Woonvisie wordt gesteund door de gemeenteraad

Ondanks het een en ander aan politiek gekissebis, krijgt de woonvisie steun van de gemeenteraad. Dat betekent dat Alphen aan den Rijn een plan gaat bespreken met inwoners en overheden om in de toekomst op de grens van Alphen-Stad en de polders te bouwen.

"We gaan in de woonvisie uit van onze eigen behoefte aan woningen en daarvoor gebruiken we de huidige cijfers. Tot aan 2025 weten we zeker welke woningen we nodig hebben. Tot aan 2030 kunnen we een goede prognose maken. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden", meldt wethouder Gerard van As. In de woonvisie wordt gekeken naar de toekomst. In de komende paar jaar wordt zoveel gebouwd, dat Alphen-Stad in 2025 vol zit. Als er nu geen visie komt op de toekomst, zit daarna de stad op slot. Dat wil Van As voorkomen. De woonvisie is donderdag 14 september met de politieke partijen besproken.

Het is niet zo dat er nu voldoende woningen kunnen worden gebouwd. "We hebben een behoefte van 4000 woningen in de komende tien jaar, maar we kunnen er maar 3000 bouwen op de inbreilocaties", meldt Bas Wienbelt (VVD). "Waar gaan we de andere 1000 dan bouwen?" Verschillende partijen vinden de woonvisie een mooi idee, maar missen concrete plannen. En dat, zo meldt de wethouder, is precies de bedoeling. "We willen dit idee bespreken met onze inwoners, met dorpsraden, met de provincie, met het waterschap. Kortom: we willen dat de woonvisie ons idee voor de toekomst wordt."

Sociale huur
Daarna pas worden er concrete plannen gemaakt en wordt een aantal bestaande plannen opnieuw bekeken. Bijvoorbeeld kleine plannen in verschillende dorpen en ook de plannen vanuit de Oude Rijn-zone, waarbij de strook tussen de N11 en de rivier tussen Alphen en Leiden wordt benut. Maar: "Er moeten geen oude plannen zomaar opnieuw worden opgepakt."
De herhaalde vraag van onder meer SP om meer sociale huurwoningen is niet helemaal realistisch. "In de gemeente zijn voldoende sociale huurwoningen. Plus: voor alle leegstaande kantoorpanden zijn plannen voor verbouw naar goedkope appartementen."

Doelgroepen
Er zijn wel te weinig woningen voor bepaalde doelgroepen. Starters, alleenwonenden en het middensegment zijn groepen die in de knel komen. In de dorpen zijn het vooral woningen voor jonge gezinnen die ontbreken. Naast het uitwerken van de woonvisie wordt de komende tijd ook gekeken naar concrete bouwplannen in de dorpen.

Met de woonvisie wordt door de gemeenteraad ingestemd tijdens de raadsvergadering van 21 september.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek gisteren 18:01

Bouwen in de Gnephoekpolder is lange termijn planning

De provincie Zuid-Holland is tegen nieuwbouw in de Gnephoek. Daarnaast zijn aan de zuidrand bedrijven gevestigd die niet zomaar kunnen verhuizen. Bovendien is de gemeente  geen grondeigenaar. Op de lange termijn is de Gnephoekpolder echter de ideale locatie voor een nieuwe woonwijk aan de rand van Alphen-Stad.

Politiek gisteren 17:09

Twee inwoners uit Alphen de dupe van kinderopvangtoeslag affaire

Eerder dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat er ook in Alphen aan den Rijn slachtoffers zijn van de kinderopvangtoeslagen affaire. SP had hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Uit de antwoorden blijkt dat recentelijk twee inwoners uit Alphen zich hierover bij de gemeente hebben gemeld.

Verkeer en vervoer gisteren 16:40

Gratis gehandicaptenparkeerapp slaat nog niet aan

In juni 2019 had de gemeente Alphen aan den Rijn een primeur: als eerst gemeente van Nederland werd het mogelijk om te parkeren met een gratis gehandicaptenparkeerapp (GPA). Maar doordat een overgrote meerderheid van de kaarthouders de app nog niet gebruikt, moet een handhaver achter de nieuwe scanauto aanrijden.

Blog Opinie gisteren 16:01

Gelijkspel is een teleurstelling voor ARC, Alphense Boys haakt op alle fronten af

ARC kreeg zaterdag 15 februari bezoek van Capelle waarvan de uitwedstrijd redelijk simpel met 2-1 werd gewonnen. Dat zou dus op eigen veld opnieuw moeten kunnen, want de voormalige derde divisionist stond acht plekken lager op de ranglijst en moet hard knokken om een nieuwe degradatie te voorkomen.

Advertorial Cultuur gisteren 15:19

Voorjaarsvakantie in Parkvilla

Het is bijna vakantie! Op maandag 24 februari begint in Alphen de voorjaarsvakantie. Daarom draait Parkvilla twee leuke kinderfilms voor alle leeftijde: 'De Grote Boze Vos' en ‘Solan & Ludwig gaan naar de maan’.

Calamiteiten gisteren 14:53

Politie helpt jonge beschonken vrouwen

Afgelopen weekend hebben twee jonge vrouwen iets te diep in het glaasje gekeken. Zij konden niet meer op eigen kracht thuiskomen en hadden de hulp van de politie nodig.