Caroline Blom

Voortgang ontwikkelingen inzake verkeersoverlast op de Lindenhovestraat in Zwammerdam

Al langere tijd bereiken de gemeenteraad klachten van bewoners van de Lindenhove­straat in Zwammerdam over hinder en schade door zwaar landbouwverkeer. Daarom hebben bijna alle fracties in de raad op uitnodiging van de ChristenUniefractie deel genomen aan een werkbezoek afgelopen zomer.

Vertegenwoordigers van ChristenUnie, CDA, RGL, D66, VVD, PvdA en Nieuw Elan zijn gedurende een langere periode in kleine groepjes door omwonenden uitgebreid geïnformeerd over de situatie (zie ook de blog van fractievoorzitter Caroline Blom van juni).

Inmiddels had de fractie van de ChristenUnie schriftelijk vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over de juridische mogelijkheden en onmogelijk­heden van handhaving en de wijze waarop in het verleden de belangenafweging had plaatsgevonden. Tijdens het werkbezoek hadden de aanwezige fracties besloten om, zodra de antwoorden van het College binnen zijn, samen te werken aan een motie (dringend voorstel aan B&W) die zou bijdragen aan een oplossing van het probleem. Dit in de hoop dat hierover nog vóór het zomerreces een besluit zou vallen.

Reactie College op vragen en motie van ChristenUnie

De vragen van de ChristenUnie aan B&W zijn in een brief van 23 juni 2021 door dit college beantwoord. Uit de antwoorden bleek onder meer dat voor de Lindenhovestraat ontheffingen zijn gegeven voor zwaar verkeer, zowel vrachtwagens als landbouw­voertuigen, en dat het college geen mogelijkheden ziet de aanvragers te verplichten tot gebruik van kleinere voertuigen. Ook stelden B&W dat het onmogelijk is de Lindenhovestraat zo in te richten dat daar alleen nog maar smalle voertuigen (< 2,20 meter) met maximaal 30 km/uur kunnen passeren. Hieraan werd toegevoegd dat er wel beperkte mogelijkheden zijn om de Lindenhovestraat zo in te richten dat niet harder dan 30 km/u gereden kan worden, maar dat het college er niet in was geslaagd om met bewoners en agrariërs tot een breed gedragen ontwerp voor zo'n inrichting te komen. Destijds was daar nog 100% overeenstemming voor nodig. Daarnaast stelden B&W dat handhaving van verkeersvoorschriften met beperkingen van asdruk voor (vracht)verkeer niet mogelijk is, maar dat er wel enkele camera's beschikbaar zijn voor handhaving van de maximum breedte van voertuigen. Tot slot stelde het college vast dat de Lindenhovestraat geen gevaarlijk traject vormt waar extra handhaving nodig zou zijn om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

De ChristenUniefractie concludeerde uit deze antwoorden, gecombineerd met de gekregen informatie tijdens het werkbezoek, dat de aanhoudende situatie langs de Lindenhovestraat voor veel aanwonenden onhoudbaar is; dit vanwege de ondervonden overlast, schade aan woningen (verzakking en scheurvorming) en onveilige verkeerssituaties door het zware agrarische verkeer. Deze overlast zou volgens de fractie kunnen worden opgeheven of verminderd door aan dit verkeer een werkbare alternatieve route te bieden van en naar de boerderijen en weilanden om economisch rendabel te kunnen blijven werken.

De fractie riep daarom het college in een motie op om een onderzoek te starten naar de realisatie van een aparte landbouwweg die de agrarische sector een bruikbaar alternatief biedt voor het rijden door de Lindenhovestraat. Ook vroeg de ChristenUniefractie om zoveel mogelijk de oplossingen in de zeer breed gedragen 'oplossingsrichting 6' uit te voeren, en de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2021 te informeren over de haalbaarheid en de kosten van zo’n landbouwweg in combinatie met de te nemen maatregelen om ‘oplossingsrichting 6’ te realiseren. Op deze wijze zou een jarenlang slepend conflict tot een goede oplossing moeten worden gebracht.

Deze motie werd mede ondertekend door de fracties van D66, RGL (Rijn Gouwe Lokaal), VVD, DWB (Dorpen en Wijken Belangen) en PvdA en ingediend tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 15 juli 2021.

Wethouder Van Velzen verklaarde dat hij bekend is met de situatie en weet dat dit in Zwammerdam als groot probleem wordt ervaren. Maar de Lindenhovestraat staat niet op de lijst van gevaarlijke wegen in de gemeente. Daarom is het realiseren van een landbouwweg naar zijn mening vooral een verantwoordelijkheid van de agrariërs zelf, in overleg met de bewoners. Een dergelijke landbouwweg zal over het eigen terrein van de agrariërs moeten lopen, dus zal het initiatief daar genomen moeten worden. De wethouder was bereid zo'n initiatief te ondersteunen als daar een gedragen meerderheid voor blijkt te bestaan, maar betrokkenen moeten het wel eerst samen eens zien te worden. Een gekwalificeerde meerderheid zou daarvoor genoeg zijn, in tegenstelling tot de 100% instemming die in het verleden werd gehanteerd. Met deze toezegging is er niet meer over de motie gestemd.

Wachten op initiatieven

Dat het vervolgens stil werd rondom dit probleem ligt niet alleen aan de zomervakantie en het reces van de gemeenteraad. Op de oproep van zowel de ChristenUnie als de D66 kwam er eind augustus uit Zwammerdam bericht dat de bedoelde landbouwweg op een veto was gestuit van enkele boeren en de landbouworganisatie LTO. 

Om deze patstelling te doorbreken stelde de ChristenUnie tijdens de eerste raads­vergadering na het zomerreces samen met de D66 opnieuw enkele vragen aan het college van B&W en diende zij ook deze keer weer een motie in, eveneens in samenwerking met deze fractie en mede ondertekend door alle oppositiepartijen.

Op de gestelde vragen antwoordde de wethouder dat er na de raadsvergadering van 15 juli geen overleg meer was geweest met agrariërs en aanwonenden. Samen met de wethouder concludeerde de ChristenUniefractie dat de creatie van een landbouwweg niet zou gaan plaatsvinden.

Wel erkende de wethouder in zijn beantwoording dat er inderdaad een kans ligt voor vergaande samenwerking met het hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Zuid-Holland omdat zij onderhouds- en herstelwerkzaamheden willen gaan uitvoeren aan de oeverbeschoeiing ter plaatse, de loswal en het jaagpad. Combinatie met deze acties en met werkzaamheden aan de Ziendeweg zou een kosten drukkend effect kunnen hebben op de gewenste totaaloplossing voor de Lindenhovestraat. De wethouder zegde toe samen met wethouder Schotanus contact op te nemen met het hoogheemraadschap en de provincie om de mogelijkheden van coördinatie te onderzoeken. De uitvoering zou dan mogelijk nog in het najaar van 2022 kunnen beginnen. Deze toezeggingen waren voor de ChristenUniefractie voldoende geruststellend om de ingediende motie in te trekken.

Conclusie: voor betrokken aanwonenden is er uitzicht op een meer actieve rol van de gemeente bij het bereiken van een oplossing van het probleem Lindenhovestraat. Daarbij is een gekwalificeerde meerderheid van omwonenden, boeren en ondernemers voldoende om overeenstemming te bereiken.

De ChristenUniefractie beschouwt deze inspanning van de gemeente als het nemen van zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de openbare ruimte, niet alleen verkeersveiligheid maar ook wat betreft het voorkomen van schade aan woningen en op termijn onveiligheid voor bewoners vanwege het ononderbroken toelaten van te zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer. Ten slotte hoopt de fractie op een constructief overleg tussen alle betrokkenen en een mooie uitkomst die hen tevreden stelt.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Politiek gisteren 20:01

MINERVA Gratis parkeren

Sinterklaas is vroeg dit jaar. De winkeliers in het Alphense stadshart krijgen een cadeautje: voortaan mogen bezoekers anderhalf uur gratis parkeren 'achter de slagbomen'. Het venijn zit in het woordje 'gratis'. Want, natuurlijk is het om de dooie dood niet gratis.

Verkeer en vervoer gisteren 17:24

Werkzaamheden aan het spoor in Alphen aan den Rijn in volle gang

Een lang weekend rijden er geen treinen van en naar Alphen aan den Rijn. Er worden namelijk werkzaamheden uitgevoerd aan het spoor. Dit om vanaf 13 december elk kwartier een trein te kunnen laten rijden tussen Alphen aan den Rijn en Utrecht Centraal.

Alphens Restaurantweek 2021 gisteren 16:36

Smullen van een heerlijk viergangen diner bij Lekker eten en drinken

Van donderdag 28 oktober t/m zondag 7 november organiseren wij de najaarseditie van de Alphens Restaurantweek. Elf dagen lang serveren restaurants de lekkerste meergangen menu’s. Bij Lekker eten en drinken leggen ze je in de watten met een viergangen diner.

Winactie Overige gisteren 15:57

Winnen: een volledig verzorgd avondje uit van Ladies Time-Out

Tijdens het volledig verzorgde avondje uit van Ladies Time-Out word je helemaal in de watten gelegd. Wij mogen een ticket weggeven! Wie van je vriendinnen, moeder, tante, buurvrouw of sterke powervrouw gun jij een heerlijk verzorgd avondje uit?

Advertorial Muziek gisteren 14:20

Zelfgeschreven popliedjes uitvoeren met een klassiek ensemble? Jazeker!

De Nieuwe Muziekschool Alphen heeft dit seizoen een bijzonder project: leerlingen van verschillende afdelingen van de NMSA schrijven een eigen liedje. Vervolgens wordt bij elk van deze liedjes een arrangement gemaakt met klassieke instrumenten, zoals viool, cello of harp.