Advertorial Politiek

Slechts beperkte woningbouw in Gnephoekpolder

Woningbouw was het grootste heikele punt bij de coalitieonderhandelingen. GroenLinks wilde niet bouwen in de Gnephoek. Uiteindelijk is als compromis uit de bus gekomen dat in het zuidelijke deel van de polder wel degelijk gebouwd mag worden.

Onderhandelaar René Driesen (GroenLinks) legt uit dat dit te maken heeft met geven en nemen, maar vooral ook met het gegeven dat het om grond gaat met een geringe natuurwaarde. "Ik moest er wel een nachtje over slapen", zegt Driesen. "De woningen komen vooral op voorheen bebouwde grond in het Oude Rijn Zone gebied. Daarvan vonden wij dat er sowieso gebouwd mocht worden. We hebben ook bereikt dat er een permanente locatie voor het Gnephoek Voedselpark komt."

Marjon Verkleij (CDA) wijst op de mogelijke verplaatsing van de 's Molenaarsbrug. "Daarover moet gesproken worden met de provincie. De brug is een aantal jaren geleden voor een jaar of tien opgeknapt. Wij denken dat een verplaatsing in plaats van een vernieuwing veel oplost. Dan wordt de huidige weg langs de Oude Rijn ontlast en kun je vanaf de Maximabrug met een boog om een nieuwe wijk naar de Burgemeester Bruins Slotsingel."

Voor Nieuw Elan was dit compromis niet moeilijk. "Als uit het lopende onderzoek komt dat dit de beste bouwlocatie is, gaan we plannen maken", zegt André de Jeu. "Het is logisch om dan een weg aan te leggen in een lus om het zuidelijke deel van de Gnephoek."


Meer nieuws

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.