Waar stem je 23 mei eigenlijk voor?

Enkele weken geleden heb jij je stempas ontvangen voor de Europees Parlementsverkiezingen op 23 mei, maar waar stem je nu eigenlijk op?

In het Europees Parlement zitten 751 afgevaardigden uit de EU-landen. Zij besturen samen met drie andere organen de EU voor de komende 5 jaar. Alle stemmen in Nederland samen beslissen wie de 26 afgevaardigden zijn die Nederland vertegenwoordigen in het Europees Parlement.

Waar beslist het Europees Parlement over?
Het Europees Parlement stelt regels op voor EU-lidstaten en controleert het nakomen van deze regels. Regels gaan onder andere over:

- De economie; hoe gaat het met de EU en zijn er landen die steun nodig hebben?
- Klimaat; als landen samenwerken bereik je meer. Bijvoorbeeld op het vlak van CO2-uitstoot.
- Immigratiebeleid; op sommige plekken komen veel vluchtelingen aan. Hoe gaan we daar met zijn allen mee om?
- Criminaliteit; de landen werken onderling samen om criminelen sneller op te pakken, ook buiten de landsgrenzen.
- Internationale handel; afspraken over handel met landen binnen en buiten de EU.
- Onderdeel van een groter geheel
- Het Europees Parlement werkt samen met drie andere organen om de EU te besturen. Als ‘volk’ heb je alleen direct invloed op (het kiezen van) het Europees Parlement.

De Europese Unie wordt bestuurd door:
- De Europese Raad
De regeringsleider uit elk land – voor Nederland is dat Mark Rutte.
- Raad van de Europese Unie
Een raad van verschillende ministers, met minimaal 1 minister uit elk EU-land. Gaat het over veiligheid, dan schuiven de ministers van Veiligheid aan. Gaat het over economie, schuiven de ministers met een economische portefeuille aan etc.
- Europeese Commissie
Uit elk land een commissaris, zij vormen samen de Commissie. Zij stellen nieuwe regels voor en controleren of bestaande worden nageleefd.
- Het Europees Parlement
751 leden uit de lidstaten die gekozen zijn voor het volk. Zij controleren of de Europese Commissie haar werk goed doet en besluiten samen met de Raad of voorstellen van de Commissie doorgang vinden of niet.

Op wie stem je?
Jij kan je stem uitbrengen op de partij die het beste aansluit bij jouw ideeën en idealen. Dat kan dezelfde partij zijn op wie je laatst in de gemeenteraadsverkiezingen hebt gestemd, maar ook een hele andere.
Veel kleine, lokale partijen zijn niet verkiesbaar voor het Europeese Parlement en op het stembiljet staan misschien partijen die niet actief zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Op het stembiljet staan de volgende partijen:
- 50Plus
- CDA
- ChristenUnie-SGP
- De Groenen
- D66
- DENK
- Forum voor Democratie
- GROENLINKSS
- JEZUS LEEFT
- v.d.A./Europese Sociaaldemocraten
- Partij voor de Dieren
- PVV
- SP
- vandeRegio & Piratenpartij
- Volt Nederland
- VVD

De meeste partijen hebben op hun (landelijke) website informatie staan over hun EU-standpunten of vul de stemwijzer in.

Meer informatie? Bekijk de verkiezingskrant van de gemeente. Alle stemlocaties in de gemeente Alphen aan den Rijn bekijk je hier.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek gisteren 20:14

Tiny Houses zijn een grote uitdaging in Alphen-Stad

Het aanwijzen van locaties voor Tiny Houses is niet gemakkelijk. Dat zegt wethouder Gerard van As. "De grote uitdagingen zijn het vinden van locaties en voldoende grond die nodig is voor één tiny house." Van As ziet slechts een mogelijke locatie: Gnephoek-zuid. Het worden dan wel appartementen.

Blog Op reis met Naomi gisteren 19:33

Op reis met Naomi: "het leven is nu eenmaal niet altijd rozengeur en maneschijn"

Zo, die eerste week zit erop. En wat een week is het geweest! Ik ben letterlijk alle kanten op gegaan, er zijn veel emoties voorbij gekomen die van links naar rechts en van onder naar boven gaan. En het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn, dus ik ga ook de andere kant met jullie delen. Mijn motto is immers ‘we hoeven ons nergens voor te schamen’. Daarbij houd ik van open- en eerlijkheid en transparantie.

Politiek gisteren 18:39

Lachgas op verschillende plekken voortaan verboden

Het gebruik van lachgas is voortaan verboden op een aantal locaties die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Alphen aan den Rijn. Het gaat daarbij om beperken van hinder en beschermen van openbare orde, volksgezondheid en milieu.

Politiek gisteren 17:42

Bewoners tevreden over afvalinzameling door gemeente

Uit een onderzoek onder de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn blijkt dat zij tevreden zijn over de afvalinzameling en over de manier waarop dit gebeurt. Het rapportcijfer voor de gemeente in 2020 is een 7,5 en dat is 0,1 punt hoger dan in 2017.