Common Affairs

Vergunningen nieuwbouw De Aarhof worden versneld geregeld

Om de nieuwbouw in en bij winkelcentrum Aarhof in Alphen-Stad sneller te laten verlopen, zal de gemeenteraad besluiten om een coördinatieregeling toe te passen. In plaats van na elkaar worden wijzigingen en vergunningen in een keer aangevraagd.

De gemeenteraad zal akkoord gaan met het verzoek van ontwikkelaar SB Real Estate om de coördinatieregeling toe te passen. Dat bleek donderdag 13 januari tijdens de raadscommissievergadering. Verschillende procedures kunnen dan gemakkelijker op elkaar worden afgestemd en bovendien gaat het proces van aanvragen veel sneller. De gemeenteraad zal het besluit de komende raadsvergadering van 27 januari nemen.

De coördinatieregeling wordt over het algemeen alleen ingezet bij grote projecten. Winkelcentrum De Aarhof is zo’n project. Niet alleen wordt het winkelgedeelte gemoderniseerd, ook komen er twee woontorens op het winkelcentrum. Naar verwachting brengen deze driehonderd woningen een grote verhuisketen op gang.

Uitleg
Voor een herontwikkeling zijn vaak meerdere overheidstoestemmingen (vergunningen) nodig. Vaak is een bestemmingsplanwijzing nodig, maar tegelijkertijd ook een bouwvergunning. Ook kunnen er vergunningen nodig zijn voor bijvoorbeeld slopen of aanleggen. Deze samenhangende besluiten kunnen met toepassing van de coördinatieregeling samenhangend worden getoetst en op elkaar worden afgestemd.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:49

Plan voor bescherming van cultuurhistorie valt goed

De plannen van wethouder Erik van Zuylen voor beleid rond cultuurhistorie vallen goed bij de Alphense politiek. De beheersverordening en het bestemmingsplan cultuur gaan beide als hamerstuk naar de gemeenteraad die dit beleid zal goedkeuren. Bij de plannen gaat het vooral om bescherming van historisch erfgoed.

Advertorial Kinderen vandaag 15:33

Theater Castellum geeft Mad Science V.I.Pakketje weg

Op zondag 6 februari gaat het er knallend aan toe in Castellum met de voorstelling Mad Science (5+). Het theater mag twee V.I.Pakketjes vol met proefjes en experimenten weggeven. 

Wonen en bouwen vandaag 12:10

Nieuwbouw Scala College officieel begonnen: eerste paal is de grond in

De eerste paal voor de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg is de grond in. De realisatie van de nieuwbouw voor het Scala College is daarmee gestart. De bouw is in handen van Du Prie bouw & ontwikkeling. De oplevering wordt verwacht in juni 2023.