Josh Walet

Zo staat het ervoor met de Oekraïense vluchtelingen in Alphen aan den Rijn

De inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari bracht een grote vluchtelingenstroom op gang. In Alphen aan den Rijn is Nieuwe Sloot ingericht als crisisnoodopvanglocatie en zijn diverse locaties aangewezen waar vluchtelingen langer kunnen verblijven. Hoe het ervoor staat lees je hier.

In onze gemeente hebben we op dit moment diverse vormen van opvanglocaties. Te beginnen bij de centrale crisisnoodopvang Nieuwe Sloot. Deze locatie is volledig in beheer en onder regie bij de Veiligheidsregio en beschikt over 100 bedden. Daarnaast hebben we nog een crisisnoodopvanglocatie: de Hil in Benthuizen. Deze locatie kan binnen 24 uur operationeel zijn, indien Nieuwe Sloot niet over afdoende plekken beschikt. De Hil beschikt over 50 bedden. Het uitgangspunt is vluchtelingen zo spoedig als mogelijk door te plaatsen van een crisisnoodopvanglocatie naar een noodopvanglocatie.

Naast de crisisnoodopvanglocaties, waar de vluchtelingen maximaal 3x24 uur verblijven, zijn er noodopvanglocaties van de gemeente, te weten de Genielaan en de Noorderkeerkring. Daar kunnen de vluchtelingen zes maanden verblijven. De derde vorm van opvang is de particuliere noodopvang, die in twee verschillende vormen voorkomt. Ten eerste via de gemeente: mensen hebben zich bij de gemeente aangemeld om vluchtelingen op te vangen. Ten tweede de opvang bij particulieren thuis, waarbij de gemeente geen rol heeft gehad. Daarnaast is in afstemming met Ipse de Bruggen een bijzondere locatie vorm gegeven. Op dit moment wordt daar een groep van 30 Oekraïners opgevangen, waaronder 9 kinderen met een beperking.

Uitbreiding noodopvanglocaties

Om aan de volledige taakstelling te kunnen blijven voldoen en eveneens rekening houdend met de nijpende kwestie van de ‘reguliere’ vluchtelingen, is een uitbreiding nodig van de noodopvanglocaties. “Daartoe is een inventarisatie uitgevoerd naar meerdere locaties binnen het gemeentelijke grondgebied. Op basis van deze inventarisatie is naast de Genielaan en de Noorderkeerkring gezocht naar locaties voor noodhuisvesting. Vanuit het vraagstuk om snel noodhuisvesting voor de vluchtelingen te realiseren wordt een meersporenbeleid uitgewerkt”, aldus de gemeente.

Het gaat om huisvesting van vluchtelingen in bestaande bouw (Genielaan en Noorderkeerkring) en het huisvesten van vluchtelingen in tijdelijke noodhuisvestingslocaties. “Voor de tijdelijke noodhuisvesting hebben wij inmiddels tijdelijke wooneenheden aangeschaft. Ook zijn meerdere locaties onderzocht en beoordeeld op onder andere snelle beschikbaarheid, inzetbaar voor langere termijn (1 tot 3 jaar) en het liefst in eigen beheer (gemeentegrond). De voorkeurslocatie voor het college is de Zaagmolenweg, maar deze is door Provincie Zuid Holland afgewezen vanwege de ligging buiten de contour en de aanwezigheid van het vogelweidegebied. Wij gaan nog in gesprek met de provincie over deze afwijzing.”

Andere locaties zijn wel andere locaties buiten de kern Alphen geselecteerd voor noodopvang. Het gaat om de locatie Puttelaan in Boskoop, waar in de tweede helft van juni 60 bedden kunnen worden gerealiseerd in de vorm van een tijdelijke wooneenheid. Verder wordt gekeken naar de Dijk en Geerweg in Benthuizen en Weidelanden en Katjespolder in Hazerswoude Dorp als tijdelijke wooneenheid. Als extra locatie wordt ook ingezet op de Dorpstraat te Koudekerk. In de tweede helft van mei is daar een bestaand pand aangepast naar een plek waar plek is voor maximaal 30 bedden.

