Advertorial Politiek plein

Woningbouw voor iedereen volgens Nieuw Elan

Nieuw Elan wethouder Gerard van As spant zich sinds 2014 in om woningen te bouwen in de hele gemeente. Dat gaat niet vanzelf. Toch wordt er veel gebouwd, zowel in de stad als in de dorpen. Er staan nog veel plannen op stapel, maar dat is niet genoeg. Om voldoende woningen te bouwen, vooral voor de stadsbewoners, is het nodig om de Noordrand en de Gnephoek te ontwikkelen.

Het is niet gemakkelijk om voldoende woningen te bouwen. Er is een overspannen markt voor koopwoningen. Er is onvoldoende ruimte voor nieuwbouw. Er zijn hele lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen.

Plannen voor woningbouw worden vaak vertraagd om allerlei redenen, bijvoorbeeld tegenwerking van provincie Zuid-Holland of protesten van omwonenden. Daardoor veranderen plannen soms naar minder woningen, zoals de hoogbouw in Nieuwe Sloot of gaan zij niet door zoals in Koudekerk.

Speerpunten woningbouw

Desondanks is de vaart er goed in gekomen. Denk aan Stadshart Lage Zijde, Stationsomgeving, laatste deelgebied Kerk en Zanen, Rijnhaven-Oost, ombouwen van kantoorpanden en kleine projecten in de dorpen. Maar dit is niet genoeg. Nieuw Elan vindt daarom dat het absoluut noodzakelijk is om nieuwe gronden te bebouwen.

Wat Nieuw Elan betreft, wordt de komende jaren vooral gewerkt aan:

  • optimalisering woningbouw in de dorpen;
  • benutten van onorthodoxe locaties;
  • ontwikkelen van flexibele woningbouwlocaties;
  • ontwikkeling van Noordrand en Gnephoek.

Evenwichtige verdeling

Voor een evenwichtige verdeling van de woningen over alle inwoners is er voor bepaalde woningen een minimum percentage. Voor sociale woningen is dat 25 procent. Wordt dit aantal niet gehaald in een bepaald project, dan komen er meer in een ander project zodat per saldo altijd minstens aan deze norm wordt voldaan.

De echte nood zit echter bij mensen met een modaal inkomen, zij komen namelijk niet in aanmerking voor een sociale woning en er zijn domweg geen woningen beschikbaar met middenhuur of als betaalbare koop. Wethouder Van As is van mening dat bouwen voor deze grote groep de doorstroming bevordert, omdat er veel scheefwoners zijn in deze groep en zij dus een sociale huurwoning achterlaten en omdat hier veel samenwonenden starters zijn.

Vrije sector woningen mogen niet worden vergeten. Als deze niet in projecten worden opgenomen, worden woningen in de sociale en middenklasse onbetaalbaar. Bovendien stagneert dan de doorstroming.

Doelgroepen

Al jaren gaat speciale aandacht naar een aantal doelgroepen: starters, jongeren en ouderen. Verschillende projecten zijn dan ook specifiek op hen gericht. Voor jongeren worden tijdelijke locaties ingezet zoals St. Jozef en Noorderkeerkring in Alphen-Stad. Voor ouderen wordt gebouwd aan de Klompenmaker en naast het Bospark.

Het is onvermijdelijk dat een deel van de woningvoorraad voor nieuwkomers vanuit de regio wordt gebruikt. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt binnen de regio Holland Rijnland. Deze werken twee kanten op, nieuwkomers mogen zich in de gemeente Alphen aan den Rijn vestigen en Alphenaren mogen in een andere regionale gemeente gaan wonen.

Concreet

Nieuw Elan wil:

  • dat realistische en kansrijke plannen worden uitgevoerd;
  • inwoners betrekken bij bouwplannen en woonvisies;
  • particuliere (coöperatie) initiatieven ondersteunen om in groepsverband te kunnen bouwen;
  • dat bij nieuwbouw rekening gehouden wordt met bereikbaarheid en ontsluiting.

Er is een goede inventarisatie gemaakt met alle ideeën en plannen voor meer woningbouw in de hele gemeente, zowel in en bij de stad als in de dorpen. Kijk hiervoor naar het hoofdstuk Wonen in het verkiezingsprogramma op de website www.nieuwelan.nl.


Meer nieuws

Advertorial Onderwijs vandaag 17:09

25 jaar sportklassen bij het Scala College

In 1999 is het Scala College gestart met de sportklassen. Dit betekent dat dit schooljaar het 25-jarig jubileum wordt gevierd en dat was afgelopen week goed te merken op het Scala College. Het docententeam van Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft zich keihard ingezet om deze sportieve feestweek tot een succes te maken!

Politiek vandaag 16:17

Geen hulp in de huishouding meer voor 19 euro per maand

Het afschaffen van het abonnementstarief van 19 euro per maand voor hulp in de huishouding levert 1,5 miljoen per jaar op vanaf 2027. Tot nu toe betaalt gemeente Alphen aan den Rijn deze kosten. De Wmo-regeling huishoudelijke hulp wordt inkomensafhankelijk.

Overige vandaag 15:26

Dag van de Vluchteling gevierd met speciale bijeenkomst

Op 20 juni 2024, de Dag van de Vluchteling, bundelen Kwadraad, Participe, Friends for Friends, Mix Support en de Gemeente Alphen aan den Rijn hun krachten voor een bijzondere bijeenkomst. In Buurthuis De Mozaïek nodigen zij eenieder uit om samen de Dag van de Vluchteling te vieren. Een warme, multiculturele ontmoeting staat centraal, waarbij de nadruk ligt op het delen van verhalen, dromen, en het groeien als gemeenschap.

Sport vandaag 14:58

Girls-Only Basketball Clinic groot succes

'Basketball is een teamsport en je moet het samen doen, daar leer van hoe je met elkaar om moet gaan' en 'Goed de duimen achter de bal, anders krijg je hem tegen je neus', waren enkele van de tips die burgemeester Spies gaf aan de bijna dertig meiden die afgelopen zaterdag meededen aan de Girls-Only Basketball Clinic. De Clinic werd verzorgd door BV Alphia Tigers. Burgemeester Spies, zelf oud-basketballster bij BVA deed het welkomstwoord. “Basketball is een leuke sport, ik heb het altijd met plezier gedaan”, vertelde ze.

Politiek vandaag 14:43

Kinderboerderij Bospark wordt gesloten

Een van de kleine bezuinigingen op de gemeentelijke begroting is de voorgenomen sluiting van Kinderboerderij Bospark in 2026. De sluiting levert jaarlijks € 30.000 op.