Advertorial Politiek

Welke taken krijgen de nieuwe wethouders in Alphen?

Alphen aan den Rijn heeft nieuwe wethouders. Drie van hen zetten hun werk grotendeels voort en er zijn twee nieuwkomers. De nieuwe coalitie van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks maakt wel dat de portefeuilles met de taakverdeling zijn aangepast.

In de vorige periode had de gemeente zes wethouders. Na het vertrek van de VVD werden dat er afgelopen zomer vijf. De nieuwe coalitie van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks vindt dat vijf wethouders werkbaar is en dat de verdeling binnen de portefeuilles goed uit de coalitieonderhandelingen is gekomen. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders gaat hier de komende vier jaar mee aan de slag.

Dit is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college:

Liesbeth Spies (burgemeester)
Integrale veiligheid en handhaving, Openbare orde en veiligheid, Integriteit, Juridische zaken, Dienstverlening, Facilitaire zaken, I&A, Ambassadeurschap regionaal, landelijk en internationaal.

Gerard van As (Nieuw Elan)
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Bouwen (projecten), Vastgoed, Omgevingswet, Economisch beleid (inclusief Evenementen en Alphen Marketing).

Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan)
Communicatie (in en met wijken), Beheer openbare ruimte (wijken en kernen), Democratisch akkoord (wijken en kernen), Onderwijs, Sport, Inkoop en aanbestedingen, Parkeren.

Kees van Velzen (CDA)
Verkeer en vervoer, Water en infrastructuur, Financiën, P&O, Groene Hart-economie, Toerisme, Recreatie, Greenport Boskoop, Plattelandsbeleid, Pilot gebiedsgericht werken (aantal dorpen), Projecten: Castellum, nieuwe bibliotheek, MFA's, Ipse De Bruggen.

Han de Jager (CDA)
Participatie, Jeugd en gezondheid, Welzijn, Zorg, Werk, Onderwijs (leerplicht, praktijkonderwijs, MBO en toelichting naar werk), Integratie.

Leo Maat (GroenLinks)
Energietransitie, Duurzaamheid, Landelijk gebied (natuur en biodiversiteit), Afval, Dierenwelzijn, Milieu, Cultuur en erfgoed, Vergunningen, Pilot gebiedsgericht werken (één wijk in Alphen Stad).

Op de foto v.l.n.r. Gert-Jan Schotanus, Han de Jager, Leo Maat, Kees van Velzen en Gerard van As.


Meer nieuws

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.