Woningbouw voor iedereen volgens Nieuw Elan

Nieuw Elan wethouder Gerard van As spant zich sinds 2014 in om woningen te bouwen in de hele gemeente. Dat gaat niet vanzelf. Toch wordt er veel gebouwd, zowel in de stad als in de dorpen. Er staan nog veel plannen op stapel, maar dat is niet genoeg. Om voldoende woningen te bouwen, vooral voor de stadsbewoners, is het nodig om de Noordrand en de Gnephoek te ontwikkelen.

Het is niet gemakkelijk om voldoende woningen te bouwen. Er is een overspannen markt voor koopwoningen. Er is onvoldoende ruimte voor nieuwbouw. Er zijn hele lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen.

Plannen voor woningbouw worden vaak vertraagd om allerlei redenen, bijvoorbeeld tegenwerking van provincie Zuid-Holland of protesten van omwonenden. Daardoor veranderen plannen soms naar minder woningen, zoals de hoogbouw in Nieuwe Sloot of gaan zij niet door zoals in Koudekerk.

Speerpunten woningbouw

Desondanks is de vaart er goed in gekomen. Denk aan Stadshart Lage Zijde, Stationsomgeving, laatste deelgebied Kerk en Zanen, Rijnhaven-Oost, ombouwen van kantoorpanden en kleine projecten in de dorpen. Maar dit is niet genoeg. Nieuw Elan vindt daarom dat het absoluut noodzakelijk is om nieuwe gronden te bebouwen.

Wat Nieuw Elan betreft, wordt de komende jaren vooral gewerkt aan:

  • optimalisering woningbouw in de dorpen;
  • benutten van onorthodoxe locaties;
  • ontwikkelen van flexibele woningbouwlocaties;
  • ontwikkeling van Noordrand en Gnephoek.

Evenwichtige verdeling

Voor een evenwichtige verdeling van de woningen over alle inwoners is er voor bepaalde woningen een minimum percentage. Voor sociale woningen is dat 25 procent. Wordt dit aantal niet gehaald in een bepaald project, dan komen er meer in een ander project zodat per saldo altijd minstens aan deze norm wordt voldaan.

De echte nood zit echter bij mensen met een modaal inkomen, zij komen namelijk niet in aanmerking voor een sociale woning en er zijn domweg geen woningen beschikbaar met middenhuur of als betaalbare koop. Wethouder Van As is van mening dat bouwen voor deze grote groep de doorstroming bevordert, omdat er veel scheefwoners zijn in deze groep en zij dus een sociale huurwoning achterlaten en omdat hier veel samenwonenden starters zijn.

Vrije sector woningen mogen niet worden vergeten. Als deze niet in projecten worden opgenomen, worden woningen in de sociale en middenklasse onbetaalbaar. Bovendien stagneert dan de doorstroming.

Doelgroepen

Al jaren gaat speciale aandacht naar een aantal doelgroepen: starters, jongeren en ouderen. Verschillende projecten zijn dan ook specifiek op hen gericht. Voor jongeren worden tijdelijke locaties ingezet zoals St. Jozef en Noorderkeerkring in Alphen-Stad. Voor ouderen wordt gebouwd aan de Klompenmaker en naast het Bospark.

Het is onvermijdelijk dat een deel van de woningvoorraad voor nieuwkomers vanuit de regio wordt gebruikt. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt binnen de regio Holland Rijnland. Deze werken twee kanten op, nieuwkomers mogen zich in de gemeente Alphen aan den Rijn vestigen en Alphenaren mogen in een andere regionale gemeente gaan wonen.

Concreet

Nieuw Elan wil:

  • dat realistische en kansrijke plannen worden uitgevoerd;
  • inwoners betrekken bij bouwplannen en woonvisies;
  • particuliere (coöperatie) initiatieven ondersteunen om in groepsverband te kunnen bouwen;
  • dat bij nieuwbouw rekening gehouden wordt met bereikbaarheid en ontsluiting.

Er is een goede inventarisatie gemaakt met alle ideeën en plannen voor meer woningbouw in de hele gemeente, zowel in en bij de stad als in de dorpen. Kijk hiervoor naar het hoofdstuk Wonen in het verkiezingsprogramma op de website www.nieuwelan.nl.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Sport vandaag 16:26

Synchroonzwemsters van AZC Alphen zijn Nederlands kampioen

Afgelopen weekend deden maar liefst 28 dames van AZC Synchroon mee aan de Nederlands Kampioenschappen Senioren en Masters in Zwolle. Op twee onderdelen werd goud behaald en daarnaast neemt de club ook een bronzen medaille mee naar huis.

Overige vandaag 15:47

Betere bescherming voor molenbiotopen alle Alphense molens

De Rijnlandse Molenstichting diende bezwaarschriften in over de forse aantasting van de molenbiotoop van de Vrouwgeestmolen in Alphen aan den Rijn. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente nu alle molenbiotopen in de bestemmingsplannen onderzocht.

Advertorial Theater vandaag 12:50

Tweede bijeenkomst: verhalen delen uit het Rooie Dorp

Het Rooie Dorp in Alphen aan den Rijn is een markante plek vol verhalen die het waard zijn om verteld te worden. Parkvilla gaat samen met de bewoners deze verhalen laten zien in de vorm van een theaterstuk. 

Verkeer en vervoer vandaag 11:42

Nieuw plan voor tankstation en snellaadplekken langs N207

Ondernemer Peter van Eijk heeft plannen om langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden een nieuw tankstation te bouwen. Het onbemande TinQ-station komt bij de rotonde van de N207 en de Vriezenweg, aan de kant van Leimuiden.