Josh Walet

Zoveel prullenbakken en speeltuinen waren afgelopen jaarwisseling het doelwit

Het totale bedrag aan schade van de jaarwisseling 2021/2022 was door de gemeente al naar buiten gebracht, maar nu zijn ook exacte cijfers bekend van de vernielingen die zijn aangericht in het openbaar gebied.

Voorop staat dat de gemeente Alphen aan den Rijn een dubbel gevoel heeft overgehouden aan de jaarwisseling. “Veel inwoners hebben zich ingezet om de jaarwisseling rustig en feestelijk te laten verlopen. Daar tegenover staat de grote hoeveelheid schade die toegebracht is aan woningen, speeltuinen en andere gemeentelijke objecten. Dit heeft helemaal niets te maken met een feestelijk welkom van een nieuw jaar.”

Vernielingen

In totaal werd er voor en tijdens de jaarwisseling voor € 90.900 aan schade aangebracht aan de openbare ruimte. In totaal zijn er 110 prullenbakken vernield, waarvan 60 voor en 50 tijdens de jaarwisseling. In de weken voor de jaarwisseling werden er 3 ondergrondse containers vernield, tijdens de jaarwisseling waren dat er nog eens 5.

Daarnaast werd er voor en tijdens de jaarwisseling ook een lichtmast vernield, evenals het kunstgras van een voetbalkooi aan de Marsdiep. In Hazerswoude werd zelfs een AED vernield. Ook is er de nodige schade aan putten door vuurwerk dat in de putten is gegooid. Het carbidschieten heeft niet voor incidenten gezorgd, daar hield iedereen zich aan de maatregelen.

Speeltoestellen als doelwit

Een populair doelwit van vandalisme afgelopen jaarwisseling waren speeltuinen, meer dan andere jaren. Zo moest een speeltuin aan de Appelgaarde in Benthuizen het ontgelden in aanloop naar de jaarwisseling en tijdens de jaarwisseling was het raak bij de speeltuinen aan de Argostraat, Lijndraaier en Vliestroom.

“Dit is niet alleen een grote kostenpost, maar heeft ook impact op de samenleving en het woongenot van onze inwoners. Speeltuinen zijn plekken waar kinderen veilig en met veel plezier moeten kunnen spelen. Zeker nu er met de huidige maatregelen rondom corona niet veel mogelijk is, is het te betreuren dat ouders niet met hun kinderen terecht kunnen in deze speeltuinen.”

Terug- en vooruitblik

Ondanks het algehele vuurwerkverbod heeft Alphen aan den Rijn deze jaarwisseling dus meer schade in het openbaar gebied dan tijdens de jaarwisseling 2020/2021. “Waar wij kunnen achterhalen wij wie de schade veroorzaakt heeft en verhalen wij dit bij de betreffende personen. Echter, de ervaring leert dat dit nauwelijks lukt, omdat daders zelfden of nooit te achterhalen zijn.”

En de volgende jaarwisseling? “Net voor de zomer 2022 start de voorbereiding voor de jaarwisseling 2022-2023. Actuele ontwikkelingen worden meegenomen in deze voorbereiding. Daarnaast wordt er dit jaar een nieuwe aanpak jaarwisseling 2023-2026 geschreven.” Dit voorstel wordt in het najaar van 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:49

Plan voor bescherming van cultuurhistorie valt goed

De plannen van wethouder Erik van Zuylen voor beleid rond cultuurhistorie vallen goed bij de Alphense politiek. De beheersverordening en het bestemmingsplan cultuur gaan beide als hamerstuk naar de gemeenteraad die dit beleid zal goedkeuren. Bij de plannen gaat het vooral om bescherming van historisch erfgoed.

Advertorial Kinderen vandaag 15:33

Theater Castellum geeft Mad Science V.I.Pakketje weg

Op zondag 6 februari gaat het er knallend aan toe in Castellum met de voorstelling Mad Science (5+). Het theater mag twee V.I.Pakketjes vol met proefjes en experimenten weggeven. 

Wonen en bouwen vandaag 12:10

Nieuwbouw Scala College officieel begonnen: eerste paal is de grond in

De eerste paal voor de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg is de grond in. De realisatie van de nieuwbouw voor het Scala College is daarmee gestart. De bouw is in handen van Du Prie bouw & ontwikkeling. De oplevering wordt verwacht in juni 2023.