Waarom nou niet?

Een week of twee geleden ben ik een petitie begonnen tegen de plannen van de gemeente Alphen aan den Rijn om een cultuurhuis te bouwen aan het Thorbeckeplein.

Toen ik daarmee begon verwachtte ik flink wat reacties van mensen. Positieve en negatieve. Het aardige is dat ik geen enkele negatieve reactie heb gekregen, werkelijk geen enkele. Zelfs Dhr. Gebel heeft zich verwaardigd mij een mail te sturen waarin hij een verhelderende vraag stelde, maar geen negatieve reactie op mijn initiatief.

Uiteraard heb ik wel verschillende vragen gehad die nu leiden tot het schrijven van dit blog.

De meest opvallende vraag, en wellicht ook de meest legitieme, was: “Maar beste Herr, je bent zelf een acteur, een man uit de culturele sector, een linkse hobbyist! Nu geeft een rechts college 25 miljoen uit aan cultuur en dan ben je er nog tegen! Hoe kan dat nou?

Welnu, waarde lezeressen en lezers, dat zal ik dan eens, met uw welnemen, haarfijn en puntsgewijs uitleggen:

1.                  De gemeente geeft geen 25 miljoen uit aan cultuur. De gemeente is van plan 25 miljoen uit te geven aan een pand. De kosten die gepaard gaan met de culturele instellingen die daar in zouden moeten trekken zitten niet verdisconteerd in die 25 miljoen. In de openbare voortgangsnota over het cultuurhuisproject wordt vooralsnog alleen maar gesproken over de kosten die het hele bouwproject moet gaan kosten. Er wordt gesproken over vertrouwelijke bijlagen die er vervolgens niet bij zitten. Dhr. Roest (gemeenteraadslid voor de PvdA) vindt dat logisch. “Anders zouden ze niet vertrouwelijk zijn hè?” weet hij op badinerende toon via Twitter te melden. Wij, de burger, mogen dus kennelijk een aantal zaken rondom dit project niet weten. Uiteraard zijn die vertrouwelijke stukken via de bestuursrechter heus wel boven water te krijgen, maar het schept weinig fiducie in het zogenaamde “geïnformeerde vertrouwen” waar de Alphense coalitiepartners, bij monde van VVD-fractievoorzitter Dhr. Gebel, het zo graag over hebben.  Er wordt nergens gesproken over een exploitatiebegroting behalve dan dat de gemeente zich alvast wel rijk rekent door alleen de horeca-baten al op ruim 350.000 euro per jaar te begroten.

Een kind kan nog bedenken dat medewerkers van Het Streekarchief zich na hun werk niet laten vollopen in het geplande horeca-establissement. Ook zie ik bibliothecarissen dat op de één of andere manier niet doen. En het lijkt tevens niet waarschijnlijk dat alle kinderen die de muziekschool bezoeken zich na hun lessen te buiten gaan aan waarschijnlijk peperdure versnaperingen. Het is derhalve een tamelijk ridicule vooronderstelling dat alleen de horeca binnen het pand zo veel zou opleveren. Iedere instelling heeft zijn eigen koffiemachientjes wel staan en laten we nu niet denken dat het salaris van een streekmuziekschoolleraar, een archivaris of een bibliothecaris het toestaat om met enige regelmaat te duur geprijste broodjes aan te gaan schaffen. Een gotspe. Dat is het!

2.                  Dat laatste brengt mij bij punt 2 zoals u ziet. De verschillende culturele instellingen die gebruik moeten gaan maken van dit pand krijgen hebben in dit plan een groter aantal vierkante meters ter beschikking dan dat ze nu hebben. Dat is natuurlijk fantastisch. Het betekent echter ook dat de verschillende instellingen méér huur zullen moeten gaan betalen. Dit zal uiteraard, in het geval van de muziekschool betekenen dat de lesgelden significant omhoog zullen gaan waardoor minder mensen gebruik zullen kunnen gaan maken van het aanbod. Het is voor een hele hoop mensen nu al bijna niet te betalen. Voor de bibliotheek betekent het minder budget om nieuwe titels aan te schaffen en voor de andere instellingen is de rekensom eenvoudig zelf te maken.

3.         Er wordt in het plan ingezet op een gezamenlijk gevoerde “leden”administratie. Persoonlijk zie ik niet in hoe je de leden van het streekarchief, als die al leden hebben, op één hoop kunt gooien met de leden van de bibliotheek en de leerlingen van de muziekschool. Deze verschillende instellingen hebben een totaal verschillend administratief systeem nodig om hun eigen achterban te volgen en te bedienen. Het is derhalve een vanachter een gemeentehuisbureautje bedachte hoge hoed oplossing.

