag 12:04

Regels Jeugdzorg, Wmo en Participatie worden aangepast

Door verschillende oorzaken moeten de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende Nadere Regels worden aangepast. Het gaat daarbij vooral om wijzigingen door wettelijke regels. Ook zijn er aanpassingen nodig omdat de wet Breed Offensief inmiddels is ingegaan.

Werken vandaag 09:48

Vacatureoverzicht week 15: nieuwste vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, check je hier.

Blog Opinie gisteren 19:59

MINERVA Bloedbad

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat 25 miljoen euro bezuinigen. En dat niet een keer, maar vanaf nu elk jaar. Dat is nogal wat. Het betekent dat er veel gaat sneuvelen van wat wij nu normaal vinden. Of, het betekent dat de gemeentelijke belastingen aanzienlijk zullen stijgen.

Advertorial Overige gisteren 17:01

Problemen in de zoektocht naar nieuwe medewerkers? Let's Recruit! helpt je uit de brand!

Een groeiend bedrijf is natuurlijk goed, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Het vinden van het juiste talent wordt soms zo lastig dat bedrijven orders moeten laten lopen of bestaande collega’s onbedoeld zwaar belasten. Let’s Recruit! ontzorgt daarom bij technische MKB-bedrijven het gehele recruitmentproces. Maar wat doen ze nou precies tijdens dat proces?