Josh Walet

Zoveel is de WOZ-waarde gestegen in Alphen aan den Rijn

De gemiddelde verkoopprijs is de afgelopen maanden langzaam aan het dalen. Dit betekent dat het aanschaffen van een huis voordeliger zal worden dan het afgelopen jaar. De WOZ-waarden van huizen stijgen echter nog wel.

De afkorting WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde van een huis bepaalt hoeveel belasting bewoners moeten betalen aan de gemeente (de onroerendezaakbelasting), de waterschappen (waterschapsbelasting) en aan het Rijk bij de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Hoe hoger de WOZ-waarde van je huis, hoe meer belasting je betaalt.

De WOZ-waarde wordt per huis bepaald en hangt af van verschillende factoren zoals de ligging, het type woning en de status van onderhoud. De gemiddelde stijging in Alphen aan den Rijn is 17,3 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit wijkt niet veel af van het landelijke gemiddelde, wat 17 procent is. De gemiddelde WOZ-waarde per woning in Alphen aan den Rijn is 307.000. Vorig jaar was dat € 282.000.

Marktprijs

De daling van de marktprijs is niet terug te zien in de WOZ-waarden van huizen. Dit is omdat gemeenten moeten kijken naar de marktontwikkeling in de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.