Christen Unie

WOW! Waardig Ouder Worden in Alphen aan den Rijn

Niet over ouderen praten, maar juist in gesprek gaan met mensen die ouder worden of al een dagje ouder zijn. Dat is het doel dat de ChristenUnie voor ogen had toen de partij het belevingsonderzoek voorstelde aan de wethouder.

Dit belevingsonderzoek is een nieuwe stap in de richting die de ChristenUnie voor ogen staat: senioren in Alphen aan den Rijn kunnen zo zelfstandig mogelijk blijven wonen en meedoen in de Alphense samenleving, eventueel met begeleiding en ondersteuning. Hierbij ligt de nadruk dus op preventie: voorkomen dan wel uitstellen dat inwoners zich niet meer verantwoord zelfstandig thuis kunnen redden.

De gemeente gaat volgens de wens van de ChristenUnie rechtstreeks met senioren in gesprek om ook meer diepgaande informatie op te kunnen halen wat betreft ervaringen, wensen en behoeften. Het onderzoek wordt medio 2020 onder senioren uitgevoerd en zal gaan over de periode 2018 tot en met 2021. De looptijd van het Uitvoeringsplan Senioren van de gemeente Alphen aan den Rijn (2018 – 2021) is dan voor de helft verstreken. Er wordt ook alvast vooruitgekeken naar de volgende periode (2022 en verder). Per periode kan een belevingsonderzoek plaatsvinden.

In juli 2018 heeft ChristenUnie het initiatief genomen tot de motie Waardig Ouder Worden, die raadsbreed steun kreeg. In november 2018 werd het Uitvoeringsplan Senioren in de vergadering van de gemeenteraad vastgesteld.

De ChristenUnie heeft in november 2018 ingestemd met het Uitvoeringsplan Senioren dat is gebaseerd op de motie WOW!, die bestond uit de volgende onderdelen:

  • Lokaal woonakkoord
  • Dementievriendelijke gemeente
  • Lokale aanpak eenzaamheid
  • Maatwerk in alle buurten, dorpen en wijken
  • Betaalbaar sporten en bewegen

Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie vandaag 20:02

Geen valse beloftes meer voor de Molukse gemeenschap

Op 10 oktober jl. vond op het Gemeentehuis Alphen aan den Rijn de commissiebehandeling met betrekking tot het sociaal en maatschappelijk domein plaats inzake het voorstel van het college aan de raad over de 2e fase van de herijking dorps- en buurthuizen.  

Gemeente vandaag 17:51

Nieuwe aanpak tegen Japanse Duizendknoop

Gemeente Alphen aan den Rijn start een proef met een nieuwe bestrijdingsmethode voor Japanse duizendknoop. Het gaat om een elektrische onkruidbestrijder die heel gericht onkruid aanpakt.

Politiek vandaag 17:23

Pilot met vast team voor groenbeheer per dorp of buurt

Gemeente Alphen aan den Rijn voert een pilot uit om met een vast team een buurt of dorp te onderhouden. Dezelfde groenmedewerkers werken een aantal dagen per week op dezelfde locatie. Daardoor kan een buurt de prioriteiten zelf bepalen.

Advertorial Horeca vandaag 16:54

Speciaalbieren voor het uitkiezen bij De Bierentuin

Alphen aan den Rijn is een bierentuin rijker. In de Hooftstraat is sinds kort De Bierentuin gevestigd, een plek waar de speciaalbieren vol in het zicht staan en eigenaar Willem Peter altijd in is voor een praatje.  

Horeca vandaag 16:15

Restaurantweek: Bowling Alphen

Van 31 oktober tot en met 10 november 2019 wordt de Alphens Restaurantweek georganiseerd. Wij brengen je in de gelegenheid om kennis te maken met de beste restaurants in Alphen. Deze keer zetten we Bowling Alphen in de schijnwerpers.