Woningbouw voor iedereen volgens Nieuw Elan

Nieuw Elan wethouder Gerard van As spant zich sinds 2014 in om woningen te bouwen in de hele gemeente. Dat gaat niet vanzelf. Toch wordt er veel gebouwd, zowel in de stad als in de dorpen. Er staan nog veel plannen op stapel, maar dat is niet genoeg. Om voldoende woningen te bouwen, vooral voor de stadsbewoners, is het nodig om de Noordrand en de Gnephoek te ontwikkelen.

Het is niet gemakkelijk om voldoende woningen te bouwen. Er is een overspannen markt voor koopwoningen. Er is onvoldoende ruimte voor nieuwbouw. Er zijn hele lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen.

Plannen voor woningbouw worden vaak vertraagd om allerlei redenen, bijvoorbeeld tegenwerking van provincie Zuid-Holland of protesten van omwonenden. Daardoor veranderen plannen soms naar minder woningen, zoals de hoogbouw in Nieuwe Sloot of gaan zij niet door zoals in Koudekerk.

Speerpunten woningbouw

Desondanks is de vaart er goed in gekomen. Denk aan Stadshart Lage Zijde, Stationsomgeving, laatste deelgebied Kerk en Zanen, Rijnhaven-Oost, ombouwen van kantoorpanden en kleine projecten in de dorpen. Maar dit is niet genoeg. Nieuw Elan vindt daarom dat het absoluut noodzakelijk is om nieuwe gronden te bebouwen.

Wat Nieuw Elan betreft, wordt de komende jaren vooral gewerkt aan:

  • optimalisering woningbouw in de dorpen;
  • benutten van onorthodoxe locaties;
  • ontwikkelen van flexibele woningbouwlocaties;
  • ontwikkeling van Noordrand en Gnephoek.

Evenwichtige verdeling

Voor een evenwichtige verdeling van de woningen over alle inwoners is er voor bepaalde woningen een minimum percentage. Voor sociale woningen is dat 25 procent. Wordt dit aantal niet gehaald in een bepaald project, dan komen er meer in een ander project zodat per saldo altijd minstens aan deze norm wordt voldaan.

De echte nood zit echter bij mensen met een modaal inkomen, zij komen namelijk niet in aanmerking voor een sociale woning en er zijn domweg geen woningen beschikbaar met middenhuur of als betaalbare koop. Wethouder Van As is van mening dat bouwen voor deze grote groep de doorstroming bevordert, omdat er veel scheefwoners zijn in deze groep en zij dus een sociale huurwoning achterlaten en omdat hier veel samenwonenden starters zijn.

Vrije sector woningen mogen niet worden vergeten. Als deze niet in projecten worden opgenomen, worden woningen in de sociale en middenklasse onbetaalbaar. Bovendien stagneert dan de doorstroming.

Doelgroepen

Al jaren gaat speciale aandacht naar een aantal doelgroepen: starters, jongeren en ouderen. Verschillende projecten zijn dan ook specifiek op hen gericht. Voor jongeren worden tijdelijke locaties ingezet zoals St. Jozef en Noorderkeerkring in Alphen-Stad. Voor ouderen wordt gebouwd aan de Klompenmaker en naast het Bospark.

Het is onvermijdelijk dat een deel van de woningvoorraad voor nieuwkomers vanuit de regio wordt gebruikt. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt binnen de regio Holland Rijnland. Deze werken twee kanten op, nieuwkomers mogen zich in de gemeente Alphen aan den Rijn vestigen en Alphenaren mogen in een andere regionale gemeente gaan wonen.

Concreet

Nieuw Elan wil:

  • dat realistische en kansrijke plannen worden uitgevoerd;
  • inwoners betrekken bij bouwplannen en woonvisies;
  • particuliere (coöperatie) initiatieven ondersteunen om in groepsverband te kunnen bouwen;
  • dat bij nieuwbouw rekening gehouden wordt met bereikbaarheid en ontsluiting.

Er is een goede inventarisatie gemaakt met alle ideeën en plannen voor meer woningbouw in de hele gemeente, zowel in en bij de stad als in de dorpen. Kijk hiervoor naar het hoofdstuk Wonen in het verkiezingsprogramma op de website www.nieuwelan.nl.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Evenementen vandaag 15:50

Laatste 500 tickets voor de Zomerspektakel Vrijdag nu in de verkoop

Sta jij straks op het Zomerspektakel aan het Meer om zoals vanouds lekker te zingen en te dansen op muziek van Anouk, Snelle en Kensington? Scoor dan nog snel je tickets, want met tweeënhalve week op de teller zijn er nog maar 500 kaarten beschikbaar.

Advertorial Maatschappelijk vandaag 15:01

Nieuw initiatief in de regio: “De Coöperatiekring Leiden-Haaglanden”

Gelijke kansen voor alle kinderen. Het is een mooi uitgangspunt, maar de praktijk is weerbarstig. Afgelopen jaren nam de kansenongelijkheid in de regio Leiden-Haaglanden verder toe. Door de coronacrisis raakten kinderen in een achterstandssituatie verder achterop. De Coöperatiekring Leiden-Haaglanden wil daar verandering in brengen. Door financiële ondersteuning van concrete projecten zoals extra taallessen of de coaching van ouders.

Politiek vandaag 14:16

Aanleg fietsbrug over Aarkanaal start na de zomer

Na enige vertraging plus oplopende kosten wordt de geplande fietsbrug over het Aarkanaal in het verlengde van de Burgemeester Bruins Slotsingel na de zomer aangelegd. Naar verwachting kunnen de eerste Alphense fietsers en voetgangers in het voorjaar van 2024 de brug in gebruik nemen.

Wonen en bouwen vandaag 13:29

Sloopterrein Rode Dorp wordt vanaf donderdag eindelijk volledig afgesloten

Aankomende donderdag en vrijdag wordt in het Rode Dorp dan eindelijk de gehele bouwplaats voor de nieuwbouw van fase 2 afgesloten met hekken. “Daarmee maken we een afgesloten bouwplaats, een veilige omgeving waarbinnen we de oude woningen kunnen slopen en de nieuwe woningen kunnen opbouwen.”