Josh Walet

Waar komt de naam van het ‘Rooie Dorp’ vandaan?

Het is misschien wel één van de meest bekende wijken in Alphen aan den Rijn: het Rode Dorp, in de volksmond ook wel ‘Rooie Dorp’ genoemd. Maar hoe komt deze Alphense wijk eigenlijk aan zijn naam?

Het Rode Dorp werd rond het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld als een woonwijk voor arbeiders die werkten in de lokale industrie, zoals de steenfabrieken en de Rijnhaven. Het waren kleine arbeiderswoningen die in een eenvoudige architectonische stijl waren ontworpen om betaalbaar en functioneel te zijn. Dit omdat de huizen voornamelijk bedoeld waren voor de lagere sociale klassen.

Bakstenen

Maar waar komt de naam ‘Rooie Dorp’ precies vandaan? Op deze vraag zijn volgens Alphenaren meerdere antwoorden mogelijk. Zo zijn er mensen die zeggen dat de wijk de naam krijgt vanwege de rode daken. Ook werden de huizen gebouwd met rode bakstenen. De rode bakstenen en dakpannen gaven de wijk een opvallend uiterlijk en onderscheidden het van andere delen van Alphen aan den Rijn. Vandaar dus de naam Rode Dorp.

Socialisme

Volgens anderen zou de naam komen van de politieke voorkeur van de bewoners van de wijk. ‘Rooie Dorpers’ zijn van origine namelijk socialisten. Dit is een politieke stroming die stelt dat het collectief, in dit geval de arbeiders, de beslissingen zou moeten maken over macht en goederen. Over heel de wereld wordt socialisme geassocieerd met de kleur rood. Daarom krijgt de wijk de naam ‘Rooie Dorp’.

Waar denk jij dat de naam van het Rode Dorp vandaan komt?


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Romeinen gisteren 14:22

Romein Erik de Wagt Ridder in Orde van de Ster van Italië

Alphenaar Erik de Wagt is benoemd tot Ridder in de Orde van de Ster van Italië in het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam. De voordracht én de uitreiking is gedaan door de Italiaanse ambassadeur. De Wagt zet zich al jaren in voor publieksgerichte activiteiten als Romeins herbelever in Nederland en in Italië.

Wonen en bouwen gisteren 09:18

Vernieuwing van Europapark: kom naar de inloopavond en bekijk het nieuwe ontwerp

Op 17 april krijgt Europapark in de Alphense wijk Kerk en Zanen een nieuw gezicht met de introductie van verbeterde sport- en speelvoorzieningen. Tijdens een inloopavond krijgt je de kans om het ontwerp voor onder andere de skatebaan, pumptrackbaan en andere speelvoorzieningen te bekijken.

Advertorial Milieu en duurzaamheid 13 apr. 2024 16:59

Ondernemers, doe mee aan onderzoek naar duurzaam ondernemen!

Verschillende partijen, waaronder EDBA, VOA, Greenport Boskoop, mboRijnland, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en de Gemeente Alphen aan den Rijn, hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk onderzoek onder ondernemers in onze gemeente. Dit onderzoek heeft tot doel de uitdagingen en behoeften van ondernemers op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen in kaart te brengen.

Politiek 13 apr. 2024 14:46

Alphense politiek tevreden over nieuw dierenbeleid

De aanvulling op het Alphense dierenbeleid is een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat vindt wethouder Gert-Jan Schotanus over de uitwerking van een initiatiefvoorstel over dierenwelzijn van de Alphense gemeenteraad. De Alphense politiek is het hiermee eens en zal de Aanvulling Kader Dierenwelzijn in haar komende gemeenteraadsvergadering goedkeuren.

Politiek 13 apr. 2024 12:04

Regels Jeugdzorg, Wmo en Participatie worden aangepast

Door verschillende oorzaken moeten de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende Nadere Regels worden aangepast. Het gaat daarbij vooral om wijzigingen door wettelijke regels. Ook zijn er aanpassingen nodig omdat de wet Breed Offensief inmiddels is ingegaan.