Gemeente

Waar hangt het college van Alphen aan den Rijn uit?

Het college van Alphen aan den Rijn gaat regelmatig op pad. Ben jij benieuwd waar het college de komende periode allemaal bij aanwezig is? Bekijk hier de bezoeken van deze week.

Opening Dienst Landelijk Gebied
Wie: Kees van Velzen
Waar: Gewoon bij Winny, Hoogeveenseweg 14a, Hazerswoude-Dorp
Wanneer: 24 april 2019 | 10.00 uur

Wethouder Van Velzen onthult een informatiebordje over het Dienst Landelijk Gebied (DLG). DLG was tot 1 maart 2015 een Nederlands overheidsorgaan, vallend onder het Ministerie van Economische Zaken. De dienst was het grondbedrijf van de overheid in het landelijk gebied. De organisatievorm was een agentschap met vestigingen in het gehele land. DLG had als opdracht bij te dragen aan het realiseren van samenhang in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dat deed ze in projecten voor bestuurlijke opdrachtgevers van alle overheden: provincies, Rijk, waterschappen en gemeenten. 80 jaar lang heeft DLG het platteland aangepast aan de eisen van de tijd, door ruilverkaveling, herinrichting en de aanleg van natuur- en recreatiegebieden. Ter herinnering aan de DLG zijn lindebomen geplant.

Netwerkbijeenkomst Groene Cirkel Bijenlandschap
Wie: Leo Maat
Waar: Gemeentehuis Leiderdorp
Wanneer: 24 april 2019 | 10.00 uur

Wethouder Maat is aanwezig bij de netwerkbijeenkomst Groene Cirkel Bijenlandschap. In de Groene Cirkel Bijenlandschap werken wetenschap, overheden, het bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisatie samen met boeren, imkers en burgers aan het terugdringen van de wintersterfte bij de Honingbij en de achteruitgang van de Hommel en de Wilde Bij. Dit door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen.

Van wijkplan naar uitvoeringsagenda: Benthuizen
Wie: Gert-Jan Schotanus
Waar: De Tas, Benthuizen
Wanneer: 24 april 2019 | 19.30 uur

Wethouder Schotanus is aanwezig bij de bijeenkomst ‘Werken aan je wijk’ in Benthuizen. De gemeente werkt gebiedsgericht. Onderdeel daarvan is dorps- en wijkplannen 2018-2022. De komende tijd wordt van elk dorps- en wijkplan een uitvoeringsagenda 2019-2020 gemaakt. Samen met inwoners, dorpsoverleggen en maatschappelijke organisaties. Iedereen kan meedenken. In de dorps- en wijkplannen staan de speerpunten voor de komende vier jaar. Bijvoorbeeld de zorg voor kwetsbare inwoners en jongeren, de verbinding van diverse culturen en een prettige verblijfsomgeving van het winkelgebied. De vraag voor de uitvoeringsagenda is nu welke speerpunten en bijbehorende actiepunten hebben prioriteit?


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws