Josh Walet

Van het aardgas af: de warmteleverancier voor de Planetenbuurt is bekend

Voor 2030 onderzoekt Gemeente Alphen aan den Rijn in vijf verkenningsgebieden of het haalbaar is om van het aardgas af te gaan en welke andere manieren van verwarmen er mogelijk is. De Planetenbuurt is het eerste verkenningsbied waar het onderzoek van start gaat. De warmteleverancier is nu bekendgemaakt.

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met de Alrijne Zorggroep (ziekenhuis en verpleeghuis Oudshoorn) en woningcorporatie Woonforte een warmteleverancier geselecteerd voor een deel van de Planetenbuurt. Zij hebben hierbij nauw samengewerkt met het Scala College, die straks naar een nieuwe locatie in deze buurt verhuist.

Duurzame warmteleverancier

De keuze is gevallen op Eteck als warmteleverancier van de Planetenbuurt. “Eteck gaat samen met bovengenoemde partijen warmte alternatieven ontwikkelen om de wijk te verduurzamen en zo het aardgasverbruik en CO2-uitstoot te verminderen”, laat de gemeente weten. De betrokken partijen zijn erg enthousiast over deze mijlpaal. 

De selectie vond plaats middels een Europese aanbesteding en werd uitgevoerd als onderdeel van het project Duurzame Warmte Planetenbuurt. “Met Eteck is een partij geselecteerd met een sterke visie, ruime technische kennis en praktijkervaring. Eteck heeft het ingediende plan opgesteld in samenwerking met technisch installateur Kuijpers en adviesbureau Energy Bridge. Samen zullen de partijen het plan ontwikkelen om stap voor stap het aardgasgebruik terug te brengen en een duurzaam warmte-alternatief te ontwikkelen.”

Wat nu?

Nu de warmteleverancier bekend is, zal de volgende mijlpaal binnen het project het verbinden van het Alrijne ziekenhuis aan de nieuwbouw van het Scala College zijn. “Hierbij wordt mogelijk restwarmte van de huidige installaties van de Alrijne Zorggroep gebruikt. Via een warmtenet wordt deze naar het Scala College gebracht. De grootste uitdaging is de planning. In de herfst van 2022 moet de school voorzien worden van warmte en koeling”, aldus de gemeente.

Tegelijkertijd gaan de samenwerkende partijen verduurzamingsplannen ontwikkelen voor de wooncomplexen van woningcorporatie Woonforte in deze buurt. “De huidige ketels, die de appartementen nu verwarmen, zijn aan vervanging toe, wat een natuurlijk moment is om niet alleen te vervangen maar gelijk te verduurzamen. Ook de woningeigenaren in dit deel van de Planetenbuurt krijgen gelegenheid om hierbij aan te sluiten. Voor de lange termijn lijkt de aanleg van een warmtenet technisch en financieel gezien de meest interessante optie.”

Het is nog niet bekend hoe dit precies gerealiseerd gaat worden. Dat werken de gemeente en Eteck samen verder uit. “Voor nu is het treffen van energiebeparende maatregelen een logische eerste stap.” Het is voor bewoners uit de Planetenbuurt echter niet verplicht om deel te nemen aan het project. ““Deelname aan het project Duurzame Warmte Planetenbuurt is vrijblijvend. Dit geldt voor alle woning- en gebouweigenaren in het gebied. Om bewoners verder te informeren over het project ontvangen zij in september een brief en volgt er, als de coronamaatregelen dit toelaten, een informatiebijeenkomst.”

Afhankelijk van subsidies

Om dit project financieel haalbaar te maken zijn subsidies nodig. Het Rijk kende eerder geen subsidie toe aan het Alphense project, maar nu wordt er waarschijnlijk opnieuw een poging gedaan om subsidie te krijgen. Er is namelijk een nieuwe subsidieronde geopend voor het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente overweegt om deze subsidie aan te vragen. Ook kijkt zij samen met Eteck en betrokken partijen naar andere subsidiemogelijkheden.

Een aardgasvrij Alphen

Om klimaatverandering tegen te gaan, is landelijk in het Klimaatakkoord afgesproken dat Nederland stapsgewijs van het aardgas afgaat (uiterlijk in 2050). Er wordt overgestapt op duurzame alternatieven zoals een elektrische warmtepomp, groen gas, aardwarmte of een warmtenet. Alle gemeenten maken vóór 1 januari 2022 een visie over hoe zij dit aanpakken: de Transitievisie Warmte. “Dit plan beschrijft de meest geschikte alternatieven voor aardgas in onze gemeente. Wij onderzoeken in vijf verkenningsgebieden al voor 2030 of het haalbaar is om van het aardgas af te gaan en welke andere manieren van verwarmen er mogelijk zijn. Hiervoor maken we een wijkuitvoeringsplan. De Planetenbuurt is het eerste verkenningsbied waar het onderzoek van start gaat.”

warmte planetenbuurt.png


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek plein vandaag 12:26

Nominatie Groen Lintje van start!

Ben je een inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn? Ben of ken je iemand die zich inzet voor een duurzame en groene wereld? Geef jezelf of die ander dan op voor het Groene Lintje 2022!

Advertorial Natuur en recreatie vandaag 11:39

Verre reizen, honderden euro’s voordeliger

Na bijna twee jaar kunnen we eindelijk weer eens gaan nadenken over de volgende verre reis die al een tijdje op het verlanglijstje staat. Zo’n reis plannen willen we natuurlijk zo voordelig mogelijk. Door direct bij de verre reizen specialist te boeken, scheelt dit tot honderden euro’s.

Overige vandaag 10:07

Uitbreiding van de Ontmoetingswinkel Leger des Heils Alphen aan den Rijn

De kledingwinkel van het Leger des Heils gaat uitbreiden en van naam veranderen. Dankzij nieuwe enthousiaste vrijwilligers gaan ze vanaf februari naast de woensdagochtend ook op de donderdagochtend open. Zo gaat de kledingwinkel een Ontmoetingswinkel worden voor iedereen.

Horeca gisteren 20:05

Alphense horeca weer open: we hebben jullie gemist

Namens All4Finance, Alphen Marketing, Bibliotheek Rijn en Venen, Carwash Easy and Go, Dool Assurantiën, JansenDeJong, Kocomon, Planet Gaming, Rijschool Joe en WikiWork: Alphense horeca, wat hebben we jullie gemist!