Neemt u van mij aan dat iedere instelling koste wat het kost de eigen toko zullen willen beschermen met het oog op de eigen identiteit en achterban.

Hetzelfde geldt voor de beoogde gezamenlijke marketingstrategiën. En zo kan de Herr nog wel even doorgaan.

4.                  Alle vier of vijf instellingen hebben hun eigen directeur. En dat blijft zo. Er wordt namelijk niet ingezet op een fusie tussen al die instellingen. Gelukkig maar! Dat betekent in de praktijk dus dat in het nieuw te bouwen pand een complete verdieping zal ontstaan met directiekamers, vergaderruimten, multipurposerooms (die ws. wél gedeeld zullen moeten worden). We kunnen hooguit er van uit gaan dat er administratief iets samen gedaan gaat worden. Daar wordt immers op ingezet. Onterecht en vanuit een dikke-duim-idee, maar toch.

5.         Er is naar mijn smaak te weinig onderzocht wat de alternatieven zijn, óf ze er zijn, en of ze wellicht goedkoper uit zijn met die alternatieven. Als daar al onderzoek naar is verricht, worden burgers als U en ik daar niet over ingelicht. Wéér een knauw ten aanzien van dat geïnformeerde vertrouwen.

Er staan in Alphen aan den Rijn talloze gebouwen leeg. De oude Bonifaciusschool, het oude Nutsgebouw bij het station enz. enz. enz. Me dunkt dat met een fractie van de momenteel geplande 25 miljoen dit soort panden geschikt kunnen worden gemaakt voor “bewoning”, als het al nodig is dat er verhuisd dient te worden.

Het is waar dat verschillende culturele instellingen klagen over hun huidige onderkomen. Het is waar dat er het één en ander moet gebeuren onder Eenhoorns Paraplu. Maar waar zijn de alternatieven? Waar zijn de onderzoeksresultaten daarvan?

Op deze wijze lijkt, en ik herhaal het woord LIJKT, het een prestige object te worden van een enkele wethouder.

6.                  Soortgelijke en vergelijkbare projecten in andere plaatsen (Amersfoort, Tilburg), laten zien dat de kosten van de bouw en de exploitatie van dit soort initiatieven uiteindelijk vele malen hoger uitvallen dan aanvankelijk begroot. Zo’n zelfde geval hebben we hier in Alphen aan den Rijn al gehad met ons onvolprezen gemeentehuis. Het is vele malen duurder uitgevallen dan geplanned, er lijkt een sick-buildingsyndroom in op te treden bij de mensen die er werken en heeft u laatstelijk nog naar de ramen gekeken?  Daar zouden bomen op te zien moeten zijn, maar er is niemand geweest die de glazeniers hebben gewezen op het feit dat ze de ramen er verkeerd aan het inzetten waren. Toen ze er eenmaal inzaten was het te duur om te laten herstellen. We zitten derhalve opgescheept met een potentieel mooi pand dat er niet uitziet. Dit “mooie” visitekaartje kostte destijds een wethouder zijn positie. Deze zelfde wethouder zit nu weer op dezelfde post die hij destijds gedwongen moest verlaten en is een warm voorstander van dit cultuurhuisproject. Kunt u het nog volgen beste lezeressen en lezers? (Wanneer een manager in het bedrijfsleven zo’n kapitale blunder maakt waardoor hij ontslagen wordt, dan denkt u toch niet dat hij na een aantal jaar weer op dezelfde post wordt benoemd?)

7.                  Het is te prijzen dat een coalitie zoals wij die nu hebben, voornamelijk rechtse partijen, partijen die op landelijke niveau cultureel ondernemerschap denigrerend aanduiden als het hebben van een linkse hobby, 25 miljoen euro hebben uitgetrokken om iets aan het culturele aanbod van Alphen aan den Rijn te doen. Dat wil ik graag even duidelijk hebben. Als er een oprecht compliment uitgedeeld kán worden, dan moet dat ook gebeuren. Kennelijk zien onze rechtse vrienden alsmede de PvdA dat culturele uitingen voldoen aan de behoefte van alledaagse mensen zoals u en ik. Ik “verdenk” ze er zelfs van dat ze het wellicht stiekem ook wel leuk vinden om naar het theater te gaan, of een instrument bespelen en wellicht zelfs wel eens een boek lenen bij de bieb. Het is absoluut te prijzen dat het college en de coalitiegenoten in de raad graag meer samenwerking zien tussen de verschillende culturele instellingen in Alphen aan den Rijn.

Wat ik jammer vind, is dat kennelijk over het hoofd gezien wordt dat er vanuit die culturele instellingen zelf al steeds meer toegewerkt wordt naar samenwerking. De directeuren van de Muziekschool, Theater Castellum, Tienercentrum Max en Pop-, en Cultuurpodium Het Kasteel, hebben al geregeld overleg met elkaar en daar komen al mooie initiatieven uit voort.

