Josh Walet

Uitbreiding woonwagenpark: 12 nieuwe plaatsen voor standplaatszoekenden

Al langere tijd is er sprake van een uitbreiding van de woonwagenlocatie aan het Goudse Rijpad. Eerder werd aan het college gevraagd of het aantal plaatsen genoeg zou zijn voor de wachtlijst en hoe de uitbreiding samen zal gaan met het nieuwe hondenspeelpark.

In december werd door raadslid De Groot-Slagter (RijnGouweLokaal) een aantal vragen gesteld over de ontwikkelingen van nieuwe standplaatsen voor woonwagens aan het Goudse Rijpad.

Archeologisch onderzoek

Zo vroeg zij zich af of het archeologisch onderzoek van de Limes-route consequenties heeft voor de bouw van de nieuwe plaatsen. “Als er belangwekkende vondsten worden gedaan dan wordt bepaald hoe daar mee wordt omgegaan”, reageert het college. “Dit kan consequenties hebben voor de uitbreiding op de huidige locatie. Alternatief is om dan uit te wijken naar een naastgelegen locatie. Een inpassing op de huidige locatie is afhankelijk van de vondsten.”

Wachtlijst

Er zullen volgens het huidige plan twaalf nieuwe plaatsen bij komen. Raadslid De Groot-Slagter vroeg het college of de wachtlijst hiermee weggewerkt wordt en hoe de selectie plaatsvindt. “Worden (vertegenwoordigers van) de huidige bewoners bij de selectie betrokken?” De gemeente laat weten dat er momenteel een wachtlijst van 20 standplaatszoekenden is.

“Voor woonwagenbewoners geldt net als bij reguliere woningen dat er een wachttijd op zit. Standplaatszoekenden kunnen zich inschrijven vanaf 18 jaar, maar het is niet mogelijk om dan direct een standplaats te krijgen”, legt de gemeente uit. Verder is de uitbreiding van het woonwagenkamp niet de enige manier dat de wachtrij weggewerkt wordt. Natuurlijk verloop, zoals bijvoorbeeld huuropzeggingen, speelt hierin ook een rol.

Hondenspeelpark

Verder waren er vragen bij het hondenspeelpark. Dit park, deels openbaar en deels gesloten, zal gerealiseerd worden op het perceel aan het Goudse Rijpad. Het gesloten deel zal beheerd worden door een huurder, die ook zal zorgen voor toezicht in het park. Volgens het raadslid wilden de woonwagenbewoners geen hondenpark en zijn de bewoners hier ook niet over geïnformeerd.

Het college zegt echter het tegenovergestelde. “De bewoners van de locatie Goudse Rijpad worden door ons betrokken bij de planvorming voor de hondenlocatie, in overeenstemming met het eerder verspreide participatieplan’, verklaart de gemeente. “In november is er een informatiebrief verspreid, en in december jl. is er een belronde uitgevoerd bij de woonwagenbewoners. De komende periode staat in het teken van de bestemmingsplanwijziging en het vinden van een geschikte huurder waarbij we ook de woonwagenbewoners betrekken.”


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.