Gemeente Alphen aan den Rijn

Wethouder Gerard van As steekt ondernemers een hart onder de riem

Nu de coronamaatregelen weer aangescherpt zijn en ondernemers in uiteenlopende branches weer een klap krijgen, heeft wethouder Gerard van As een brief gestuurd aan alle Alphense ondernemers om hen een hart onder de riem te steken. 

“Ondanks alle inzet, creativiteit en geduld zijn wij er nog niet in geslaagd om het coronavirus met elkaar te bedwingen. Dat is een hard gelag, want we zien vitale bedrijven die het zwaar hebben en ondernemers die een hoge rekening betalen voor een crisis die ons allemaal raakt. Toch hebben we begin dit jaar bewezen dat het kán, het virus terugdringen, dus laten we alles op alles zetten om die kentering weer te maken”, zo begint Van As zijn brief.

Hart onder de riem

De afgelopen weken heeft de wethouder veel gesprekken gevoerd met ondernemers, waaruit naar voren kwam dat de impact op ondernemers groot is. “Velen spreken van een zorgelijke situatie, zowel voor individuele ondernemingen als voor hun werknemers.” Deze tijd vraagt van ondernemers dan ook veerkracht en doorzettingsvermogen. “Waar sommigen de deuren moeten sluiten, loopt bij anderen de klandizie terug. De markt verandert en de ruimte om daarop in te spelen is beperkt.”

Van As vervolgt: “Werknemers en klanten tonen zich vaak begripvol en flexibel, maar soms ook niet. Dan sluipt er een soort laksheid in, die we ons helaas niet kunnen veroorloven. We moeten strikt zijn en streng blijven, juist nu, om te voorkomen dat de tweede golf onze samenleving overspoelt.” In zijn brief spreekt Van As dan ook zijn waardering uit voor alle ondernemers. “Al die ondernemers die positief blijven, die hun bijdrage leveren om het coronavirus onder controle te krijgen en die zich inspannen om onze gemeente levendig te houden: hartelijk dank daarvoor en hou vol!”


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Politiek vandaag 13:38

Opkoopbescherming is juridische uitdaging voor gemeente

De Alphense gemeenteraad heeft eerder besloten een tijdelijke regeling  opkoopbescherming voor woningen in te voeren. Naar nu blijkt zitten hier haken en ogen aan. Er is namelijk twijfel over het nut van een opkoopbescherming.

Politiek vandaag 12:31

Alpherium stapelt containers definitief vier hoog

Het Alpherium, de Alphense overslagterminal, zal definitief containers vier hoog plaatsen. Er loopt al geruime tijd een proef waarvan de resultaten voldoen. De gemeenteraad gaat akkoord, maar heeft wel een verzoek neergelegd voor een ruimere groenvoorziening rond het complex.

Gezondheid en welzijn vandaag 10:19

Hecht GGD Hollands Midden ‘on tour’: HPV-prikbus bij treinstation Alphen aan den Rijn

Hecht GGD Hollands Midden gaat komende week op pad met een speciale HPV-prikbus. Van 5 tot en met 9 juni staat de duidelijk herkenbare blauwpaarse bus afwisselend bij treinstations Alphen aan den Rijn en Gouda. Dit in het kader van de ‘Mis ‘m niet’-campagne waarvoor staatssecretaris Van Ooijen op 31 mei het startschot gaf.