Leefgeld, werken en onderwijs

Naast de realisatie van (crisis)noodopvangplekken, is ook gewerkt aan het toegankelijk maken dan wel beschikbaar stellen van inkomen, werk, onderwijs, medische zorg en dagbesteding/ begeleiding/ ondersteuning. Zo krijgen Oekraïense vluchtelingen leefgeld uitbetaald, wat op diverse locaties contant plaatsvindt met weekbetalingen. De uitbetaling van het leefgeld voor particuliere opvanglocaties is in voorbereiding en is inmiddels ook gestart.

In samenwerking met het werkgeversservicepunt kunnen Oekraïense vluchtelingen ook werken. Met een groep van 25 vluchtelingen wordt daar een start mee gemaakt om ervaring op te doen en vervolgens het proces waar nodig te optimaliseren. Zelfstandig werk zoeken is ook mogelijk. Wat betreft onderwijs voor kinderen is op het Groene Hart Leerpark een ISK (internationale schakelklas) opgericht voor Oekraïense vluchtelingen, wat onlangs van start is gegaan. De verwachting is dat in mei nog een ISK start. Het primair onderwijs wordt georganiseerd op drie centrale locaties, dichtbij de kinderen, zodat zij zoveel mogelijk op de fiets naar school kunnen: buurtcentrum Kerk & Zanen, buurtcentrum De Zwanenburcht en buurtcentrum De Juffrouw.

Meer geld nodig

Door de raad is een budget beschikbaar gesteld € 2.500.000 om Oekraïense vluchtelingen te helpen. “Dit bedrag is aangevraagd als eerste (werk)budget om de eerste uitgaven mee te kunnen doen, gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie. Nu meer duidelijk wordt welke impact deze crisis op de gemeente heeft, wordt ook duidelijk dat de € 2.500.000 niet toereikend is om de kosten te kunnen dekken.”

Dat betekent dus dat er meer geld nodig is. De verwachting is dat voor dit moment het eerder aangevraagde budget van € 2.500.000 verhoogd moet worden met € 4.500.000 zodat er een totaalbudget van € 7.000.000 inclusief btw beschikbaar zal zijn. Dit geld wordt ingezet voor investering in tijdelijke units, huur en verbouwingen van panden alsook de kosten voor inrichting en beheer. Het raadsvoorstel hierover wordt op donderdag 21 april behandeld.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Evenementen vandaag 15:50

Laatste 500 tickets voor de Zomerspektakel Vrijdag nu in de verkoop

Sta jij straks op het Zomerspektakel aan het Meer om zoals vanouds lekker te zingen en te dansen op muziek van Anouk, Snelle en Kensington? Scoor dan nog snel je tickets, want met tweeënhalve week op de teller zijn er nog maar 500 kaarten beschikbaar.

Advertorial Maatschappelijk vandaag 15:01

Nieuw initiatief in de regio: “De Coöperatiekring Leiden-Haaglanden”

Gelijke kansen voor alle kinderen. Het is een mooi uitgangspunt, maar de praktijk is weerbarstig. Afgelopen jaren nam de kansenongelijkheid in de regio Leiden-Haaglanden verder toe. Door de coronacrisis raakten kinderen in een achterstandssituatie verder achterop. De Coöperatiekring Leiden-Haaglanden wil daar verandering in brengen. Door financiële ondersteuning van concrete projecten zoals extra taallessen of de coaching van ouders.

Politiek vandaag 14:16

Aanleg fietsbrug over Aarkanaal start na de zomer

Na enige vertraging plus oplopende kosten wordt de geplande fietsbrug over het Aarkanaal in het verlengde van de Burgemeester Bruins Slotsingel na de zomer aangelegd. Naar verwachting kunnen de eerste Alphense fietsers en voetgangers in het voorjaar van 2024 de brug in gebruik nemen.

Wonen en bouwen vandaag 13:29

Sloopterrein Rode Dorp wordt vanaf donderdag eindelijk volledig afgesloten

Aankomende donderdag en vrijdag wordt in het Rode Dorp dan eindelijk de gehele bouwplaats voor de nieuwbouw van fase 2 afgesloten met hekken. “Daarmee maken we een afgesloten bouwplaats, een veilige omgeving waarbinnen we de oude woningen kunnen slopen en de nieuwe woningen kunnen opbouwen.”