Instellingen als Stichting PA en Arti et Religioni die een fantastisch samenwerkingsverband zijn aangegaan. Samenloop voor Hoop dat met verschillende culturele instellingen zaken doet om een fantastisch evenement neer te kunnen zetten straks. Martijn Feenstra die een prachtig voetbalevenement wil neerzetten en waar ondergetekende de ambassadeur van mag zijn. Dáár mag wat geld heen! Nee! Daar móét geld heen. Dat is wat de Alphenaar op de been brengt en houdt. En dan heb ik het nog niet eens gehad over al die talloze prachtige en misschien ook wel minder prachtige koren die Alphen aan den Rijn rijk is en die amper het hoofd boven water kunnen houden.

Alphen aan den Rijn is een broedplaats van talent: Sanne Wallis de Vries, Brainpower, Salah Edin, Robert de Hoog, de Coronelletjes enz. enz. enz.

Laten we met zijn allen zorgen dat die broedplaats er kan blijven voor al die grote namen van de toekomst en dat begint in het klein, en niet met een megalomaan bouwproject!

8.                 Tot slot: onze gemeenteraad is er in meerderheid van overtuigd dat, omdat zij in meerderheid vóór het cultuurhuisplan is, het DUS betekent dat de meerderheid van de Alphense bevolking vóór is.

Het verleden wijst echter anders uit. Een paar jaar geleden, het staat een ieder waarschijnlijk nog vers in het geheugen, was een meerderheid van de raad tegen de herbouw van zwembad de Thermen. Koppig hielden zij vol. “Wij zijn in meerderheid tegen herbouw, DUS is de bevolking dat.” De praktijk wees echter anders uit. Na verschillende acties uit verschillende lagen van de bevolking, met behulp van een aantal politieke partijen die toen in de oppositie zaten, keerde het college, en de “meerderheid” in de raad, ten langen leste het besluit terug en werden er plannen gesmeed om te herbouwen. Nu, na een aantal jaar, staat dat ding er nóg niet, maar dat terzijde.

Dit is dus, beste lezeressen en lezers, waarom ik, Herr von Sohland (wat uiteraard gewoon mijn eigen naam is, alleen een beetje opgepimpt, dat mag als artiest), tegen het cultuurhuis ben. Nu kan ik mij best voorstellen dat u mij hierin volkomen gelijk geeft, of wellicht deels. Als dat zo is, schroom dan niet om deze petitie te ondertekenen op

http://alphenscultuurhuis.petities.nl/

Pax tecum!

 

Geplaatst door Freiherr von Sohland an der Spree zum Rothstein


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Coronavirus in Alphen vandaag 17:34

Minister Van Rijn brengt een bezoek aan Apotheek Ridderveld

Op woensdag 8 april heeft minister Van Rijn (medische zorg) Apotheek Ridderveld in Alphen bezocht. Hij sprak met de apothekers over de impact van het coronavirus op de farmaceutische zorgverlening.

Advertorial Winkels vandaag 17:18

Martinez komt bij je thuis!

Het paasweekend komt eraan. Brunchen met de familie zit er misschien niet in, maar wil je ondanks dat toch iets lekkers in huis hebben? Martinez Chocolatier bezorgt alle lekkernijen gewoon bij jou thuis!

Verkeer en vervoer vandaag 17:09

Maatregelen tegen geluidhinder Zuid-Hollandse rijkswegen bekend

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen.

Natuur en recreatie vandaag 16:31

Realisatie drie otteroversteekplaatsen eind april van start

Langs de Ziendeweg komen op drie plaatsen oversteekplaatsen voor otters. De bedreigde diersoort kan zich daardoor ongestoord tussen twee leefgebieden verplaatsen. De realisatie van deze oversteekplaatsen begint eind april.

Overige vandaag 15:37

Lentevreugd op de Alphense kinderboerderijen

Het is lente, en dat betekent dat er weer jonge dieren worden geboren. Normaal kun je de pasgeboren dieren bewonderen en knuffelen op de Alphense kinderboerderijen, maar dat gaat momenteel helaas niet door de coronacrisis. Geniet daarom van de jonge dieren met deze foto’s!

Coronavirus in Alphen vandaag 14:06

RIVM meldt 43 ziekenhuisopnames in gemeente Alphen

Op dinsdag 7 april werden geen nieuwe ziekenhuisopnames in de gemeente Alphen gemeld, maar op woensdag 8 april zijn 3 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het aantal komt hiermee op 43 patiënten uit de gemeente Alphen.