Josh Walet

Zo wordt de woonruimte van de tijdelijke woningen aan de Zaagmolenweg verdeeld

Het is crisis op de woningmarkt. Woonforte realiseert dit jaar daarom 91 tijdelijke woningen aan de Zaagmolenweg. De woningen zijn bedoeld voor inwoners die nu onvoldoende kans maken op de woningmarkt.

De woningen aan de Zaagmolenweg worden voor een periode van 15 tot 20 jaar gerealiseerd. Omdat het tijdelijke woningen betreft, vindt de verdeling van de woningen plaats op basis van de experimenteerruimte zoals beschreven in artikel 17 van de huisvestingsverordening Holland Rijnland.

Op basis van gegevens over inwoners die onvoldoende kans maken op de woningmarkt zijn de gemeente en Woonforte gekomen tot een woonruimteverdeling voor de Zaagmolenweg. Deze verdeling dient – na gebleken succes - als uitgangspunt gehanteerd te worden voor toekomstige vergelijkbare woonprojecten.

Verdeling woonruimte

Om welke groepen gaat het dan? En wat wordt de verdeling? 54 woningen (60%) zullen worden toegewezen aan jongeren tot en met 28 jaar, 9 woningen (10%) is bestemd voor inwoners die wonen via de contingentregeling (uitstroom uit een woonzorginstelling), 9 woningen (10%) voor statushouders en 19 woningen (20%) zijn bedoeld voor herstarters (spoedzoekers met multi-problematiek die buiten de bestaande regelingen vallen).

Onder jongeren is het woningtekort voor jongeren tussen 18 en 28 het grootst. “Door beperkte inschrijftijd zijn er voor hen weinig mogelijkheden. Het gevolg is dat een toenemend aantal jongeren aanspraak maakt op de daklozenopvang (inmiddels 25% van alle Alphense inwoners die dakloos zijn geraakt).”

In het Huisvestingsplan bijzondere doelgroepen is opgenomen dat er meer contingentwoningen nodig zijn om aan de taakstelling voor uitstroom uit instellingen te kunnen blijven voldoen. Daarom komt in dit project ruimte voor deze doelgroep. Daarnaast zijn extra woningen nodig om aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders te voldoen.

Er is een groeiend aantal inwoners die een urgente huisvestingsvraag heeft en kampt met problemen op meerdere leefgebieden, maar geen aanspraak kan doen op bestaande regelingen (zoals de contingent- en/of urgentieregeling). Denk daarbij aan thuisloze jongeren en/of alleenstaanden met kinderen. “Woningen zijn nodig om te voorkomen dat deze groep mensen afglijden.”

De verwachting is nu dat de woningen eind 2022 worden opgeleverd, wat iets later is dan gepland.

Op bovenstaande foto de locatie waar de tijdelijke woningen moeten komen. Op onderstaande foto's schetsontwerpen van de tijdelijke woningen aan de Zaagmolenweg.

zaagmolenweg-woningen-impressie.JPG

zaagmolenweg-woningen-impressie3.JPG


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.