Josh Walet

Wethouder reageert uitgebreid op 'dildorellen': "De aanleiding voor dit publieke debat was onhandig van mijn kant"

De 'vibrator', die samen met de andere objecten uit de Hoorn des Tijds tentoongesteld wordt in Bibliotheek Alphen Centrum, heeft een hoop losgemaakt in de samenleving. Zelfs landelijke media gaven er aandacht aan. Wethouder Erik van Zuylen laat nu van zich horen en biedt in een uitgebreid bericht op Facebook zijn excuses aan voor hoe het is gelopen. "Ik had hier eerder een duidelijk standpunt in moeten nemen."

Toen begin oktober na 25 jaar de tijdcapsule Hoorn des Tijds geopend werd, was het opmerkelijkste voorwerp toch wel de vibrator die eruit werd gehaald. Het zorgde bij de aanwezigen voor een lach op hun gezicht, maar dat die vibrator zoveel los zou maken had niemand toen kunnen denken. 

De vibrator werd samen met de andere voorwerpen die uit de tijdcapsule kwamen naar de bibliotheek gebracht voor een tentoonstelling. Er kwam echter kritiek van SGP-raadslid Hans van Kuijk. Hij vond het tentoonstellen van de vibrator 'schokkend' en stond erop dat de vibrator op een minder prominente plek zou worden neergezet. De kunstenaar vond dit onzin en werkte hier niet aan mee. Daarbij was hij van mening dat het voorwerp al niet prominent in het zicht stond en zou het gaan om een massagestaaf in plaats van een vibrator, wat hij baseerde op een advertentie van 25 jaar geleden. De bibliotheek was ook niet van plan om hier gehoor aan te geven.

Wethouder Erik van Zuylen (cultuur) raakte er ook bij betrokken. Hij verzocht de bibliotheek begin deze week om het voorwerp te verplaatsen. In een algemene reactie aan de pers liet hij toen weten dat hij 'tegemoet wilde komen aan het bezwaar dat dit voorwerp als schokkend wordt ervaren'. Tegelijkertijd wees hij erop dat het slechts een verzoek is vanuit zijn kant, omdat de kunstenaar en de tentoonstellende partij uiteindelijk beslissen hoe ze de expositie inrichten. 

Tekst loopt door onder de foto

Vibrator-bibliotheek-hoorndestijds

Reactie op 'dildorellen'

Die reactie schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat, ook bij de lokale politieke partijen. De wethouder liet zaterdagochtend daarom uitgebreid van zich horen op Facebook met onderstaand bericht.

Over de dildorellen van 2021

Als wethouder krijg je veel berichten, vaak tijdens de overleggen die de hele dag doorgaan. Het e-mailtje van SGP-fractievoorzitter Hans van Kuyk waarin hij op hoge poten vroeg om zo snel mogelijk de vibrator/massagestaaf uit de bibliotheek te laten verwijderen zat daar maandag tussen. Anders zou dhr. Van Kuyk daar via de media en in de raad verder aandacht aan schenken.

Mijn eerst reactie was: waar maakt deze meneer zich druk om? Het belangrijkste argument van de SGP was dat in de bibliotheek ook veel (jonge) kinderen komen. Reden voor één van onze medewerkers (met mijn medeweten) om toch maar even contact op te nemen met de bibliotheek om te vragen of dit niet op een plek stond/staat waar veel (jonge) kinderen komen. Achteraf was dit onnodig. Vibrators vind je ook bij de Kruidvat, daar lopen kinderen ook regelmatig langs. Daarnaast is het gezond om met kinderen op een nuchtere manier over seks te praten als zij daar vragen over hebben.

Ik heb wel steeds benadrukt dat kunstenaars zelf over hun kunst gaan. Kunst gaat over het leven. Seks, liefde, maar ook haat, onmacht, geweld, angst en vreugde komen daarin voor en hebben daar een plek in. Soms kan kunst choqueren en discussie oproepen, wat juist één van de functies van cultuur is in de samenleving. De politiek moet zich daarbij afzijdig houden. Daarom ben ik ook blij met de reactie van de kunstenaar en de directrice van de bibliotheek op de ontstane commotie, waarbij zij pal staan voor de kunst. Eigenlijk ben ik ook wel blij met de kritiek van raadsleden en anderen. Die richt zich op mijn handelen, maar geeft wel een duidelijk statement af hoe we in Alphen met kunst omgaan. Met name kunst in de openbare ruimte levert nog regelmatig discussie op (Binnenlands Bestuur heeft daar deze zomer nog een hele serie over gemaakt). Mocht dit in onze gemeente voorkomen dan kunnen kunstenaars erop rekenen dat in ieder geval het overgrote deel van de gemeenteraad achter hen gaat staan.

Discussie en publiek debat is er ruimschoots geweest, wat eens te meer aantoont dat het kunstproject ‘Hoorn des Tijds’ zeer geslaagd is. Op 19 november wordt daar een mooi nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. De hoorn wordt dan feestelijk geopend op haar nieuwe plek in Kerk en Zanen. Tot 7 november kunnen daarvoor nieuwe spullen/gedichten/gedachten over de toekomst worden ingeleverd bij de bibliotheek. Daarna gaat de hoorn weer voor 25 jaar dicht.

De aanleiding voor dit publieke debat was echter onhandig van mijn kant, waarvoor ik hierbij mijn excuses aanbied. Ik denk dat René Driesen goed heeft gezien dat ik soms te veel uitga van een harmoniemodel. Ik had hier eerder een duidelijk standpunt in moeten nemen dat recht doet aan mijn eigen opvattingen en die van het college.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Limesjaar 2022 vandaag 12:21

ROMEINEN Schilder

Als je de geschiedenisboekjes moet geloven, hadden Romeinse vrouwen niks te vertellen. Thuis niet waar de pater familias het voor het zeggen had. Buitenshuis evenmin want de vrouw stond achter de kookpot. Gelukkig hoeven we die boekjes niet te geloven: vrouwen waren ook gewoon zelfstandig aan het werk.

Advertorial Theater vandaag 10:56

Superjuffie vliegt naar Theater Castellum

Woensdag 5 oktober is het de Dag van de Leraar. Castellum heeft een wel heel bijzondere juf die naar het theater komt vliegen, namelijk Superjuffie.

Werken vandaag 09:33

De nieuwste vacatures van week 39

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, check je hier. 

Advertorial Maatschappelijk gisteren 15:35

Stop financiële uitbuiting bij ouderen

Elk jaar worden in Nederland zo’n 30.000 senioren slachtoffer van financiële uitbuiting. Rabobank wil dit financieel misbruik bespreekbaar maken en het helpen te voorkomen.