VOA

VOA verzoekt gemeente om uitstel lokale belastingen

Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn (VOA) doet een dringend beroep op de gemeente om ondernemers langer de tijd te geven om lokale belastingen terug te betalen. Landelijk krijgen ondernemers ook meer tijd om belastingen terug te betalen.

“Landelijk is die termijn gisteren verruimd naar 36 maanden op verzoek van de hele Tweede Kamer. Wij vragen u op lokaal niveau hetzelfde te doen. Eén lijn trekken is niet alleen duidelijk, het vergroot ook de overlevingskansen van onze ondernemers”, schrijft Elles in ’t Veld van de VOA in een oproep aan de gemeente.

Overlevingskans vergroten

De VOA verwijst in haar bericht naar de deze week aangescherpte maatregelen die veel binnenstadondernemers in onder meer horeca, cultuur, sport en verblijfsrecreatie opnieuw hard raken. Het gaat om ondernemers die van groot belang zijn voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid en die in veel gevallen ook anderszins een bijdrage leveren aan de gemeenschap.

“We vragen gemeenten daarom dringend om zich hard te maken voor de overlevingskansen van deze ondernemers en hen langer de tijd te geven om uitgestelde lokale belastingen terug te betalen”, zegt de voorzitter van de VOA, Elles in ’t Veld. Het gaat dan onder meer om precario voor terrassen, OZB, toeristen- en andere lokale belastingen.

Landelijk uitstel

Vorige week stemde de Tweede Kamer unaniem in met een motie van D66 en VVD om de terugbetalingstermijn van uitgestelde belastingen te verruimen van 24 naar 36 maanden, ingaande per 1 juli in plaats van 1 januari 2021. Ondernemerskoepels MKB-Nederland en VNO-NCW hadden daar landelijk op aangedrongen om ondernemers meer lucht te geven om aan hun verplichtingen te voldoen en een mogelijk faillissement af te wenden. Staatssecretaris Vijlbrief gaat de motie uitvoeren. Eenzelfde verzoek zal gedaan worden aan de waterschappen en provincies.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Politiek vandaag 13:38

Opkoopbescherming is juridische uitdaging voor gemeente

De Alphense gemeenteraad heeft eerder besloten een tijdelijke regeling  opkoopbescherming voor woningen in te voeren. Naar nu blijkt zitten hier haken en ogen aan. Er is namelijk twijfel over het nut van een opkoopbescherming.

Politiek vandaag 12:31

Alpherium stapelt containers definitief vier hoog

Het Alpherium, de Alphense overslagterminal, zal definitief containers vier hoog plaatsen. Er loopt al geruime tijd een proef waarvan de resultaten voldoen. De gemeenteraad gaat akkoord, maar heeft wel een verzoek neergelegd voor een ruimere groenvoorziening rond het complex.

Gezondheid en welzijn vandaag 10:19

Hecht GGD Hollands Midden ‘on tour’: HPV-prikbus bij treinstation Alphen aan den Rijn

Hecht GGD Hollands Midden gaat komende week op pad met een speciale HPV-prikbus. Van 5 tot en met 9 juni staat de duidelijk herkenbare blauwpaarse bus afwisselend bij treinstations Alphen aan den Rijn en Gouda. Dit in het kader van de ‘Mis ‘m niet’-campagne waarvoor staatssecretaris Van Ooijen op 31 mei het startschot gaf.