Nieuw Elan
Advertorial Politiek plein

Visie van Nieuw Elan op regionale woonagenda

Nieuw Elan is groot voorstander van kwalitatief goede woningbouw, een goede verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen en een forse uitbreiding van de woningbouwprojecten. Dit geldt zowel voor wonen in de gemeente Alphen aan den Rijn als in de regio Holland-Rijnland.

De regio Holland-Rijnland werkt aan een herziene Regionale Woonagenda. Alle dertien aangesloten gemeenten bij Holland-Rijnland, waaronder Alphen aan den Rijn, mogen ‘commentaar’ leveren op de herziene Regionale Woonagenda. De Alphense opmerkingen worden in een brief met zienswijze gestuurd naar het bestuur van Regio Holland-Rijnland.

Alle Alphense opmerkingen

De Alphense gemeenteraad heeft met een zeer ruime meerderheid donderdag 23 februari besloten om de volgende opmerkingen te maken:

  • Meer ruimte voor kansrijke plannen creëren
  • Plancapaciteit naar 150 procent
  • 30 procent sociale huur plus 35 procent middeldure woningen in combinatie met elke gemeente aanspreken op het halen van de 30 procent sociale huur
  • Een onderzoek in de regio te doen naar de balans tussen het aantal arbeidsmigranten dat werkt in de aangesloten gemeenten en dat woont in de betreffende gemeenten

Hogere plancapaciteit

Na de bespreking van de nieuwe Regionale Woonagenda in de Alphense raadscommissie op 2 februari zijn verschillende fracties in de pen geklommen en zij hebben voorstellen voor wijzigingen geschreven. Tijdens de gemeenteraad op 23 februari zijn deze besproken. Nieuw Elan is mede-indiener van het voorstel voor een hogere plancapaciteit met een concreet percentage naar 150. Dit voorstel is aangenomen als amendement, dat wil zeggen als tekstwijziging.

Plancapaciteit is een percentage woningen dat bovenop het aantal gewenste woningen wordt gepland, omdat een deel van de bouwplannen onderweg sneuvelt. Als een gemeente bijvoorbeeld per jaar 1000 woningen wil en mag bouwen, dan worden bij een plancapaciteit van 150 procent 1500 woningen gepland. Plan je te strak als gemeente dan bouw je te weinig, plan je te ruim dan bouw je te veel.

Arbeidsmigranten

Raadslid Evon Zevenbergen heeft tijdens de raadscommissievergadering al gemeld moeite te hebben met de kwaliteit van huisvesting van verschillende doelgroepen, omdat de maximale capaciteit wel is bereikt: “Wij accepteren niet dat arbeidsmigranten met acht personen in een ééngezinswoning wonen. De kwaliteit van huisvesting gaat ons óók aan het hart.”

Omdat meer partijen hier moeite mee hebben, is een voorstel gemaakt door D66. Dit is na overleg tijdens de raadsvergadering aangepast, zodat bijna alle politieke partijen het hiermee eens zijn, ook Nieuw Elan. De tekstwijziging is om binnen de regio Holland-Rijnland een onderzoek te doen naar de balans tussen in een gemeente werkzame arbeidsmigranten en migranten die er wonen.

Particuliere verhuur

Het punt particuliere verhuur toevoegen aan de ‘zeggenschap’ van regio Holland-Rijnland wordt door Nieuw Elan niet gesteund. Tijdens de raadscommissievergadering zegt woordvoerder Evon Zevenbergen: “Nieuw Elan ziet juist voor deze, buiten het systeem vallende, woningen een toevoeging aan de voorraad die geschikt is voor bepaalde doelgroepen die verder overal buiten vallen.”

Vervolgens bleek de tekst hierover een vergissing van de regio te zijn en dit punt is voor de raadsvergadering al uit de Woonagenda gehaald door Holland-Rijnland.

Procedure

Het voorwerk is gedaan door wethouder Gerard van As van Nieuw Elan, met in zijn portefeuille wonen, en de verantwoordelijke ambtenaren. Daarna heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in te stemmen met de brief met voorgestelde concept-zienswijze. Vervolgens hebben de politieke fracties technische vragen gesteld en is het voorstel voor de zienswijze besproken in de raadscommissievergadering van 2 februari. Daarna pas is een definitief besluit genomen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 februari.

Op de foto: bouwterrein De Kroon Alphen Lage Zijde gezien vanaf De Vest


Meer nieuws

Overige vandaag 11:33

Partijen hoogheemraadschap van Rijnland bereiken akkoord

De nieuwe dagelijks bestuurders (hoogheemraden) van Rijnland zijn op 31 mei 2023 tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur (VV) geïnstalleerd. BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuur en JA21 hebben een akkoord bereikt en zullen gaan samenwerken.

Politie en handhaving vandaag 10:27

Politie zoekt mannen die motoren uit parkeergarage stalen

In de nacht van 7 op 8 oktober zijn twee motoren uit de parkeergarage van een appartementencomplex in Alphen aan den Rijn gestolen. De politie toonde beelden van de verdachten in het opsporingsprogramma Team West.

Advertorial Theater vandaag 09:21

Speel mee in een professionele theaterproductie

Bos Theaterproducties, producent van de succesvolle Herman Groen-voorstellingen, is op zoek naar amateurs (m/v/x) die mee willen spelen in de gloednieuwe komedie Rust en Vreugd. Een ontroerende, herkenbare en vooral tenenkrommend grappige muzikale voorstelling. Voor iedereen die het leven vol wil aangrijpen!

Politiek gisteren 19:22

Alleen opvang voor Oekraïense vluchtelingen aan Steekterweg

Naar aanleiding van onrust tijdens een bewonersavond over opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Steekterweg zijn er behoorlijk wat indianenverhalen in omloop. Wethouders Schotanus en Van As en burgemeester Spies nemen de moeite om rustig uit te leggen hoe het écht zit.

Advertorial Evenementen gisteren 18:07

Zaterdag 22 juli Sama Sama Summer Party

Op veler verzoek wordt alsnog een Sama Sama Party georganiseerd! Zoals aangekondigd wordt dit jaar geen groot Sama Sama Festival georganiseerd. Naar aanleiding van vele verzoeken heeft het bestuur echter besloten toch een Sama Sama Summer Party te lanceren.

Maatschappelijk gisteren 17:00

Voorzitter Alphense Voedselbank fietst 825 kilometer voor sponsorgeld

Het nieuwe pand van de Voedselbank is al even in gebruik genomen en werd afgelopen weekend geopend. De afgelopen maanden heeft het team vrijwilligers gemerkt dat het toch erg warm wordt in de uitdeelruimte. Voorzitter Dirk van Kampen zal daarom ruim 800 kilometer fietsen om sponsorgeld op te halen.