Woonforte / de Architekten Cie.

Woningen in de omgeving van Kerk en Zanen: deze plekken hebben potentie

Alphen-stad kampt met een tekort aan woningen. Daarom heeft wethouder Gerard van As een lijst met binnenstedelijke onorthodoxe woningbouwlocaties voor Alphen-Stad samengesteld. Hier lees je wat er in de omgeving van Kerk en Zanen mogelijk is.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft wethouder Van As een inventarisatie gemaakt van potentiële woningbouwlocaties voor Alphen-Stad, waarbij ook de haalbaarheid is uitgezocht. Dit zijn voornamelijk zogeheten postzegellocaties, kleine locaties waar een aantal woningen tussen bestaande bebouwing kunnen worden gepast. Op de korte termijn wordt hierdoor een aantal mensen aan een woning geholpen, maar het lost de achterstand niet op.

Woningen aan de Noorderkeerkring

Op dit moment is de locatie aan de Noorderkeerkring, waar voorheen GGZ Rivierduinen was gevestigd, tijdelijk ingericht als woonruimte voor jongeren. Deze locatie is gekocht door Woonforte. Op deze locatie worden sociale huurwoningen en een aantal zorgwoningen gerealiseerd, die naar verwachting in 2024 verhuurd kunnen worden. Een extern bureau zal een bestemmingsplan voor de woningen opstellen.

Woningen langs het spoor

Planvorming voor woningen langs het spoor is in volle gang. Daar zijn de afgelopen jaren al diverse woningen gerealiseerd, maar er ligt ook een schetsplan klaar voor blok 22/23. Van As noemt woningbouw op deze locaties dan ook zeer kansrijk. “Er vinden gesprekken plaats met Woonforte over de risicoverdeling en voorwaarden waaronder de gemeente de gronden zal leveren. Afhankelijk van het uiteindelijke schetsplan zal blijken of het door Woonforte voorgestane woningbouwplan past binnen de contouren zoals vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan Alphen-Stad.”

Woningen op de Euromarkt

Aan de Euromarkt zitten momenteel bedrijven en winkels, waaronder veel Perifere Detailhandel Vestigingen. Dit houdt in dat er veel detailhandel zit dat moeilijk inpasbaar is in bestaande winkelgebieden in verband met oppervlakte en bevoorrading van de winkel.

“De locatie is particulier eigendom (meerdere eigenaren). Momenteel wordt onderzocht of woningbouw kan worden toegevoegd, met behoud van (het grootste deel) van de huidige functies, zodat het gebied kan verkleuren van een bedrijfslocatie naar een gemengd gebied.” De studies hiervoor zijn nog in de verkennende fase.

Om woningen op deze locatie te realiseren is in ieder geval ook een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Daarom is deze locatie volgens Van As ‘mogelijk kansrijk’. Ook zegt hij: “Gezien externe partijen eigenaar zijn van de locatie is het praktischer om daar te zijner tijd een aparte ruimtelijke procedure voor te voeren.”

Woningen aan de Sacharovlaan

Het momenteel leegstaande kantoorgebouw van Frames aan de Sacharovlaan zal plaatsmaken voor 190 woningen. Om een mix van verschillende woningen te creëren, zal minimaal 25 procent sociale huur en minimaal 10 procent middenhuur zijn. Van de koopwoningen is 55 tot 65 procent middenduur en duur.

Het plan voor woningen aan de Sacharovlaan is recentelijk nog gewijzigd. Dit na protest van omwonenden, die van mening waren dat ze door de nieuwbouw minder zon en privacy kregen. Ook het parkeren baarde hen zorgen. Ten opzichte van het eerste plan is er meer ruimte ontstaan tussen een van de gebouwen en de omwonenden. Ook krijgt dit gebouw een verdieping minder. Om het aantal woningen gelijk te houden krijgt de woontoren in het andere gebouw twee verdiepingen meer.

Op de foto: een impressie van de toekomstige woningen aan de Noorderkeerkring.

Bovenstaande locaties zijn op de kaart aangegeven met nummer 1, 2, 6 en 17.

postzegellocaties onorthodoxe woningbouwlocties alphen-stad plattegrond.PNG


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Wonen en bouwen gisteren 16:37

Durf te dromen!

Koop een woning met 5% korting. Droom je van een eigen huis? Maar zijn koopwoningen op dit moment te duur voor je? Grijp dan jouw kans!