Josh Walet

Van kantoorpanden naar woningen: wat is mogelijk?

Leegstaande kantoorpanden: ook in Alphen komen ze voor. Om te onderzoeken of deze getransformeerd kunnen worden naar woningen is een quickscan uitgevoerd.

De quickscan werd uitgevoerd vanwege zowel de motie ‘mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouw’, als het Initiatiefvoorstel ‘Tijdelijke woningbouw van tiny houses voor starters of alleenstaanden’. Ook sluit dit aan bij ambities uit de Woonvisie 2021-2025.

“Voor de quickscan is een offertetraject opgestart met een uitvraag richting verschillende (bedrijfs)makelaars om inzicht te krijgen in de toekomstwaarde van een aantal leegstaande kantoren”, begint het college. “Naast de inbreng op basis van eigen kennis is de bedrijfsmakelaar gevraagd te kijken naar een lijst met leegstaande kantoorpanden op locaties waar transformatie mogelijk is.”

Bestchikbaarheid en geschiktheid

Er zijn 21 locaties onderzocht op beschikbaarheid en geschiktheid voor transformatie naar wonen. Uit het onderzoek is gebleken dat enkele kantoorpanden geschikt zijn, gelegen aan de Europalaan (euromarkt), Henry Dunantweg, Raoul Wallenbergplein, Concertweg en Lemelerberg. Deze zullen nader onderzocht worden op haalbaarheid.

“Voor transformatie naar wonen op bovenstaande locaties moet sprake zijn van een goede woon- en leefomgeving. Naast het transformeren van kantoorvastgoed op gebouwniveau, zijn investeringen nodig in ontwikkeling van het gebied om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren. Met name de Henry Dunantweg biedt veel potenties voor een grotere gebiedsontwikkeling”, aldus het college.

Van de (toekomstige) leegstaande kantoorpanden binnen de gemeente Alphen aan den Rijn zijn de meeste locaties niet geschikt voor transformatie naar wonen. “De belangrijkste redenen hiervoor zijn: ligging op een bedrijventerrein die we niet willen transformeren, te beperkte omvang of dat locaties al in transformatie zijn.” De haalbaarheid van de kansrijke locaties voor transformatie naar wonen wordt verder in kaar gebracht; deze locaties worden opgenomen in een breder onderzoek naar locaties voor tijdelijke woningbouw.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.