Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningnood hoog genoeg om Gnephoekpolder te bebouwen

Hoe Alphen-Stad de woningnood op gaat lossen, is een hele goede vraag. Er is echter geen enkel 'goed' antwoord. Op dit moment is het plan voor de Noordrand in ontwikkeling en is de polder Gnephoek in onderzoek. Maar, Alphen mag van provincie Zuid-Holland alleen bouwen binnen de stadsgrenzen in inbreilocaties.

Onder aanvoering van de VVD is voor de zomer een motie aangenomen waarin duidelijkheid wordt gevraagd over de plannen voor de Gnephoek. Omdat duidelijkheid uitblijft in de Propositie Alphen aan den Rijn, is woensdagavond 29 september een extra raadscommissievergadering gehouden.

Uit de standpunten blijkt dat het gros van de politieke partijen geen bezwaar heeft tegen bouwen in de Gnephoek. De als ‘hockeystick’ aangeduide locatie langs de Heijmanswetering is zelfs in het coalitieakkoord opgenomen.

Bouwen in hele Gnephoek

Ook tegen bouwen in de hele Gnephoek is weinig bezwaar. Het vullen van de als Kleine Bypass aangeduide locatie, begrensd door een nieuwe rondweg van de Maximabrug naar de Burgemeester Bruins Slotsingel, is geen probleem.

Voor de rest van de polder geldt dat er bij de SP bezwaren zijn voor wat betreft de projectontwikkelaars die gronden in eigendom hebben en die wellicht en slaatje willen slaan uit de woningnood.

De enige echte tegenstand komt van GroenLinks die de natuur wil behouden. Omdat dit ook zo in het coalitieakkoord is opgenomen, houden coalitiepartners CDA en Nieuw Elan zich op de vlakte tijdens het gesprek.

Verkiezingsgerammel

Dat de coalitie zich aan haar eigen akkoord wil houden, is op zichzelf niet verbazingwekkend. Het is echter geen geheim dat zowel Nieuw Elan als CDA eigenlijk de Gnephoek gewoon als goede woningbouwlocatie zien. Om coalitiepartner GroenLinks op dit moment in de steek te laten, is echter een stap te ver.

Het onderwerp wordt in november meer acuut omdat dan de Omgevingsvisie wordt behandeld. Daarin is het verstandig om de Gnephoekpolder als ontwikkellocatie op te nemen om de woningbouw niet te frustreren op middellange termijn. Aldus de VVD die hiervoor een amendement in zal dienen.

Het zou dan ook zomaar kunnen dat Nieuw Elan en CDA in november alsnog overstag gaan en voor de Gnephoek als ontwikkellocatie zijn. Dit omdat dan alle partijen toch wel in verkiezingsmodus zitten voor een nieuwe gemeenteraad in maart 2022.

Lange termijnvisie

Wethouder Gerard van As van wonen is blij met de inbreng van de fracties. "We moeten echt de woningnood oplossen. Binnenstedelijk is echt geen optie meer, het kan gewoon niet. Zelfs de 'hockeystick' in de Gnephoek, waar we het over eens zijn, is nog niet gelukt. Er zijn overal problemen."

De wethouder denkt dat de enige echte oplossing een goede uitleglocatie is: "We kunnen met de hele Gnephoekpolder de komende dertig jaar genoeg woningen bouwen voor onze eigen inwoners. Maar we hebben wel zes tot acht jaar tijd nodig om dat voor te bereiden. Wij zijn nu verantwoordelijk voor de planning op lange termijn. Men schrikt van 25.000 woningen, maar als dat gefaseerd gaat, bouwen we alleen wat we nodig hebben."

Van As wil nu vooral graag dat de gemeenteraad met een goed standpunt komt, zodat hij verder kan praten met de hogere overheden met de hele raad achter zich.

Propositie Alphen aan den Rijn

Propositie Alphen aan den Rijn is een document waarin de gewenste ontwikkeling staat beschreven om duurzaam te ontwikkelen. De beoogde locaties bieden plaats aan ongeveer 10.000 woningen. Het gaat daarbij om woningen in de dorpen en om een uitbreiding van de stad aan de noordkant.
In de middellange en lange termijnvisie wordt geen kant-en-klare oplossing aangedragen voor de woningnood. Wel is duidelijk dat de komende tientallen jaren duizenden woningen nodig zijn voor de eigen inwoners, omdat er in totaal te weinig woningen zijn en omdat er voor bepaalde groepen helemaal geen woningen zijn.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Politiek vandaag 13:38

Opkoopbescherming is juridische uitdaging voor gemeente

De Alphense gemeenteraad heeft eerder besloten een tijdelijke regeling  opkoopbescherming voor woningen in te voeren. Naar nu blijkt zitten hier haken en ogen aan. Er is namelijk twijfel over het nut van een opkoopbescherming.

Politiek vandaag 12:31

Alpherium stapelt containers definitief vier hoog

Het Alpherium, de Alphense overslagterminal, zal definitief containers vier hoog plaatsen. Er loopt al geruime tijd een proef waarvan de resultaten voldoen. De gemeenteraad gaat akkoord, maar heeft wel een verzoek neergelegd voor een ruimere groenvoorziening rond het complex.

Gezondheid en welzijn vandaag 10:19

Hecht GGD Hollands Midden ‘on tour’: HPV-prikbus bij treinstation Alphen aan den Rijn

Hecht GGD Hollands Midden gaat komende week op pad met een speciale HPV-prikbus. Van 5 tot en met 9 juni staat de duidelijk herkenbare blauwpaarse bus afwisselend bij treinstations Alphen aan den Rijn en Gouda. Dit in het kader van de ‘Mis ‘m niet’-campagne waarvoor staatssecretaris Van Ooijen op 31 mei het startschot gaf.